Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentační program Microsoft PowerPoint

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentační program Microsoft PowerPoint"— Transkript prezentace:

1 Prezentační program Microsoft PowerPoint

2 Prezentační program PowerPoint se používá pro vytváření prezentací pomocí snímků, které mohou obsahovat textové, grafické, zvukové i jiné informace.

3 Tyto informace (snímky) mohou být oživeny různými efekty (například animované přechody snímků, změna barevného schématu). Někdy méně znamená více!!

4 Diagram pozornosti ČAS POZORNOST

5 Postup při tvorbě prezentace
Stanovit cíl Zvolit formu Sestavit osnovu Shromáždit materiály Vytvořit prezentaci Zkusit prezentaci Realizovat prezentaci

6 Podklady pro prezentaci
PLNÝ TEXT KARTIČKY POZNÁMKY

7 Podklady pro prezentaci
PLNÝ TEXT Sebevědomí Příprava Publikum Pružnost (flexibilita)

8 Podklady pro prezentaci
KARTIČKY Sebevědomí Příprava Publikum Pružnost (flexibilita)

9 Podklady pro prezentaci
POZNÁMKY Flexibilita Volnost pohybu Volnost projevu Technické problémy ztráta informací Ztráta sebejistoty

10 Zásady tvorby prezentace - snímek
Klíčová slova, fráze Pravidlo 6 sekund Text odrážek ( slov) Max 5 odrážek

11 Zásady tvorby prezentace - písmo
Velikost písma & vzdálenost publika do 13 m -výška textu 7mm (26 bodů) nad 13 m - výška textu 15mm (60 bodů)

12 Příklad: velikost písma na snímku
60 bodů 36 bodů 26 bodů prezentace

13 Zásady tvorby prezentace - oživení textu
Rozložení Velikost písma Symboly Úsudek: Verbální 7% Hlasový 22% Řeč těla 55%       

14 Zásady tvorby prezentace - grafika
Věcná Humorná

15 Zásady tvorby prezentace - grafy
Křivky Max 4 Horizontální popis Maximální rozdíly Minimální rozdíly

16 Zásady tvorby prezentace - grafy
Sloupce Max 6 Horizontální pro porovnání Seřadit např.vzestupně

17 Zásady tvorby prezentace - grafy
Koláčový graf Max 6 Hodnoty nevkládat do grafu, ale vkládat vně Výřez zdůrazní data

18 Barevnost snímku Střídmost Přizpůsobit světelným podmínkám
podklad - písmo

19 Přílišné efekty TEXT NELZE ČÍST

20 Barevnost snímku Pozornost - teplá žlutá, kaštanová, písková
Pozitivní představy – světle modrá Důležité informace – světle červená Nedůležité info – tmavě modrá Negativní asociace – citrónově žlutá Barvoslepost – červená, zelená

21 Zásady délky a množství textu
Slovní komentář k jednomu snímku (mimo titulního a děkovného) má trvat 1 až 2 minuty. Pro 10 minutovou prezentaci je tedy třeba 5 až 8 snímků – ne více !! Každý snímek by měl mít svůj nadpis. Na jednom snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu (kromě nadpisu). Pokud to není nezbytně nutné, neumisťujte do prezentace hypertextové odkazy na jiné soubory ani na Internet.

22 Zásady délky a množství textu
Používejte krátké a stručné věty (hesla), ne věty dlouhé a rozvětvené ! Užívejte typ písma Arial, Arial Narrow či Helvetica, nikoli např. Times New Roman či jiné specifické fonty.

23 Zásady délky a množství textu
V jednom snímku neužívejte víc než 2 až 3 druhy písma. Vyvarujte se užití písma typu kurzíva. Neužívejte lemování či „ozdobné“ okraje snímků Vaší prezentace. Zbytečně si tím zmenšujete plochu snímků pro text či obrázky.

24 Animace a přechody snímků
Používejte jen jednoduché animační efekty, a to vždy jen v nezbytné míře. Nepoužívejte nahodilé efekty animace, spirály, přelety, překrytí a podobné. Nastavte vysokou rychlost přechodu snímků, bez zvuku s případnou jednoduchou animací či bez animace. Příliš mnoho příliš složitých animačních efektů ruší prezentaci a rozptyluje pozornost posluchačů.

25 Zvukové efekty Nepoužívejte žádné zvukové efekty.
Zvukové efekty zpomalují přechody snímků. Zvuky z prezentačního počítače ruší posluchače a rozptylují jejich pozornost.

26 Příklady špatných prezentací
Následující tři snímky ukazují příklady špatných úprav prezentace, které by zásadně neměly být používány

27 Snímek nemá nadpis. Nadpisy snímků pomáhají posluchačům při sledování prezentace. Všechny snímky s výjimkou fotografií by měly být opatřeny nadpisem. Velikost písma tohoto snímku je příliš malá. Písmo je čitelné na obrazovce PC, avšak při prezentaci přečtou text jen posluchači v „předních řadách“. Pro posluchače dále od promítací plochy je Vaše prezentace nečitelná a výsledky Vaší práce jsou pro ně ztraceny. JE-LI VEŠKERÝ TEXT PSANÝ VELKÝMI PÍSMENY ČI KURZÍVOU, je rovněž obtížněji čitelný. Užívej tmavé pozadí snímků; ne světlé ! Snímek bude lépe čitelný, pokud bude členěn výraznými odrážkami a odstavci. Snímek obsahuje příliš mnoho textu. Prezentace nemá Vaši přednášku kompletně nahradit a vše co říkáte promítnout, je pouze stručným obrazovým doprovodem toho, co chcete posluchačům říci. Na snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu.

28 Užití nevhodných barev a velikostí
špatný kontrast špatná kombinace barev textu a pozadí příliš tenké čáry malá velikost písma PSBM Board 1 ASP Board 2 tdo tms tdi trst tck Board 3

29 Jak jít posluchačům na nervy (pro pokračování stiskni „Enter“)
Zneužití zvukových animačních efektů. Přehnané užití přechodových efektů. Upoutáte nadměrnou pozornost posluchačů jen k Vaší prezentaci, nikoli k tomu hlavnímu, tedy k Vám a k tomu, co chcete říci. PowerPoint má sloužit, nikoli obtěžovat !

30 Souhrn Prezentujte jen jednoduché, jasné, přehledné a stručné snímky.
Prezentace má pouze doprovázet Váš ústní projev, není nutné ani vhodné doslova číst celý zobrazovaný text. Prezentace má „oživit“ Vaše vystoupení především projekcí dokumentačních obrázků, grafů, schémat, diagramů či fotografií.

31 Vytvoření nové prezentace
Vytvoření prezentace zahrnuje:  Vytvoření základního návrhu  Přidání nových snímků  Uspořádání prvků na snímku (rozložení)  Nastavení barevného schématu nebo použití šablony  Vytvoření efektů

32 Vytvořit novou prezentaci v programu Microsoft PowerPoint můžete těmito způsoby:
 Pomocí ikony Nový (kliknutím levého tlačítka myši)  Pomocí kombinace kláves Ctrl + N.  Pomocí menu Soubor a funkce Nový…

33 U prvních dvou možností Microsoft PowerPoint automaticky vytvoří novou prezentaci a nazve jí Prezentace1, Prezentace 2 apod. Při vytvoření nového dokumentu pomocí menu zobrazí program Podokno úloh – Nová prezentace , ve kterém máte možnost zvolit si funkci Obecné šablony. Šablona je vlastně předloha, která bude použita pro novou prezentaci.

34

35 Vytvoření prezentace pomocí šablony návrhu
1. Z menu Soubor zvolte funkci Nový. 2. V části Nový zvolte funkci Ze šablony návrhu. 3. Zobrazí se podokno Návrh snímku, kde vyberte požadovaný návrh snímku.  4. Pokud chcete zachovat výchozí rozložení prvního snímku, pokračujte bodem 5. Pokud chcete, aby rozložení prvního snímku bylo jiné, zvolte v menu Formát příkaz Rozvržení snímku. Vyberte požadované rozvržení.  5. Zapište požadovaný text do snímku. 6. Pokud chcete vložit nový snímek, zvolte panelu nástrojů ikonu Nový snímek. 7. Vyberte opět požadované rozvržení snímku.  8. Chcete-li vložit další snímky, zopakujte kroky 5, 6 a 7. 9. Přidejte další požadované prvky vzhledu nebo efekty.

36 Vytvoření prezentace pomocí prázdných snímků
1. Klikněte levým tlačítkem myši na ikoně Nový. 2. Vyberte požadované Rozložení snímku. 3. Zapište požadovaný text do snímku. 4. Pokud chcete vložit nový snímek, zvolte panelu nástrojů ikonu Nový snímek. 5. Pro každý nový snímek zopakujte kroky 3 a 4. 6. Přidejte další požadované prvky vzhledu nebo efekty.

37 Vytvoření snímku obsahujícího nadpisy jiných snímků
Tento snímek se většinou používá jako první a zobrazí nadpisy vybraných snímků, které jsou uspořádány do seznamu. 1. V menu Zobrazení zvolte funkci Řazení snímků. 2. Vyberte snímky, jejichž nadpisy chcete použít (levým tlačítkem myši, se stisknutou klávesou CTRL). 3. Na panelu nástrojů Řazení snímků klikněte levým tlačítkem myši na ikonu Souhrnný snímek.

38 Přidání přechodů mezi snímky
Přidání stejného přechodu ke všem snímkům v prezentaci: 1. V menu Prezentace zvolte funkci Přechod snímku. 2. V zobrazeném seznamu vyberte požadovaný efekt přechodu. 3. Zvolte tlačítko Použít u všech snímků.

39 Přidání různých přechodů mezi snímky
1. Na kartě Snímky vyberte v normálním zobrazení snímky, ke kterým chcete přidat přechod (levým tlačítkem myši, se stisknutou klávesou CTRL). 2. V menu Prezentace zvolte funkci Přechod snímku. 3. V zobrazeném seznamu vyberte požadovaný efekt přechodu. Následující postup zopakujte pro každý snímek, ke kterému chcete přidat odlišný přechod.

40 Zobrazení v aplikaci PowerPoint
V aplikaci Microsoft PowerPoint existují tři hlavní zobrazení: Normální zobrazení, Řazení snímků a Prezentace.

41 Zobrazení v aplikaci PowerPoint
Normální zobrazení  Normální zobrazení se používá k zápisu a návrhu prezentace.  Zobrazení Řazení snímků V tomto zobrazení se ukazují snímky v miniaturní podobě. Používá se pro změnu uspořádání snímků, přidání nebo odstranění snímků. Lze ho použít i pro náhled animací a přechodů snímku. Zobrazení Prezentace V tomto zobrazení si můžete prezentaci prohlédnout ve výsledné podobě. Zobrazí se od aktuálního snímku do konce. Finální spuštění vlastní prezentace se provádí funkční klávesou F5, nebo zvolením funkce Spustit prezentaci z menu Prezentace.

42 Vkládání objektů Vložení obrázku Vložení objektu WordArt
Vložení textového pole Vložení tabulky Vložení matematického vzorce Vložení diagramu Vložení automatického tvaru

43 Sbalení prezentace ke spuštění v jiném počítači
1. Otevřete prezentaci, kterou chcete sbalit (pokud chcete zkopírovat sbalenou prezentaci na disketu, vložte disketu). 2. V menu Soubor zvolte funkci Na cesty… 3. Řiďte se podle průvodce. Plánujete-li spouštět sbalenou prezentaci v počítači, ve kterém není nainstalována aplikace PowerPoint, zahrňte do balíčku prohlížeč Microsoft PowerPoint Viewer.

44 Vlastní animace Menu Prezentace Vlastní animace
Vybrat objekt nebo text Přidat efekt – počátek, zdůraznění, konec, cesty pohybu Nastavit vlastnost a rychlost


Stáhnout ppt "Prezentační program Microsoft PowerPoint"

Podobné prezentace


Reklamy Google