Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyselost a zásaditost vodných roztoků"— Transkript prezentace:

1 Kyselost a zásaditost vodných roztoků

2 Úkol 1: a/ Jakou společnou vlastnost mají tyto potraviny? b/ Co tuto vlastnost způsobuje?

3 Kontrola úkolu 1 a/ Společná vlastnost všech potravin je kyselost.
b/ Kyselost způsobuje přítomnost kyselin.

4 Co způsobuje kyselost? Kyseliny se ve vodném roztoku štěpí (ionizují) na kationty vodíku H+ a anionty zbytku kyseliny: HCl → H+ + Cl- H2SO4 → 2 H+ + SO4-II Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H+. U silných kyselin jsou ionizovány téměř všechny molekuly. Úkol 2: Napiš rovnici ionizace kyseliny dusičné HNO3.

5 Kontrola úkolu 2 HNO3 → H+ + NO3-

6 Co způsobuje zásaditost?
Hydroxidy se ve vodném roztoku štěpí na kationty kovu a hydroxidové anionty OH- : NaOH → Na+ + OH- Ca(OH)2 → Ca+ + 2 OH- Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH-. Úkol 3: Napiš rovnici ionizace hydroxidu draselného KOH.

7 Kontrola úkolu 3 KOH → K+ + OH-

8 Jak zjistíme kyselost nebo zásaditost?
Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. 5A/ Zbarvení lakmusu v kyselém a zásaditém roztoku 5B/ Zbarvení fenolftaleinu v kyselém a zásaditém roztoku

9 Žákovský pokus – skupinová práce
Pracovní postup: Do dvou zkumavek s roztokem citrónové šťávy a do dvou zkumavek s roztokem sody postupně přidávejte několik kapek lakmusu a fenolftaleinu. Sledujte zabarvení indikátorů v jednotlivých zkumavkách. Úkol 4: Do tabulky zakreslete zbarvení obou indikátorů v roztocích sody a citrónové šťávy a rozhodněte, zda-li mají kyselou nebo zásaditou reakci. Zkoumaná látka Barva lakmusu Barva fenolftaleinu Reakce roztoku Roztok sody Citrónová šťáva

10 Kontrola úkolu 4 Zkoumaná látka Barva lakmusu Barva fenolftaleinu
Reakce roztoku Roztok sody zásaditá Citrónová šťáva kyselá

11 Jak se porovnává a měří kyselost a zásaditost vodných roztoků?
Vodné roztoky nejsou stejně kyselé nebo zásadité. Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice pH (čti pé – há) pomocí univerzálních indikátorových papírků (UIP). Stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14. Dělítkem stupnice je hodnota pH 7. Označuje neutrální roztok. 6 Hodnota pH roztok 0 ≤ pH < 7 kyselý pH = 7 neutrální 7 < pH ≤ 14 zásaditý

12 Úkol 5: Podle obrázků 7A a 7B urči pH roztoku amoniaku a kyseliny chlorovodíkové
Zkoumaná látka Zjištěné pH Reakce roztoku Roztok amoniaku Roztok kyseliny chlorovodíkové

13 Kontrola úkolu 5 Zkoumaná látka Zjištěné pH Reakce roztoku
Roztok amoniaku 12 zásaditá Roztok kyseliny chlorovodíkové 0 - 1 kyselá

14 Žákovský pokus – skupinová práce
Pracovní postup: V pěti zkumavkách jsou tyto látky: roztok mýdla, ocet, destilovaná voda, jablečná šťáva a hašené vápno. Pomocí UIP zjistěte pH a reakci jednotlivých roztoků. Úkol 6: Svá zjištění zapište do tabulky. Zkoumaná látka Zjištěné pH Reakce roztoku Roztok mýdla Ocet Destilovaná voda Jablečná šťáva Hašené vápno

15 Kontrola úkolu 6 Výsledky pokusů si zkontrolujte podle tabulky. Látka
pH roztok Kyselina v bateriích <1,0 Kyselý Žaludeční šťávy 2,0 Citronová šťáva 2,4 Coca-cola 2,5 Ocet 2,9 Šťáva z pomeranče nebo jablka 3,5 Pivo 4,5 Káva 5,0 Čaj 5,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 kyselý Čistá voda 7,0 neutrální Sliny zdravého člověka 6,5-7,4 Krev 7,34 - 7,45 zásaditý Mořská voda 8,0 Zásaditý Mýdlo 9,0 - 10,0 Čpavek pro domácí použití 11,5 Hašené vápno 12,5 Louh sodný pro domácí použití 13,5 Výsledky pokusů si zkontrolujte podle tabulky.

16 Úkol 7: Shrnutí učiva Doplň následující text:
Příčinou ………vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H+. Příčinou ……….. roztoků hydroxidů je zvýšené množství ………… aniontů OH-. Kyselost a zásaditost zjišťujeme ………., které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění ….. . Nejběžnější jsou …………a …… . Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice .. pomocí ………… indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot . – .. . Kyselé roztoky mají pH < ., roztoky ……… mají pH = 7, …….. roztoky mají pH > 7.

17 Kontrola úkolu 7 Doplň následující text:
Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H+. Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH-. Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice pH pomocí univerzálních indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14. Kyselé roztoky mají pH < 7, roztoky neutrální mají pH = 7, zásadité roztoky mají pH > 7.

18 Ostatní obrázky pocházejí z vlastních zdrojů
Použité obrázky: Obrázek 1: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic na www: Obrázek 2: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License, na www Obrázek 3: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na www Obrázek 4: Dostupný pod licencí na www: Free Documentation License Obrázek 6: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www Ostatní obrázky pocházejí z vlastních zdrojů Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Kyselost a zásaditost vodných roztoků"

Podobné prezentace


Reklamy Google