Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povrchová voda na pevnině

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povrchová voda na pevnině"— Transkript prezentace:

1 Povrchová voda na pevnině
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Povrchová voda na pevnině Označení DUM VY_32_INOVACE_12_1_13 Autor Mgr. Eva Procházková Datum Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Sféry Země Ročník První ročníky a kvinty

2 POVRCHOVÁ VODA NA PEVNINĚ
Vodní toky a jezera

3 ? Formy vody V jaké formě se nachází povrchová voda na pevnině?
Vodní toky - řeky, potoky, bystřiny … Jezera, rybníky, vodní nádrže Bažiny, rašeliniště Ledovce

4 Řeky Opakování pojmů: Jak se nazývají občasné vodní toky:
Pramen, ústí, pravý a levý přítok, povodí, úmoří, rozvodí Jak se nazývají občasné vodní toky: V Africe V Austrálii Jak je značíme na mapě? Řešení: v arfice „vádí“, v austrálii „creek“, kartografické značení: přerušovaná modrá čára

5 Uhádni řeku: Největší africký tok co do plochy povodí protíná ve svém mohutném oblouku dvakrát rovník Má dva prameny, po soutoku obou pramenů se ještě nazývá Lualaba. Název ……. nese pak až od města Kisangani

6 Uhádni řeku: Řeka odtéká z Velkého Otročího jezera
Dolina řeky je vyplněna vrstvami nivních a ledovcových usazenin, je silně bažinatá a porostlá smrkovým lesem. Ústí do Beaufortova moře Severního ledového oceánu Při svém ústí vytváří deltu o rozloze 12 000 km²

7 Uhádni řeku: Posvátná řeka je zároveň jednou z nejvíce znečištěných řek Každoročně se v jejích vodách omývají miliony lidí. Tyto rituální koupele mají očistit duši i tělo. Sype se do ní také popel zemřelých lidí Řeka má velký ekonomický význam, v jejím povodí leží i významný přístav Kalkata

8 Uhádni řeku: Už staří Římané znali řeku, která z velké části tvořila severní hranici jejich impéria, pod latinským názvem Danubius Střední tok končí soutěskou Železná vrata Leží na ní několik hlavních měst

9 Uhádni řeku: Pramení na západních svazích Sněžných hor v Australských Alpách. Tvoří hranici států Nový Jižní Wales a Victoria Ústí do jezera Alexandrina, které je oddělené od Indického oceánu umělým valem, který ho chrání před zasolováním.

10 Řešení: Kongo Mackenzie Ganga Dunaj Murray

11 JEZERA Jezera dle původu: Tektonického Ledovcového Sopečného Krasového
Rašelinového Říčního Eolického, antropogenního atd. Zkus charakterizovat každý typ jezera a najít příklad takového jezera ve světě popř. v ČR

12 Tektonická jez. Ledovcová jez.
nejhlubší typy jezer velká rozloha nejčastěji v riftových zónách např. Bajkal, Tanganika vznik při ústupu ledovců Poslední doba ledová skončila asi před lety Pevninský ledovec (Finská jezerní plošina, jezera v Kanadě apod.) Horský ledovec – v ČR jezera ledovcového původu na Šumavě (5) a v Krkonoších (1)

13 Sopečná jez. Krasová jez.
vznik v důsledku sopečné činnosti obvykle kulatý tvar, menší rozlohu a značnou hloubku. pokud je pod jezerem stále aktivní vulkanismus – vyšší teplota jezera nebo obsah plynů např. kráterová nebo kalderová jezera Kráterové jezero (USA), jezero v kráteru sopky Pinatubo (Filipíny) apod. Vznik rozpouštěním podloží, sníženina je poté vyplněna vodou. V ČR: Horní a Dolní macošské jezírko, jezírko v Hranické propasti aj.

14 Rašelinná jez. Říční jez.
Zadržením srážkové či podzemní vody v mělkých sníženinách Mnohá ve stádiu zániku, zarůstají V ČR: Chalupské jezírko (Šumava), jezírka na Tříjezerní slati (Šumava), Velké a Malé mechové jezírko (Jeseníky) Vznik erozním působením toku Patří sem např. erozní jezera pod vodopády, mrtvá ramena řek apod. V ČR častý typ přírodních jezer, nejvíce podél toku Dyje či Labe

15 Eolická jez. Antropogenní jez.
Vznik v prohlubních vytvořených činností větru např. Čadské jezero Vznik činností člověka V rámci důlní činnosti či rekultivace po ukončení těžby V ČR: Darkovské moře poblíž Karvinné

16 Vysychání Čadského jezera
Obr. 1 Čadské jezero v letech

17 Vysychání Aralského jezera
Obr. 2 Aralské jezero, srovnání r a 2003 Obr. 3 Jezero v r. 1853

18 Zdroje obrázků: Obr. 1: Soubor:ShrinkingLakeChad EO.jpg – Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obr. 2: Soubor:Aralzee.jpg – Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obr. 3: Soubor:Survey of the Sea of Aral 1853.jpg – Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Povrchová voda na pevnině"

Podobné prezentace


Reklamy Google