Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor Mgr. Hana Makovičková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor Mgr. Hana Makovičková"— Transkript prezentace:

1 Autor Mgr. Hana Makovičková
PETROLOGIE PŘÍRODOPIS 9. třída Autor Mgr. Hana Makovičková

2 1. Nauka o horninách Z řeckého petra = kámen a logos = znalost
PETROLOGIE Z řeckého petra = kámen a logos = znalost Je věda zabývající se vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin. Popisem hornin se zabývá příbuzný obor - petrografie. Je součástí geologie. Zkoumá litosféru, kamenný obal Země. Má velmi úzký vztah k mineralogii, protože horniny se ve většině případů skládají z minerálů.

3 2. Definice horniny Hornina je neústrojná (anorganická) různorodá přírodnina. Skládá se z několika nebo jen jednoho minerálu

4 3. Třídění hornin podle způsobu vzniku
Magmatické (vyvřelé) - vznikají krystalizací magmatu. Záleží na charakteru magmatu a podmínkách jeho tuhnutí. Sedimentární (usazené) – vznikají usazováním produktů zvětrávání starších hornin; usazováním částic organického původu; chemickým vysrážením - rozhoduje výchozí materiál, proces jeho transportu a způsob sedimentace Metamorfované (přeměněné) – vznikají překrystalováním hornin vyvřelých a usazených

5 4. Nakresli a popiš sopku

6 VESUV - Itálie

7 VESUV - Itálie

8 5. Druhy vyvřelých hornin podle místa utuhnutí
a) Hlubinné – žula, gabro. Vznikly krystalizací magmatu ve velké hloubce.Magma se ochlazovalo velmi pomalu a proto minerály dosahují velkých rozměrů zrn. b) Výlevné – ryolit, znělec, čedič Tuhly na povrchu nebo těsně pod povrchem za podmínek rychlého ochlazování. Jsou proto jemněji zrnité a mohou obsahovat i horninové sklo. c) Žilné – pegmatit, porfyr, aplit. Typický žilný tvar má za důsledek rychlé ochlazování a utuhání v prasklinách matečných hornin.

9 Hlubinné vyvřeliny

10 ŽULA = GRANIT

11 ŽULA - GRANIT Barva - Světlá, bílá, růžová, červená, žlutá, modrá atd.
Složení - Křemen, živce, slídy (biotit + muskovit) Vlastnosti – kvádrovitá odlučnost, hrubozrnnost, odolnost proti okolním vlivům Využití – kamenické zpracování a leštění, obkladové desky, základové kameny, mostové pilíře, soklové kvádry, dlažební kostky, desky laboratorních stolů, RTG zařízení atd. Odpad (žulový štěrk) bývá používán na náspy železničních tratí atd., nebo v některých lomech je přímo granit na štěrk drcen. Výskyt - V ČR jsou granity součástí tzv. plutonu nebo masivu (Českomoravská vrchovina např. Mrákotín, Telč )

12 GABRO

13 GABRO Barva - šedočerná, častý zelenavý odstín. Složení - augit, živce
Využití – dekorační účely Výskyt – západní Čechy, Českomoravská vrchovina

14 Výlevné vyvřeliny

15 Způsob vzniku Výlevné vyvřeliny vznikly utuhnutím lávy na zemském povrchu nebo těsně pod ním

16 Láva

17 Čedič

18 ČEDIČ - BAZALT Barva - černošedá až černá
Složení – živce, augit, pyroxen, olivín, amfibol Vlastnost - sloupcovitá odlučnost (kamenné varhany) Využití - stavební kámen Výskyt – České středohoří, Doupovské hory

19 ZNĚLEC

20 ZNĚLEC Barva – šedá, zelené odstíny
Vlastnost – deskovitá odlučnost, zvonivý zvuk Využití – dlažba, tmavé pivní sklo

21 Sopečná skla Vznikají prudkým ochlazením lávy na zemském povrchu,nestačí vykrystalizovat OBSIDIÁN PEMZA

22 Žilné vyvřeliny

23 Pegmatit světlá hornina vznikla nahromaděním těkavých látek a jejich utuhnutím. Hrubozrnné až velmi hrubozrnné, obsahuje křemen a živec které se navzájem prorůstají (je velmi vyhledávaný jako zdroj surovin, čistého živce a křemene)

24

25 USAZENÉ HORNINY

26 6. Postup vzniku usazených hornin
ZVĚTRÁVÁNÍ PŘENOS (TRANSPORT) USAZOVÁNÍ (SEDIMENTACE) ZPEVŇOVÁNÍ (jen u některých)

27 7. Činitelé zvětrávání VÍTR VODA LED SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ KOŘENOVÝ SYSTÉM
ČINNOST ČLOVĚKA

28 8. Systém usazených hornin
Úlomkovité (klastické) – vznikly usazováním úlomků, které jsou přenášeny a zaoblovány větrem nebo vodou Organogenní – vznikly usazením schránek nebo zbytků rostlinných i živočišných těl Chemogenní – tvoří se srážením chemických látek a odpařováním vody

29 ad a) ŠTĚRK , SLEPENEC Vznik: ze zaoblených valounů větších než 2 mm v korytech řek nebo na pobřeží. Zpevněním štěrku vzniká slepenec. Využití: ve stavebnictví

30 ŠTĚRK SLEPENEC

31 ad a) PÍSEK, PÍSKOVEC Složení – křemen, živec, slída
Vznik – z drobných zaoblených zrnek velkých 0,05 – 2mm usazených v korytech řek, na pobřežích a pouštích Využití – stavebnictví, slévárenství, sklářství, dekorační kámen, sochařství Výskyt – Polabí, Dolnomoravský úval, Beskydy, Prachovské a Adršpašské skály

32 PÍSEK PÍSKOVEC

33 ad a) SPRAŠ (PRACH) Využití: výroba cihel, půdotvorný činitel
Vznik: z částic drobných 0,005 – 0,05 mm navátých větrem

34

35 ad a) JÍL, JÍLOVITÁ BŘIDLICE
Vznik: z mikroskopických částic menších než 0,005 mm. Zpevněním jílu vzniká jílovec a jílovitá břidlice Využití: cihlářská a keramická surovina, ve stavebnictví jako přídavek cementu, obklady, střešní krytina

36 JÍLOVEC JÍL

37 ad b) VÁPENEC Původ – vápnité schránky a kostry živočichů
Složení – kalcit a příměsi jílu Barva – bílá, šedá i šedomodrá Využití – vápno, cement, hutnictví, cukrovarnictví, stavebnictví, dekorace Výskyt – Český a Moravský kras, Alpy

38 VÁPENEC

39 ad b) DOLOMIT Je vápenec s příměsí hořčíku Je tvrdší
Vytváří nápadná pohoří

40

41 ad b) ČERNÉ UHLÍ Původ – prvohorní plavuně, přesličky a kapradiny stromovitého vzrůstu Způsob těžby – podpovrchová = doly Využití – topení, pece železáren Výskyt – Ostrava, Karviná, Kladno Nejstarší a nejkvalitnější je antracit

42 ČERNÉ UHLÍ

43 ad b) HNĚDÉ UHLÍ Původ – třetihorní jehličnaté stromy
Způsob těžby – povrchová = lomy Využití – topení, tepelné elektrárny Výskyt – Most, Sokolov, Méně kvalitní je lignit

44 HNĚDÉ UHLÍ

45 ad b) RAŠELINA Původ – mechy (především rašeliník)
Využití – topení, zahradnictví, lázeňství Výskyt – Třeboň, Šumava, Jeseník

46 RAŠELINA

47 ad b) PŘÍRODNÍ UHLOVODÍKY
Vznik: rozkladem měkkých částí těl živočichů Zemní plyn Ropa Asfalt Využití: zdroj energie, chemický průmysl

48 ROPA

49 LOŽISKO ZEMNÍHO PLYNU

50 ad c) TRAVERTIN Barva - bílá, žlutohnědá Složení - kalcit
Vlastnost - pórovitost Využití – obkladový kámen

51 TRAVERTIN

52 PŘEMĚNĚNÉ HORNINY

53 9. Činitelé vzniku přeměněných hornin
TLAK TEPLOTA ČAS PŮSOBENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK Při přeměně se mění struktura hornin, minerály znovu krystalizují, hornina se stává břidličnatou

54 FYLIT Vznikl přeměnou – jílovitých usazenin
Barva – šedá, zelená s hedvábným leskem Složení – křemen, slída Využití – střešní krytina, obklady Výskyt – Krkonoše, Jeseníky

55

56 SVOR Vznikl přeměnou – jílovitých usazenin
Složení – křemen, slída, obsahuje granát Lesk - stříbřitý

57 SVOR

58 RULA Vznikla přeměnou – žuly, pískovců
Využití – stavební a dekorační kámen Výskyt – Českomoravská vrchovina (podloží naší školy), Krkonoše, Jeseníky, Šumava

59 RULA

60 KRYSTALICKÝ VÁPENEC (MRAMOR)
Vznikl přeměnou - vápence Barva – bílá, modrá, zelená, růžová, černá Složení – kalcit + příměsi Využití – stavební a dekorační kámen Výskyt – Sušice, Tábor, Jeseník

61

62 HADEC Vznikl přeměnou – hlubinných vyvřelin Barva – zelená až černá
Využití – dekorační kámen, podklad některých rostlin Výskyt – Českomoravská vrchovina (Mohelenská hadcová step)

63

64 POUŽITÉ ZDROJE: Zapletal, J.a kol.2000: Přírodopis 9. Prodos, Olomouc.
Internet Děkuji za pozornost.

65


Stáhnout ppt "Autor Mgr. Hana Makovičková"

Podobné prezentace


Reklamy Google