Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vesmír a Země ve vesmíru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vesmír a Země ve vesmíru"— Transkript prezentace:

1 Vesmír a Země ve vesmíru
VY_32_INOVACE_26-08 Vesmír a Země ve vesmíru Vesmír, Sluneční soustava, vesmírná tělesa Vzdálenosti ve vesmíru Postavení Země ve vesmíru

2 Vesmír Veškerá hmota, energie a prostor (mimo Zemi)
Obsahuje prach, hvězdy, planety, planetky, meteority, komety, plyny Vznik cca před 12,7 mld. let (Velký třesk) Neustálý setrvačný pohyb daný rotací a gravitací Složení vesmíru 74% temná hmota (volný prostor) 0,4% hmota hvězd a vesmírných těles Vesmír, tělesa a záření zásadním způsobem ovlivňují pochody na Zemském povrchu

3 Složení vesmíru Autor: Neznámý Název: DarkMatterPie.jpg Zdroj:

4 Galaxie Hvězdná soustava složená z několika mld. hvězd a dalšího materiálu Drží pospolu vlivem gravitace, rotuje kolem centra galaxie Ve středu se většinou nachází černá díra Nejčastější jsou spirální galaxie Mléčná dráha – naše galaxie Tvar disku - stará 12 mld. let Hmotnost 440 mld. Sluncí Obsahuje 100 mld. hvězd Země se nachází ve 2/3 vzdálenosti od centra

5 Příklad spirální galaxie
Autor: Neznámý Název: NGC_4414_%28NASA-med%29.jpg Zdroj:

6 Vzdálenosti ve vesmíru
Především délkové jednotky (s km nevystačíme) Astronomická jednotka (AU) Měření vzdáleností v naší Sluneční soustavě 150 mil. km – střední vzdálenost Země a Slunce Světelný rok (Ly) Měření vzdáleností v bližším okolí naší soustavy 9,5 bil. km – vzdálenost, kterou světlo urazí ve vakuu za 1 rok Parsec (PC) Měření v rámci naší galaxie a mimo ni 31 bil. km

7 Vybrané vzdálenosti ve vesmíru
Země – Měsíc = km Země – Pluto = 39 AU Země – Proxima C. (nejbližší hvězda) = 4,28 ly Šířka Mléčné dráhy = PC Země – Mlhovina v Andromédě = PC Země – konec známého vesmíru = 12 mld. ly Proč právě 12 mld. ly ?

8 Sluneční soustava Planetární systém hvězdy Slunce 10 kPC od středu Mléční dráhy Slunce a rotující planety, planetky, komety a další materiál Systém je tvořen 8 planetami Terestrické – Merkur, Venuše, Země, Mars Obří plynové – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun Další tělesa Sluneční soustavy Trpasličí planetky (např. Pluto) Měsíce 150 obíhající okolo planet Komety a meteority – několik milionů těles

9 Tělesa Sluneční soustavy
Autor: Neznámý NázevNovaSlunecniSoustava.jpg Zdroj:

10 Slunce Nejvýznamnější vesmírné těleso ovlivňující pochody na Zemi a ústřední bod Sluneční soustavy Hvězda střední velikosti a stáří 1,4 mil. km v průměru 1,3 milionkrát objemnější než Země 99,8% hmotnosti Sluneční soustavy Stáří 4,6 mld. let (bude zářit dalších 7 mld. let) Dochází k termojaderným fůzím přeměny vodíku na helium Každou sekundu „spálí“ 700 mil tun vodíku na helium Teplota na povrchu 5500 °C Teplota v jádru 15 mil. °C

11 Slunce ve rentgenovém spektru
Autor: Neznámý Název: Sun_in_X-Ray.png Zdroj:

12 Význam Slunce pro Zemi Zásadní zdroj energie pro všechny pochody na Zemi Proudění vzduchu, vítr, klimatické pásy, výpar a srážky Existence živých organismů a všechny pochody v jejich tělech Světlo a téměř veškeré teplo na Zemi Nebezpečné součásti slunečního záření UV paprsky Sluneční vítr – proud energeticky nabitých částic Radioaktivní Gama záření Na povrch dopadá jen zlomek díky ochrannému štítu Země

13 Planety Terestrické (zemského typu) Obří plynové
Velikostně podobné Zemi Pevné kamenné těleso většinou s plynným obalem Obíhají v bezprostřední blízkosti Slunce Merkur, Venuše, Země, Mars Obří plynové Velikostně mnohonásobně větší (Jupiter 1300 krát objemnější než Země) Složení plyny, páry, led, extrémně nízká teplota Obíhají vně Sluneční soustavy (někdy Vnější planety) Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

14 Jupiter a Země – srovnání velikostí
Autor: Neznámý Název: Jupiter_Earth_Comparison.png Zdroj:

15 Vzdálenosti planet na příkladu Okresu Karviná
Autor: M. Brzóska Název: Vzdálenosti planet.jpg Zdroj:

16 Země Terestrická planeta Sluneční soustavy (3 v pořadí)
Vzdálenost od Slunce 147 - 152 mil. Km Polární průměr km Rovníkový obvod km Povrch 510 mil. km2 Postavení Země ve vesmíru Zásadně ovlivněna Sluncem a vzdáleností od něj Klíčový význam mají pohyby a sklon zemské osy Krajinná sféra Vrstva na povrchu Země ohraničení Litosférou a horní hranicí troposféry (12 km mocnost) Objekt studia geografie

17 Země z vesmíru Autor: Neznámý Název: Earth_Eastern_Hemisphere.jpg Zdroj:

18 Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska


Stáhnout ppt "Vesmír a Země ve vesmíru"

Podobné prezentace


Reklamy Google