Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc při krvácení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc při krvácení"— Transkript prezentace:

1 První pomoc při krvácení

2 1. Zkuste alespoň trochu zachovat chladnou hlavu a vyhodnoťte situaci Podívejte se, zda postižený není nadále v bezprostředním ohrožení života, popřípadě zda nejste v bezprostředním ohrožení života sami.

3 2. Ihned volejte 155, kde vám poskytnou i další rady, jak postiženému poskytnout první pomoc. Naší úlohou teď je zmírnit krvácení a počkat na příjezd záchranné služby.

4 3. Vyhodnoťte typ krvácení
Tepenné krvácení: Krev má světlou barvu a z rány tryská v pulsech. Krvácení se snažíme zastavit stlačením místa nad ránou nebo přímo v místě poranění Neužívejte škrtidlo. Sledujte, zda se tepna nestahuje do těla, mohla by vzniknout komplikace.

5 Žilní krvácení: Krev je odkysličená, a proto i tmavě zbarvená. Z rány vytéká volně, snažme se přiložit tlakový obvaz - samozřejmě cokoli, co máte po ruce. Může to být třeba vaše triko nebo ručník.

6 Kapilární krvácení: Jedná se krvácení z drobných koncových cévek krevního řečiště, které obvykle ustává samo, a tak stačí zalepit náplastí.

7 Krvácení z tělesných otvorů:
Zde je postup první pomoci individuální podle situace. Při krvácení z nosu stlačíme nosní křídla a volíme polohu vsedě Při krvácení z uší po úrazu hlavy přiložíme savý obvaz (popř. cokoli, co by mohlo pomoct) a podložit hlavu tak, abyste usnadnili odtok krve.

8 První pomoc při zlomeninách horních končetin

9 Ke kostem pažního pletence počítáme:
Lopatku klíční kost kost pažní kosti předloktí (kost loketní a vřetení) osm kostí zápěstních pět kostí záprstních 14 kostí prstů. To je celkem 31 kostí na jedné končetině, které se mohou zlomit.

10 Zlomenina lopatky Vzniká přímým násilím
První pomocí je závěs horní končetiny na šátek a transport zraněného k odbornému ošetření.

11 Zlomenina pažní kosti Zlomenina se projeví bolestí, zduřením, deformací končetiny v místě zlomeniny, může dojít také k poranění cév nebo nervů v místě zlomeniny. Během poskytování první pomoci s končetinou manipulujeme co nejméně. Znehybnění provedeme pomocí dlahy (i improvizované), kterou přikládáme tak, aby překrývala rameno i loket. Pokud není k dispozici dlaha, můžeme paži lehce přivázat k tělu a tím ji znehybnit, nebo končetinu znehybnit pomocí dvou šátků či obvazů přes rameno a přes hrudník.

12 Zlomenina kostí předloktí
vzniká přímým i nepřímým účinkem. Nejčastější příčinou je pád na končetinu, náraz při automobilové nehodě. První pomocí je znehybnění končetiny dlahami, které přesahují loketní kloub a zápěstí Závěs na šátek a transport k odbornému ošetření následuje.

13 PORANĚNÍ A ZLOMENINY DROBNÝCH KOSTÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY
 Jedná se často o poranění kombinovaná s otevřenými ranami a zlomeniny lze v tomto případě jen velmi těžko odlišit od vymknutí či vykloubení drobných kloubů v této lokalizaci. V případě otevřených poranění místo překryjeme sterilním obvazem a znehybníme dlahou sahající od konečků prstů k lokti. Končetinu dáme na závěs a postiženého transportujeme k odborné pomoci.

14 SHRNUTÍ Při ošetřování zlomenin vždy dbáme, abychom končetinou manipulovali co nejméně; nepokoušíme se napravovat či srovnávat deformace končetiny. V případě otevřených zlomenin vždy v prvé řadě sterilně překryjeme otevřenou ránu, poté končetinu znehybníme. Pokud je to možné, končetinu ve všech případech zavěsíme na šátek. Tím se znehybnění pojistí a končetina méně bolí a méně otéká, zvláště v případě poranění předloktí a ruky.

15 První pomoc při zlomeninách dolních končetin

16 Mezi kosti dolní končetiny řadíme
kost stehenní kosti bérce (kost holenní a lýtková) kosti hlezna a nohy (kosti zánártní, nártní a drobné kůstky prstů nohy) kosti pánve

17  Zlomeniny pánve  Zklidnit poraněného a uložit na záda na tvrdou podložku. Při manipulacích s poraněným a jeho případném vyprošťování musíme mít na mysli, že pánev je spojena s bederní páteří a zlomeniny v oblasti bederní páteře často komplikují zlomeniny pánve. Každou manipulaci s poraněným by mělo provádět více lidí tak, aby byla znehybněna podélná osa těla zraněného a nedocházelo k ohýbání nebo k rotacím v průběhu podélné osy těla.

18 Zlomeniny stehenní kosti
Častá je deformace končetiny, její zkrácení, nebo nepřirozená rotace. Zlomeniny stehenní kosti jsou také často spojeny s velkou krevní ztrátou, která může činit i 2 litry. Uložit zraněného do polohy vleže, nejlépe na záda (zraněný je při vědomí). Ke znehybnění poraněné končetiny je nutná pomoc dalších osob. Jedna nám podrží zraněnou končetinu při mírném tahu za ni, druhá jednou rukou přidrží pánev a druhou rukou podpírá končetinu v místě zlomeniny. Končetinu můžeme znehybnit dvěma způsoby. 1. způsob předpokládá použití dlah, z nichž jedna sahá od podpaždí zraněného, nebo alespoň od pasu k plosce nohy, druhá z rozkroku k plosce nohy z vnitřní strany končetiny. 2. způsob je nouzový a končetinu v tomto případě znehybníme tím, že ji přivážeme k druhostranné končetině. Výhodou je končetinu znehybnit tak, že je mírně pokrčená v kyčli i v koleni a během transportu končetinu uložíme výš a podložíme ji v tomto postavení.

19 Zlomeniny bérce Noha bývá nepřirozeně ohnuta, otočena, zkrácena apod. Často bývá porušen kožní kryt a vzniká otevřená zlomenina. Překrytí otevřené rány sterilním krytím v případě otevřené zlomeniny a znehybnění zlomeniny. Nemocného opět uložíme, jeden zachránce drží nohu za patu a nárt v mírném tahu (chodidlo kolmo k bérci), druhý drží končetinu za stehno v protitahu a druhou rukou podpírá končetinu dlaní v místě zlomeniny. Dlahy na znehybnění přikládáme buď ze stran, tak abychom znemožnili pohyb v kolenním kloubu i v hlezně, nebo ze strany a ze zadu - zadní dlaha ve tvaru L V improvizovaném případě lze končetiny svázat dohromady. Zraněného transportujeme s podloženým bércem a vyvýšenou končetinou jako v předchozím případě.

20 Zlomeniny hlezna a nohy
Dochází k bolestivosti, otoku, deformaci končetiny, vychýlení nebo posun nohy oproti bérci, rotace apod. Rozsah poranění může být různý, avšak první pomoc je společná. Znehybnění provádíme s končetinou podloženou pod bércem dlahou ve tvaru U, která začíná na zevní straně bérce pod kolenem a končí na vnitřní straně bérce též pod kolenem. V improvizovaném případě lze končetinu v tomto postavení znehybnit stočenou dekou. Další způsob je znehybnění dlahou ve tvaru L přiloženou po zadní straně bérce přes chodidlo a prsty nohy. Transport provádíme ve stejné pozici jako v předchozích případech.

21 První pomoc při popáleninách a opařeninách

22 Dělení popálenin Rozlišujeme popáleniny 1. až 4. stupně, a to podle hloubky zasažení, nikoli podle velikosti popálené plochy nebo bolestivosti. Popáleniny 1. stupně: zasahují pouze vnější vrstvu kůže, velmi bolestivé Popáleniny 2. stupně: zasahují vnější i vnitřní vrstvu kůže, tvoří se puchýře a otoky, velmi bolestivé Popáleniny 3. stupně: spálená nebo bílá kůže – nejsou bolestivé, protože popálení zasáhlo všechny vrstvy kůže včetně nervových zakončení Popáleniny 4. stupně: pronikají všemi vrstvami kůže a zasahují orgány a tkáně pod kůží

23 Co mám dělat?? odnést popáleného od zdroje popálení
položit na zem a udusit plameny je-li popálený v bezvědomí, zkontrolujte základní životní funkce Dříve než dojde k otokům, odstraňte z postižené části těla oděv a šperky. Popáleniny I. stupně není třeba krýt, pouze dostatečně chladíme Překryjte popálenou kůži suchou látkou Prosakuje-li látkou tekutina, přiložte další vrstvu. Těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý transport do nemocnice. Zdvihněte popálenou část těla nad úroveň srdce, aby se zmírnil otok.

24 V případě popálenin NEDĚLEJ!!!
Nepřikládejte na popáleninu led, masti tělová mléka nebo máslo. Nedotýkejte se okolí rány (popálenina je vnímavá na infekci). Nestrhávejte puchýře. Nepoužívejte náplasti, vatové tampóny – přilepí se na kůži. Cokoliv přiškvařené v ráně nevyndavat — nechat až na odborné ošetření v nemocnici, aby se snížilo riziko infekce a rána nebyla dále poškozována. Neodstraňujte oděv přichycený ke kůži. Nefoukejte na popálenou kůži.

25 Opařenina Opařenina je horší v tom, že se jedná o mokré teplo a to proniká hlouběji a svaly vlastně uvaří. Úraz opařeninou bývá většinou závažnější než popálenina. Opařeniny, krom prvního stupně, by měl vždy vidět lékař. Ostatní postupy jsou stejné, jako u popálenin.

26 První pomoc při hoření člověka

27 Postup při záchraně hořícího člověka
1. postiženého povalit na zem, za každou cenu 2. postiženého uhasit použitím všech dostupných prostředků 3. po uhašení postupovat jako u každé jiné popáleniny. 4. transport do nemocnice


Stáhnout ppt "První pomoc při krvácení"

Podobné prezentace


Reklamy Google