Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KYSELINY, LOUHY prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KYSELINY, LOUHY prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc."— Transkript prezentace:

1 KYSELINY, LOUHY prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK

2 KYSELINY ŽÍRAVÝ ÚČINEK obvykle pH 0-2 rozpouštějí vodní kámen
anorganické kyseliny jsou agresivnější WC čističe Odstraňovače rezu Kyselina do baterií – sírová Odvápňovače konvic – po reakci s kalciem a potravinou obvykle neškodné

3 LOUHY ŽÍRAVÝ EFEKT obvykle pH 12-14 rozpouštějí organický odpad
hustší konsistence, déle setrvají v jícnu Čističe odpadů (NaOH) Čističe sporáků a grilů Odstraňovače barev (NaOH)

4 První pomoc 100 - 250 ml mléka nebo vody
velké množství může vyvolat zvracení a aspiraci NE ZVRACENÍ (opětné poškození jícnu- citlivější) NE aktivní uhlí – 0 efekt, obtížná endoskopie, NE jídlo V hraničních případech observace – symptomy pálení, salivace, retrosternální bolest

5 Léze jícnu – endoskopie- zlatý standard, pomalu, opatrně
1. stupeň : erytém a edém sliznice 2. stupeň: ulcerace sliznice 3. stupeň: ulcerace do svalové vrstvy vede k jizvení a strikturám po 4-6 týdnech 4. stupeň: perforace stěny

6 POSTUP při požití žíravin
NE výplach žaludku – riziko dalšího poškození jícnu tuhou hadicí Ezofago –gastro- duodenoskopie k diagnostice Až do 24 hod, do první zjištěné léze Při 3. stupni poškození – parenterální výživa nebo výživa sondou, komplexní symptomat. péče Kortikosteroidy nezabrání strikturám Při 4. stupni –perforaci - chirurg. řešení

7 Bezpečnostní list Bezpečnostní list nebo i Material Safety Data Sheets (MSDS) soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních...) pro nakládání s nebezpečnými látkami/přípravky. V Evropě poskytovány dovozcem a výrobcem pro látky nebo přípravky, které obsahují nebezpečné složky v míře, která překračuje legislativně stanovený limit. DOSTUPNOST: často na internetu (Google, Seznam,....) Toxikologické informační středisko

8 Obsah bezpečnostního listu Vyhláška MPO 231/2004 Sb.
IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI SLOŽENÍ /INFORMACE O SLOŽKÁCH POKYNY PRO PRVNÍ POMOC OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI STÁLOST A REAKTIVITA TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE EKOLOGICKÉ INFORMACE POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ INFORMACE PRO PŘEPRAVU INFORMACE O PŘEDPISECH

9

10

11 Označení obalu přípravku : POZOR- někdy nemusí obsahovat vše:
Jen: bělicí činidlo na bázi chlóru (chlornan sodný) méně než 1% neiontové povrchově aktivní látky – detergenty, mýdlo na obalu se někdy neuvádí i NaOH 1-5% - při pH 13!! Jen výstražné symboly nebezpečnosti: C – Žíravý (grafický symbol) BEZPEČNOSTNÍ LIST JE SPOLEHLIVĚJŠÍ PODROBNÉ SLOŽENÍ LZE ZÍSKAT NA TIS TIS ,


Stáhnout ppt "KYSELINY, LOUHY prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google