Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REDOXNÍ DĚJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REDOXNÍ DĚJ."— Transkript prezentace:

1 REDOXNÍ DĚJ

2 REDOXNÍ DĚJ chemické rovnice = zápis pomocí ………………………………….
- mění se oxidační čísla atomů chemické rovnice ZVÝŠENÍ ox. čísla OXIDACE: dochází k …………………… neutrální atom elektrony …………………… odevzdává. SNÍŽENÍ ox.čísla REDUKCE: dochází k …………………… neutrální atom elektrony ……………………… přijímá. Oxidace a redukce probíhá současně.

3 chemické rovnice Ox.číslo = +I KATION: více protonů než elektronů
OXIDACE: ZVÝŠENÍ OX.ČÍSLA Ox.číslo = -I ANION: více elektronů než protonů Ox.číslo = 0 Elektroneutrální atom chemické rovnice REDUKCE: SNÍŽENÍ OX.ČÍSLA

4 REDOXNÍ DĚJ OXIDAČNÍ ČINIDLO: Jiný atom oxiduje, samo se ……………………………….
Od jiného atomu elektrony…………………………………… redukuje. přijímá. REDUKČNÍ ČINIDLO: Jiný atom redukuje, samo se …………………… Jinému atomu elektrony ……………………… oxiduje. odevzdává.

5 Př.1. Urči oxidační čísla atomů a urči, který atom se redukuje a který oxiduje. Rovnice vyrovnej. Urči oxidační a redukční činidlo. IV -II a) C + O2 CO2 Oxidační činidlo: O2 Redukční činidlo: C oxidace redukce b) H2 + O2 H2O 2 2 I -II Oxidační činidlo: O2 Redukční činidlo: H2 oxidace redukce I II -I c) HCl + Zn H2 + ZnCl2 2 -I Oxidační činidlo: H Redukční činidlo: Zn oxidace redukce

6 Př.2. Urči oxidační čísla atomů a urči, který atom se redukuje a který oxiduje. Rovnice vyrovnej. Urči oxidační a redukční činidlo. IV -II I -II I IV -II a) CO2 + H2O H2CO3 Není oxidačně-redukční děj ! II -II b) Mg + O2 MgO 2 2 Oxidační činidlo: O2 Redukční činidlo: Mg oxidace redukce I -I c) HCl + NaOH H2O + NaCl -I I -II -I I -II I Není oxidačně-redukční děj ! NEUTRALIZACE

7 REDOXNÍ VLASTNOSTI KOVŮ
Některé kovy reagují s kyselinami ochotně, jiné méně a některé vůbec. Některé kovy jsou schopné vytěsnit jiné kovy z roztoků jejich solí. Určeno dle: BEKETOVA ŘADA REAKTIVITY KOVŮ Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H2 Cu Ag Au Pt Neušlechtilé kovy Ušlechtilé kovy Platí: Kov stojící ……………………………….. (Na) je silnější redukční činidlo, než kov ležící ………………………………… od něj. 2) Kov stojící………………………….(Na) je schopen vytěsnit ze sloučeniny kov stojící ………………………… od něj. VLEVO VPRAVO VLEVO VPRAVO

8 Př.3. Urči, který kov je schopen vytěsnit ze sloučeniny kov stojící vpravo od něj. Rovnice vyrovnej.
a) AgNO3 + Cu Ag + Cu(NO3)2 2 2 Cu je vlevo od Ag, Cu vytěsní Ag ze sloučeniny. b) AgNO3 + Mg Ag + Mg(NO3)2 2 2 Mg je vlevo od Ag, Mg vytěsní Ag ze sloučeniny. Fe neleží vlevo od Zn, proto ho nevytěsní ze sloučeniny. c) Fe + ZnSO4

9 Př.4. Urči, který kov je schopen vytěsnit ze sloučeniny kov stojící vpravo od něj. Rovnice vyrovnej.
a) CuNO4 + Fe Cu + FeSO4 Fe je vlevo od Cu, Fe vytěsní Cu ze sloučeniny. b) CuSO4 + Mg Cu + MgSO4 Mg je vlevo od Cu, Mg vytěsní Cu ze sloučeniny. Ag neleží vlevo od Cu, proto ho nevytěsní ze sloučeniny. c) Ag + CuSO4

10 VÝROBA KOVŮ Z RUD Výskyt kovů v přírodě:
……………………………….. : nejsou s ničím sloučeny ……………………………….. : ve sloučeninách RYZÍ RUDY Výroba kovů rud: ……………………………….. svých oxidů. REDUKCÍ PRAŽENÍM (ŽÍHÁNÍM) a) Sulfidy se upraví na oxidy: ………………………………………….. 4 FeS O2 2 Fe2O SO2 b) Redukce uhlíkem: Fe2O3 + 3C 2Fe + 3 CO

11 VÝROBA KOVŮ Z RUD Nerosty sulfidů: ZnS:…………………………………………………………………………………
PbS:……………………………………………………………………………….. FeS2:……………………………………………………………………………… Sulfid zinečnatý = SFALERIT Sulfid olovnatý = GALENIT Disulfid železnatý = PYRIT

12 VÝROBA ŽELEZA Fe: nejrozšířenější kov, neušlechtilý
stojí ……………………….. od vodíku vlevo Výroba: Z kyslíkatých rud (Fe2O3), která obsahuji i ………………….. = příměs nerostů, které snižují obsah Fe Redukcí pomocí:………………………………ve vysoké peci. HLUŠINU CO a C (koksu) Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3 CO2 Fe2O3 + 3C 2Fe + 3 CO Surové železo: obsahuje C (4%) + další (Si, P, S..) Velmi tvrdé, ale křehké, odlévá se do ………………….. LITIN

13 VÝROBA OCELI Ze surového Fe procesem: …………………………………………
= snížení obsahu C a jiných příměsí ZKUJNOVÁNÍ Vlastnosti oceli: ……………………….než surové Fe ………………………. měkčí kujné LEGOVÁNÍ Lze měnit a) přísadou jiných kovů =……………………………….. b) tepelnou úpravou = 1) zahřátí, prudce ochlazení:……………………….. tvrdá a lámavá 2) zahřátí, prudce ochlazení:……………………….. ZAKALENÍ POPOUŠTĚNÍ

14 ELEKTROLÝZA Oxidačně redukční děj probíhající na elektrodách
při průchodu stejnosměrného elektrického proudu. v …………………………………………..(vynucený děj) roztoku či tavenině. Podmínka vodivosti: ……………………………………………………………………….. přítomnost volně pohybujících se iontů kovů Využití: 1) výroba …….. (Na, Al..) a …………….. (Cl2.H2..) 2) pokovování povrchu 3) čištění kovů 4) výroba………………………(NaCl, NaOH…) nekovů sloučenin

15 ELEKTROLÝZA Redoxní reakce na elektrodách:
ANODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. přitahuje………………………………….. kladná OXIDACE KATODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. přitahuje………………………………….. ANIONTY. záporná REDUKCE KATIONTY.

16 ELEKTROLÝZA NaCl ANODA: …………………………………elektroda,
na které probíhá……………………. uvolňuje………………………………….. kladná OXIDACE Cl2. KATODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje ………………………………….. záporná REDUKCE H2. 2 Na Cl- + 2 H+ + 2 (OH) H Cl NaOH oxidace redukce Využití: výroba Na, Cl2, H2 a NaOH

17 ELEKTROLÝZA Al2O3 ANODA: …………………………………elektroda,
na které probíhá……………………. uvolňuje………………………………….. kladná OXIDACE O2. KATODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje ………………………………….. záporná REDUKCE Al. Využití: výroba Al, Pzn. Nevýhoda: energeticky náročné

18 GALVANICKÝ ČLÁNEK Zařízení, které jako zdroj energie využívá
………………………………… Spojení dvou kovů v roztocích jejích solí. Bez zdroje elektrické energie. Využití: tam, kde není možné použít……………………………………… redoxní děj elektrickou energii Př: transistor, rádio,fotoaparát….

19 GALVANICKÝ ČLÁNEK Zn  Zn2+ + 2e- Cu2+ + 2e- Cu Př: DANIELLŮV ČLÁNEK
ANODA Zn: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje………………… záporná OXIDACE Zn2+ Zn  Zn2+ + 2e- KATODA Cu: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. přijímají ………………………………….. kladná REDUKCE elektrony Cu2+ z roztoku, Cu2+ + 2e- Cu

20 GALVANICKÝ ČLÁNEK Zn  Zn2+ + 2e- 2MnO2 + 2H+ + 2e− → 2MnO(OH)
Př: SUCHÝ ČLÁNEK = Leclancheův ANODA Zn: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje………………… záporná OXIDACE Zn2+ Zn  Zn2+ + 2e- KATODA MnO2: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. smíchaná s práškovým uhlíkem. kladná REDUKCE 2MnO2 + 2H+ + 2e− → 2MnO(OH) Elektrolyt: NH4Cl

21 GALVANICKÝ ČLÁNEK Pb  Pb2+ + 2e- Pb4+ + 2e- Pb2+
Př: AKUMULÁTOR (lze znovu nabít) ANODA Pb: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje………………… záporná OXIDACE Pb2+ Pb  Pb2+ + 2e- KATODA Pb pokrytá PbO2: ………………………elektroda, na které probíhá……………………. kladná REDUKCE Pb4+ + 2e- Pb2+ Pzn. Děje při vybíjení. Elektrolyt: H2SO4

22 KOROZE Oxidace povrchu kovů vzdušným kyslíkem Narušení povrchu kovů
Napomáhá ji: …………………………. …………………………. …………………………… voda, čas mechanické poškozování povrchu střídání teploty kyseliny Fe Nejvíce postihuje kov:………………………. 4 Fe O Fe2O3

23 KOROZE Kovy bránící se proti korozi samy: a) částečně: ………………………….
b) úplně: …………………………… Al vrstvou Al2O3 Cu měděnkou CuCO3 Au, Pt, Ag Korozi přispívají i plynné oxidy, které reagují s …………………………. za vzniku……………………………………., které působí na povrch kovů. vodou kyselin

24 KOROZE Ochrana před korozí Zamezíme přístupu kyslíku k povrchu Fe
1) …………………………. 2) …………………………. 3) …………………………… Olejování Pokovování (Zn, Ni, Cu, Au..) Nátěry, mazání oleji


Stáhnout ppt "REDOXNÍ DĚJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google