Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU – 6 –40_ slozeni_obyvatelstva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU – 6 –40_ slozeni_obyvatelstva"— Transkript prezentace:

1 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU – 6 –40_ slozeni_obyvatelstva
Anotace Prezentace – složení obyvatelstva České republiky Autor Mgr. Michaela Eisenhammerová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci se seznámí s novými informacemi o složení obyvatelstva České republiky Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Věková pyramida, věkové skupiny, průměrná hustota zalidnění, rasa, náboženství, národnost Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Výklad, doplňování textu, rozvíjení vlastního názoru Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 2235 kB

2 Složení obyvatelstva České republiky

3 Složení obyvatelstva Sledujeme na věkové pyramidě,
snižuje se podíl mladých lidí, naopak se zvyšuje podíl starších občanů, proč? tento vývoj je typický pro většinu vyspělých zemí, proč? Rozmysli a uveď příčiny. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 Složení obyvatelstva Rodí se více chlapců než děvčat,
převažuje u nás mírně počet žen (cca 51%) – dožívají se vyššího věku, průměrný věk mužů 70 let, průměrný věk žen 77 let. Obr. 1 Věková pyramida-Česká republika v roce 2007

5 Dělení na věkové skupiny
Děti (0 -14 let) – vzdělávají se a připravují se na budoucí povolání – cca 17%, Produktivní věk (15 let – odchod do důchodu) – pracující – převažuje zaměstnanost ve službách a průmyslu, matky na mateřské dovolené, studenti, nezaměstnaní, vojáci, Poproduktivní (občané v důchodu).

6 Průměrná hustota zalidnění
Průměrná hustota zalidnění v ČR je 130obyv./km2, řadíme se ke středně zalidněným státům v Evropě, Větší hustota zalidnění je v severní polovině našeho území, proč? ……………………………………………………………………………………………… rozdíly v rozmístění obyvatel jsou způsobeny především stěhováním – urbanizace (obydlování měst).

7 Rasové složení obyvatelstva
Obyvatelstvo ČR patří vesměs k europidní rase, většina lidí mluví česky a má českou národnost, k jaké další národnosti se hlásí obyvatelé ČR? jaké národnostní menšiny u nás žijí? jaká nářečí jsou v ČR používána? PRACUJ S ATLASEM…

8 Náboženství Největší zastoupení má římskokatolická církev – cca 39, 2% - Morava, jižní Čechy, východní Čechy, Evangelická církev – cca 2,4%, Husitská církev – 1,7%, ostatní náboženství – 0,8%, 39,7% obyvatel je bez vyznání.

9 Odpověz na dané otázky…
Žijí v našem okolí nějací cizinci? Jsou v naší zemi již dlouhodobě? Jakou činností se zabývají? Jak se u nás řeší problém s uprchlíky? Jaký je vzájemný poměr chlapců a dívek ve vaší třídě, odpovídá celostátnímu poměru? Jak lidé dodržují staré tradice a zvyky? Znáte nějaké oblasti v naší republice, kde jsou tyto tradice dodržovány?

10 Použitá literatura 1. Text:
KASTNER, Jiří, Milan HOLEČEK a Libor KRAJÍČEK. Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN NOVOTNÁ, Marie. Česká Republika. Brno: Scientia, 2001, 145 s. ISBN HERINK, Josef a Jiří KASTNER. Školní atlas České republiky. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, a. s., ISBN


Stáhnout ppt "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU – 6 –40_ slozeni_obyvatelstva"

Podobné prezentace


Reklamy Google