Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Mechanické kmitání, vlnění. Elektromagnetické vlnění. Sada číslo: ICT-32A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 15 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32A-15 Téma vzdělávacího materiálu: Elektromagnetické vlnění Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Mgr. Jana Montágová Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o vzniku elektromagnetického vlnění. Při práci lze používat kalkulátor, MFCH tabulky. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Elektromagnetické vlnění

3 byl skotský matematik a fyzik. Maxwell vyjádřil
James Clerk Maxwell byl skotský matematik a fyzik. Maxwell vyjádřil základní zákony elektřiny a magnetismu. Obr. 1.

4 Na základě zkoumání vlastností elektrického zapojení kondenzátoru a cívky, bylo objeveno tlumené kmitání. Obr. 2. Obr. 3.

5 Mezi kondenzátorem a cívkou dochází ke vzájemnému předávání energie.
V okamžiku, kdy je kondenzátor vybitý, prochází cívkou největší proud. Jakmile se proud začne zmenšovat, dojde ke změně indukčního toku v cívce, což způsobí nárůst napětí na kondenzátoru. Tento jev se opakuje. Obr. 4.

6 Frekvenci kmitů lze určit ze vztahu :
f – frekvence [Hertz] [Hz] C – kapacita kondenzátoru [Farad] [F ] L – indukčnost cívky [Henri] [H]

7 Mechanickými úpravami vytvoříme z uzavřeného oscilátoru oscilátor otevřený.
Obr. 5.

8 Kolem otevřeného oscilátoru periodicky vzniká elektrické a magnetické pole - elektromagnetické pole.
Obr. 6.

9 Otevřený oscilátor se stává zdrojem elektromagnetického vlnění, které se na rozdíl od mechanického vlnění, šíří i vzduchoprázdným prostorem rychlostí světla c. c = 299 792,458 [km/s]

10 V současné době jsou frekvence elektromagnetického záření v rozsahu:
od [Hz] do [Hz] Obr. 7.

11 Označení násobků a dílů jednotek
Yotta Y 1024 yokto y 10-24 Zetta Z 1021 zepto z 10-21 Exa E 1018 atto a 10-18 Peta P 1015 femto f 10-15 Tera T 1012 piko p 10-12 Giga G 109 nano n 10-9 Mega M 106 mikro 10-6 kilo k 103 mili m 10-3 hekto h 102 centi c 10-2 deka da 101 deci d 10-1 Obr. 8. Příklad: kg, cm, GJ, µF, 1 kg = 1000 g = 103 g, 1 cm = 10 mm = 10 x 10-3 m

12 Převeď: 12 mHz = Hz 0,001 GHz = Hz 2. Jakou rychlostí se šíří elektromagnetické vlnění? 3. Uveď alespoň 3 významné fyziky. Který fyzik se zasloužil o objev ektromagnetického 4. Vyjmenuj všechny typy elektromagnetického vlnění, které mají větší vlnovou délku než viditelné světlo. 5. Jaká je jednotka kapacity kondenzátoru?

13 Seznam zdrojů Seznam literatury Obrázky a animace
SMETANA, C. Praktická elektroakustika. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. KARJAKIN, N., SODOMKA, L. Přehled fyziky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1970. VYSKOČIL, V., SMEJKAL, E. Fyzika pro střední odborné školy pro pracující. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. ŘEŠÁTKO, M., VOLF, I. Fyzika A pro SOU 1. díl, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. ŘEŠÁTKO, M., HLAVIČKA, A. Fyzika A pro SOU 2. díl, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MARVÁNEK, L. Radiotechnika v otázkách a odpovědích, Praha: Naše vojsko, 1971. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1.: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Obr obr. 7.: ŘEŠÁTKO, M., VOLF, I. Fyzika A pro SOU 1. díl, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. Obr. 8.: MONTÁGOVÁ, J. Označení násobků a dílů jednotek.

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google