Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MySQL - Vytvoření nové tabulky  create table jméno_tabulky (jméno_položky typ_položky,... ) Přehled nejběžnějších datových typů Přehled nejběžnějších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MySQL - Vytvoření nové tabulky  create table jméno_tabulky (jméno_položky typ_položky,... ) Přehled nejběžnějších datových typů Přehled nejběžnějších."— Transkript prezentace:

1 MySQL - Vytvoření nové tabulky  create table jméno_tabulky (jméno_položky typ_položky,... ) Přehled nejběžnějších datových typů Přehled nejběžnějších datových typů intcelé číslo floatčíslo s pohyblivou řádovou čárkou varchar(n)textový řetězec o maximální délce n datedatum ve tvaru RRRR-MM-DD timečas ve tvaru HH:MM:SS Příklad: tabulka adresar se čtyřmi položkami jméno, příjmení, e-mail a datum narození. Pro usnadnění dalších operací přidáme do tabulky i pátou položku, kterou bude jedinečné identifikační číslo záznamu (primární klíč). Toto číslo deklarujeme tak, že se bude u každého nového záznamu automaticky zvyšovat -- MySQL pohlídá, aby měl každý záznam toto číslo unikátní. create table adresar (id int auto_increment primary key, jmeno varchar(15), prijmeni varchar(15), jmeno varchar(15), prijmeni varchar(15), email varchar(40), narozen date); email varchar(40), narozen date); Důležitý je středník na konci

2 MySQL – Přidání nového záznamu  insert into jméno_tabulky values (hodnota1,..., hodnotaN) Příklad: insert into adresar values (0, 'Jan', 'Novák', 'Jan.Novak@mail.cz', '1965-08-25'); Nula na místě id způsobí automatické generování jedinečného id. d: tabulka adresar se čtyřmi položkami jméno, příjmení, e-mail a datum narození.

3 MySQL – Výběr záznamů  select * from jméno_tabulky Příklad: select * from adresar;  Informace lze vybírat i selektivně. Podmínka, která musí pro vybrané záznamy platit, se uvádí za klíčové slovo where. Příklady selektivních dotazů: select * from adresar where prijmeni like 'Novák'; select * from adresar where prijmeni like 'Novák'; select * from adresar where email = 'jkj@sorry.vse.cz'; select * from adresar where email = 'jkj@sorry.vse.cz'; select * from adresar where prijmeni = 'Procházka' and jmeno = 'Karel'; select * from adresar where prijmeni = 'Procházka' and jmeno = 'Karel'; select * from adresar where prijmeni like 'Pro%'; select * from adresar where prijmeni like 'Pro%';  Znak '%' má ve vyhledávacím řetězci za operátorem like speciální význam -- nahrazuje libovolnou sekvenci znaků.

4 MySQL – Rušení záznamů  delete from jméno_tabulky where podmínka Příklad: delete from adresar where id=3;

5 MySQL – Změna záznamu  update jméno_tabulky set položka=hodnota,... where podmínka Příklad: update adresar set email="novak@ini.cz" where id=37;

6 MySQL – Smazání tabulky  drop table jméno_tabulky Příklad: drop table adresar ; !!! Dejte si na tuto operaci pozor. Tabulka je smazána nenávratně.

7 PHP a MySQL  Připojení k databázi: mysql_connect(SQL_HOST, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD); mysql_select_db($SQL_DBNAME);  př. Kontrola spojení: $link = mysql_connect('mysql_host', 'mysql_user', 'mysql_password'); if(!is_resource($link)) { echo "Failed to connect to the server\n"; …  Uzavření spojení MySQL_Close(); MySQL_Close($link);

8 Získání výsledků  získání pole, všech řádků $vysledek=mysql_query("select * from psc where psc=".$_POST["psc"]); $vysledek = mysql_query($sql,$connection) or die ("Nemohu provést dotaz: “. mysql_error());  zjištění počtu vrácených řádků $radku=mysql_num_rows($vysledek); if ($radku==0) echo "PSČ…

9 Procházení řádků while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) { echo …; echo …;} $zaznam je pole sloupců, hodnot řádku!

10 Výpis hodnot  echo $zaznam[‘id’];  echo $zaznam[‘prijmeni’]. ‘, ’. $zaznam[‘jmeno’];  echo “ ”;

11 Stránkování 1.zjistit počet záznamů 2.omezit dotazem přes LIMIT 3.předávat přes URL 1.list.php?page=2 2.SELECT count(ID) FROM … 3.SELECT … LIMIT 11,10 10 záznamů od 11 prvku


Stáhnout ppt "MySQL - Vytvoření nové tabulky  create table jméno_tabulky (jméno_položky typ_položky,... ) Přehled nejběžnějších datových typů Přehled nejběžnějších."

Podobné prezentace


Reklamy Google