Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Hospodářský zeměpis Tematický okruh Geopolitika a sociální a kulturní problémy lidstva Téma Rasy, národy, kmeny a etnika obyvatelstva Označení DUMU VY_32_INOVACE_855 Jméno autora Ing. Kateřina Vasilová Datum vytvoření Anotace Výkladová část ke kapitole o národnostním a rasovém složení obyvatelstva, definuje základní pojmy a popisuje proces šíření ras ve světě , lze využít jako osnovu pro výklad učitele a základní strukturu zápisu žáků do sešitu. Následuje pracovní list pro procvičení.

2 Rasy Dělení vychází z vnějších biologických znaků lidí
- morfologické znaky = barva kůže, charakter stavby těla, tvar lebky, nosů, vlasy + chování, myšlení a způsob života Základní členění: 1. Europoidní – bílá 2. Mongoloidní – žlutá 3. Ekvatoriální – černá a) negroidní b) australoidní Míšení ras – mestici (1 + 2) mulati, kreolové (1 + 3) zambové, malgaši (2 + 3)

3 Obr. č. 1 – Rozmístění ras ve světě

4 Europoidní rasa - běloši
Původem v Evropě, západní a střední Asii a severní Africe a na Blízkém Východu Morfologické znaky: Světlá kůže, úzký nos, úzký nebo středně široký obličej (ustupující lícní kosti), úzké rty, vlnité vlasy schopné dorůst značné délky

5 Mongoloidní rasa – žlutá rasa
asijsko-americká rasa asiaté a indiáni Dnes - Východní Asie, Amerika Původně – území dnešní Číny Morfologické znaky: Rovné černé nebo tmavé vlasy, šikmé oči (často oční záhyb), světlá až snědá pleť, malý vzrůst, plochý obličej s vyčnívajícími lícními kostmi, specifický tvar zubů

6 3a) Ekvatoriální - negroidní rasa
Původní obyvatelstvo střední a jižní Afriky Dnes – subsaharská Afrika + Afroameričané (USA i záp. Evropa) – nucená imigrace – otroci Morfologické znaky: Tmavé zbarvení kůže (vyšší obsah melaninu), široký rozpláclý nos, plné masité rty a tmavé často kudrnaté vlasy, minimální ochlupení těla (bez vousů), více potních žláz (prapůvod - poušt), specifický tvar lebky - oblast nosu a očí

7 3b) Ekvatoriální australoidní rasa
Černé obyvatelstvo Indie, jihovýchodní Asie, Austrálie a Oceánie Australci – aboridžinci Tasmánci , Papuánci, Melanésané, Filipínci, Indové, Srí Lančané Morfologické znaky: - Liší se vlnitými vlasy, často i světlými (u dětí), silným terciálním ochlupením (vousy), velké nadočnicové oblouky a husté obočí tmavá pleť, široký nos, tmavé oči, dlouhá hlava a masivní dolní čelistí

8 Mestici = běloši + indiáni
Křížením europoidní + mongoloidní rasy Označení pochází ze španělštiny – původně španělské kolonie ve střední a jižní Americe a dále na Filipínách Dnes nejvíce v Latinské Americe hlavně Mexiko, Bolívie, Venezuela, Kolumbie

9 Mulati = běloch + černoch
Křížením europoidní a negroidní rasy Slovo španělského nebo portugalského původu - souvisí s kolonialismem Dnes tzv. hispánští Američané

10 Zambové - křížení negroidní a mongoloidní rasy
Slovo původu španělského – označuje děti ze svazku indiána a černocha Dnes v Latinské Americe

11 Malgaši = Afričané+ Arabové + Asiaté
Křížením negroidní a mongoloidní rasy Etnikum malajsko – indonéského původu + africké a arabské obyvatelstvo == obyvatelé Madagaskaru sem přesídlili z Asie a Sundských ostrovů Kreolové - Křížením europoidní a negroidní rasy Původně potomek evropského přistěhovalce ve Střední a Jižní Americe – Karibské oblast, Brazílie

12 Národy a etnika Národ – nelze přesně definovat – podle oblastí má jiné znaky: a) objektivní - společenství lidí na jednom území, se stejným jazykem a silnými ekonomickými vazbami b) subjektivní – pocit sounáležitosti s určitou skupinou lidí (národem) - stejný způsob života (zvyky, obyčeje, tradice, kulturu)

13 Formy (typy) národů Jazykové národy – prvotní pro formování byl jazyk – Evropa, Asie, Oceánie - jazyková klasifikace – cca 30 skupin jazyků Územní národy – prvotní pro formování společné území z něho později vznikl společný stát – Amerika, Afrika, Austrálie - nemusí se odlišovat jazykově + Národy jazykově-územního typu – na společném území žijí jazykově různorodé národy - Indonésie, Filipíny Náboženské národy - základem je společné náboženské vyznání a tím spojený tradiční způsob života – Židé (judaismus), Srbové (křesťanství), Bosňané (islám)

14 Obr. Č. 2 – Členění jazyků

15 Etnikum Historicky vzniklá skupina lidí, kt. mají společný historický původ, rasový původ, jazyk, materiální a duchovní kulturu, mentalitu a tradice a obývající společné území Několik etnik může tvořit národ Kmen Organizační typ lidské společnosti – větší skupina lidí Má společný jazyk, náboženské rituály, jednotný systém autorit

16 národy x kmeny - často nelze odlišit - označení – etnikum - dnes – cca 300 etnických skupin (nad 1 mil. osob) z toho – 50 – národy územního typů - ostatní – jazykové národy -130 z nich má vlastní stát, ostatní – vlastní administrativní útvar – autonomní oblast Menšina (minorita) – část národa , kt. žije na území jiného státu nebo, která nemá vlastní stát Soužití minority s majoritní skupinou – národnostní politika Diskriminace menšin – porušování základních lidských práv

17 Použitá literatura: Bičík I.: Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd. NČGS, Praha , ISBN , s Obrázky a grafy: Obr. č. 1 - Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa, 1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN , s. 25 Obr. č. 2 - Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa, 1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN , s. 32


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google