Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P E S T I C I D Y prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P E S T I C I D Y prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc."— Transkript prezentace:

1 P E S T I C I D Y prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK

2 P E S T I C I D Y Užití: insekticidy vysoká toxicita, vzácné otravy
herbicidy, fungicidy, moluskocidy rodenticidy nízká toxicita, častá požití dětmi

3 1. ORGANOFOSFÁTOVÉ INSEKTICIDY
Vysoká toxicita Otravy u nás vzácné Možné zneužití teroristy

4 ORGANOFOSFÁT. INSEKTICIDY metathion, dimethoat
Ireverzibilní inhibice erytrocytární AChE- akumulace nadbytku ACh na: 1) muskarinových receptorech (cholinerg.efektorové buňky) salivace, pocení, slzení, zvracení, průjem, mióza, bronchospasmus, bradykardie farmakologické antidotum: ATROPIN – opakované dávky 2) nikotinových receptorech (neurosval. spojení): fascikulace, tremor, svalová slabost biochemické antidotum: REAKTIVÁTORY AChE: oximy obidoxim (Toxogonin) – ideálně v prvních hod (jinak dojde k ireverzibilní fosforylaci enzymu, „stárnutí vazby“)

5 ORGANOFOSFÁT. INSEKTICIDY
3) CNS příznaky: fascikulace, paréza bránice, kóma 4) pozdní periferní neuropatie Laboratoř: aktivita erytrocytární AChE výrazně snížena až neměřitelná

6 Léčení Kyslík Atropin Toxogonin (obidoxim) Tlumí muskarin. příznaky
REAKTIVÁTOR AChE: oxim Vysoká toxicita – letální dávka často v 1 doušku! Je nutná intenzivní a podpůrná terapie na JIP!

7 2. KARBAMÁTOVÉ INSEKTICIDY - pirimicarb (Pirimor), carbofuran
reverzibilní inhibice AChE častější otravy – záměrné (psi, koně, kuny, ptáci) mírnější příznaky, postačuje terapie atropinem

8 SUPERWARFARINOVÉ RODENTICIDY
deriváty kumarinu brodifakum,bromadiolon Otravy časté – děti, vzácně suicidia Toxicita je nízká, rodenticidy obsahují jen asi 0,05 % účinné látky, LD je asi v 1-10 kg Patogeneze: inhibice tvorby koagulačních faktorů, závislých na vitaminu K (II,IV,IX,X) účinek po 10 hodinách, vrchol za hodin KUMULATIVNÍ JEDY! proto jsou pro děti bezpečné

9 SUPERWARFARINOVÉ RODENTICIDY
Pacienti většinou asymptomatičtí Laboratoř: INR (Quickův test) Terapie: většinou stačí aktivní uhlí i u dětí po požití celé hromádky nástrahy pro suicidální pokusy antidotum - K1 vitamin (phytomenadion)


Stáhnout ppt "P E S T I C I D Y prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google