Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOVY - 4/5 všech prvků výskyt: ryzí (Au, Ag, Cu, Pt)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOVY - 4/5 všech prvků výskyt: ryzí (Au, Ag, Cu, Pt)"— Transkript prezentace:

1 KOVY - 4/5 všech prvků výskyt: ryzí (Au, Ag, Cu, Pt)
ve sloučeninách (sulfidy, oxidy, halogenidy)

2 získání: pražení sulfidů PbS + 3/2 O2→ PbO + SO2 redukce oxidů uhlíkem, vodíkem, hliníkem (aluminotermie) FeO + C → CO + Fe Fe2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Fe WO3 + 3 H2 → W + 3 H2O elektrolýza taveniny nebo roztoku (výroba, čištění)

3 vlastnosti: dány typem vazby – kovová kationty pevně v krystalové mřížce, valenční elektrony volně pohyblivé (elektronový mrak) → vodivost, kujnost, lesk tvoří komplexní sloučeniny

4 Kovy 4. (IV. B) skupiny titan rutil TiO2 lehký, odolný – letectví TiO2 – titanová běloba Zr, Hf

5 Kovy 5. (V. B) skupiny vanad vanadinit, karnotit ferrovanad – zušlechtěná ocel, větší mechanická odolnost – řezací materiál V2O5 – katalyzátor oxidačních reakcí Nb, Ta

6 Kovy 6. (VI. B) skupiny chrom chromit pokovování předmětů proti korozi Cr2O3 – zelený nerozpustný pigment, amfoterní oxid

7 chromany – žluté, dichromany – oranžové krystalické látky, ox. činidla
sloučeniny CrVI jsou karcinogenní Mo, W

8 Kovy 7. (VII. B) skupiny mangan burel MnO2 ferromangan – slitina Fe a Mn MnO2 – silné oxidační činidlo, katalyzátor, přísada do skla KMnO4 – oxidační činidlo, desinfekční prostředek (hypermangan), odměrná analýza manganometrie Tc, Re

9 Kovy 8. (VIII. B) skupiny – triády(vodorovné trojice kovů podobných vlastností) triáda železa železo hematit Fe2O3 magnetit Fe3O4 limonit 2 Fe2O3 * 3 H2O siderit FeCO3 pyrit FeS2

10 magnetit hematit

11 siderit limonit pyrit

12 výroba železa – vysoká pec
princip – redukce železné rudy uhlíkem (přímá) a oxidem uhelnatým (nepřímá) vsázka: Fe ruda, vápenec, koks

13

14 struska – vzniká z vápence, chrání vyrobené železo před oxidací, využití ve stavebnictví
surové železo – litina – obsahuje hodně příměsí (C, Si), křehká zkujňování – odstranění příměsí oxidací vzdušným kyslíkem, dezoxidace – odstranění oxidů železa zušlechťování – kalení a popouštění (zahřátí a prudké nebo pomalé ochlazování) – lepší mechanické vlastnosti vlastnosti – feromagnetické, podléhá korozi využití – průmysl, stavebnictví

15 výskyt – společně s Ni, Cu, vitamin B12
kobalt výskyt – společně s Ni, Cu, vitamin B12 nikl feromagnetický, chemicky odolný katalyzátor (ztužování tuků), akumulátory, pokovování nikl kobaltové sklo

16 ostatní kovy – vzácné, výskyt v sulfidech spolu s Cu, Ni, získání – zpracování odpadů z výroby a čištění těchto kovů Lehké platinové kovy Ru, Rh, Pd Těžké platinové kovy Os, Ir, Pt chemicky odolné, mají velkou hustotu platina – katalyzátor, elektrody, cis-platina – cytostatikum

17 Kovy 11. (I. B) skupiny měď ryzí, chalkopyrit CuFeS2 ušlechtilý hnědočervený měkký těžký kov, dobrý vodič slitiny – mosaz (Cu + Zn), bronz (Cu + Sn) + další kovy

18 Kovy 11. (I. B) skupiny střechy, okapy, elektronika měděnka – CuCO3*Cu(OH)2, vzniká působením vzduchu na povrch mědi sloučeniny CuII – modré zbarvení

19 stříbro ryzí, argentit Ag2S těžké, měkké, dobrý vodič halogenidy stříbrné – citlivé na světlo, využití v ČB fotografii (AgBr), kromě AgF nerozpustné ve vodě – analytický důkaz halogenidů AgNO3 – rozpustný ve vodě zlato ryzí málo reaktivní, žluté, měkké, těžké výroba šperků, lékařství, elektrotechnika

20 Kovy 12. (II. B) skupiny zinek sfalerit ZnS neušlechtilý kov pasivace povrchu na ZnO, pokovování, suché články, zinková mast (zklidnění a vysušení např. oparů)

21 kadmium příměs v rudách Zn jedovaté rtuť rumělka (cinabarit) HgS ušlechtilý kapalný těžký jedovatý kov slitiny – amalgámy


Stáhnout ppt "KOVY - 4/5 všech prvků výskyt: ryzí (Au, Ag, Cu, Pt)"

Podobné prezentace


Reklamy Google