Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod"— Transkript prezentace:

1 2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod http://min.vse.cz
Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Ing. Ivana Topolová

2 Obsah úvodního cvičení
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem ECDL Návod k MSDN AA - DreamSpark Seznámení s fiktivní firmou Encián Výběr termínů pro testy

3 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny – v ISIS: st 8.50 – 10.50, NB 246

4 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Ivana Topolová fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny v ISIS: st – 12, NB 246

5 1 Anotace obsahu předmětu
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 1 Anotace obsahu předmětu OneNote (záznam, organizace a třídění poznámek) Prezentace (prezentační program Microsoft PowerPoint 2013): příprava snímků, prezentací, animační a přechodové efekty, multimédia, export na web. Analýza dat (tabulkový systém Microsoft Excel 2013): editace, vzorce, formát, grafy, funkce, řešitel, databázové příkazy, kontingenční tabulky, tisk, tvorba webových stránek. Zpracování textů (textový procesor Microsoft Word 2013): editace, styly, šablony, tabulky, obrázky, rejstřík, obsah, grafy, hromadná korespondence, makra, tvorba webových stránek. Adobe Acrobat – tvorba PDF souborů

6 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 1 Cíl Dobrá znalost východiskem pro zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací i pro uplatnění v praxi. Předmět se zaměřuje na pokročilé funkce kancelářského software pro analýzu dat v tabulkových programech, pro zpracování textů a pro prezentaci.

7 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Studijní zátěž

8 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Požadavky na ukončení úkol body účast na semináři 6 úkoly Excel úkoly PowerPoint 3 úkoly Word seminární práce PowerPoint 18 test Excel 38 test Word 26

9 2 Klasifikační stupnice
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 2 Klasifikační stupnice Stupeň: bodové ohodnocení 1 100 – 90 2 75 – 89 3 60 – 74 4+ 50 – 59 4 0 – 49

10 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Navrhněte vlastní téma seminární práce v ISIS (Portál studenta, Rozpisy témat, Předmětová témata) a to nejpozději do 15. září. V případě duplicitního tématu si téma ponechává ten, kdo ho první navrhl. Téma bude schváleno vyučujícím. Student navrhuje téma a abstrakt práce. Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta samostatně formulovat, řešit a prezentovat zvolené téma v programu Microsoft PowerPoint. Cílem je vytvoření prezentace (v aplikaci Microsoft PowerPoint) na libovolné téma – týkající se počítačů, např. užitečné méně známé funkce programů, zajímavé programy, které lze stáhnout z internetu, statistiky týkající se počítačů, softwaru či internetu.

11 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Rozsah minimálně 12 snímků. Využití šablony či barevného schématu. Vhodně upravené rozvržení snímku. Obrázky. Tabulka. Graf. Nápis ve WordArtu. Využití animací. Využití přechodových efektů. Připravit na druhém snímku obsah prezentace formou hypertextových odkazů. Vhodně nastavené časování. Z prezentace vyberte 5 stěžejních snímků, které budou zahrnuty do Vlastní prezentace nazvané Zkrácená prezentace. Nahrajte komentář k prezentaci, celková délka prezentace bude 12 – 15 minut.

12 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Dokumentace Úvodní stránka Text vysvětlující zvolenou tématiku Připomínky a náměty k předmětu

13 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce – zvuk K prezentaci nahrajete svůj komentář, který doprovodí celou prezentaci, formou mluveného komentáře ke snímkům. Záznam by měl být na 12 – 15 minut (zkontrolujte dobrou hlasitost záznamu). Prezentaci v PowerPointu a dokumentaci ve Wordu nahrát do odevzdávárny v ISIS (v případě problémů s velikostí souborů, odevzdejte soubory jiným způsobem – např. Úschovna apod. – a vyučujícího informujte – odkaz dejte na začátek dokumentace)

14 3 Harmonogram semestru prezenčních studentů
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 3 Harmonogram semestru prezenčních studentů Je možná účast na cvičeních (po dohodě s vyučujícím), využití záznamu na multimedia.vse.cz, případně využití záznamu z předchozího semestru.

15 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 3 Harmonogram semestru

16 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 3 Harmonogram semestru

17 4 Podpora získávání znalostí
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 4 Podpora získávání znalostí přímá výuka – třídenní seminář konzultační hodiny literatura software MSDN-AA elektronická forma e-learning: v ISIS záznamy z výuky

18 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Literatura Základní literatura KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Program na uchovávání a sdílení informací Microsoft OneNote vyd. Brno: Tribun s. Dostupné z WWW: < . ISBN KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerská informatika: Prezentační program Microsoft PowerPoint verze 2007 CZ. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN  Kč. KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta, TOPOLOVÁ, Ivana. Tabulkový program Microsoft Excel vyd. Brno: Tribun s. ISBN TOPOLOVÁ, Ivana, KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Microsoft Word vyd. Brno: Tribun 2012. Doplňková literatura Denis, A. Tvorba PDF pomocí Adobe Acrobat ISBN

19 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Záznamy výuky záznamy výuky (i starší semestry) obhajoby seminárních prací Katalog MIN (odkaz na webu Manažerské informatiky – Záznamy výuky)

20 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 4 MSDN-AA zdarma k výukovým účelům Microsoft Office OneNote 2013 CZ Microsoft Office Project 2013 CZ Microsoft Office Visio 2013 CZ Microsoft Office Access 2013 CZ Windows 7 Professional (x64 a x86)

21 5 ISIS – e-learninová osnova
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 5 ISIS – e-learninová osnova Veškeré podklady najdete v e-learningu v ISIS – e-learningová osnova k předmětu: učební text OneNote, PowerPoint, Word, Excel příklady ze všech učebních textů prezentace k výuce zadání DÚ pomocné soubory

22 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 5 ISIS – Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma do 15.9. Název Abstrakt Bude potvrzeno učitelem Téma jakékoliv, které se týká počítačů či internetu

23 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 5 Odevzdávárny domácí úkol z Wordu, Excelu a PowerPointu odevzdat alespoň 24 hodin před testem seminární práce obhajoba: pptx, docx (prezentace se zvukem a dokumentace) testy (Excel, Word)

24 5 List záznamníku učitele
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 5 List záznamníku učitele archy učitele bodovací arch Účast – 1 bod za každý půlden

25 5 Přihlašování na zkoušky
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 5 Přihlašování na zkoušky termín testu průběžné testy test Word test Excel případně možnost opravy po dohodě s vyučujícím 1. termín: čtvrtek od 16: :30 SB 019 2. termín bude vypsán po zahájení semestru

26 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 6 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu budete-li mít, napište do dokumentace k seminární práci připomínky k výuce v seminární práci

27 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL Absolvování předmětu může být východiskem pro složení testů ze tří modulů (3, 4, 6) mezinárodního certifikátu ECDL Core, popř. ECDL Advanced. Testování ECDL je možné (za úplatu) v desítkách testovacích středisek v ČR. Nositelem licence v ČR je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), jediný subjekt oprávněný akreditovat střediska pro ECDL testování a vydávat ECDL Certifikáty na území ČR.

28 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL European Computer Driving Licence – „řidičák na počítač“

29 7 ECDL: Program ECDL Core
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Core Znalosti jsou rozvrženy do modulů, z nichž každý lze splnit samostatně: „Klasické“ moduly (lze testovat v libovolném testovacím středisku): Modul 1: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni. Modul 2: Používání počítače a správa souborů vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem a využívat hlavní možnosti operačního systému. Modul 3: Zpracování textu vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.

30 7 ECDL: Program ECDL Core
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Core Modul 4: Tabulkový procesor vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor. Modul 5: Použití databází vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat. Modul 6: Prezentace vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace. Modul 7: Práce s Internetem a komunikace je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč. druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další možnosti komunikace.

31 7 ECDL: Program ECDL Core
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Core Nové Moduly (lze testovat ve střediscích s rozšířenou akreditací): Modul 8: Počítačové kreslení a projektování (2D CAD) V ČR plánováno od Q2/2012. Modul 9: Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky V ČR od konce září 2011. Modul 10: Tvorba webových stránek a publikace na Internetu V ČR od října 2011. Modul 12: Bezpečnost při využívání ICT V ČR na konci roku 2011. Modul 13: Plánování projektů ?Další nový modul?

32 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL Osvědčení ECDL Start Certifikát ECDL

33 7 ECDL: Program ECDL Advanced
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Advanced NENABÍZÍME Modul AM 3 – Pokročilé zpracování textu Modul AM 4 – Pokročilá práce s tabulkovým procesorem Modul AM 5 – Pokročilé použití databází Modul AM 6 – Pokročilá prezentace Pro vydávání Certifikátu ECDL Core nebo ECDL Start je možné uznat odpovídající moduly ECDL Advanced

34 7 ECDL: Certifikát ECDL Modular
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Certifikát ECDL Modular Certifikát ECDL Modular obsahuje aktuální souhrnný výčet všech úspěšně složených modulů ECDL z libovolných ECDL programů

35 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL: Ceny Index ECDL Core Pro max. 7 modulů M1-M7 600,- Index ECDL Select Pro max. 7 libovolných modulů programu Core 696,- Index ECDL Single Pro 1 libovolný modul programu Core 216,- Test ECDL Core maximální doporučená cena 348,- Index a testy ECDL komplet při zprostředkování FMV Index a 7 testů (+ 1 opravná) 2280,- Index a testy ECDL Start při zprostředkování FMV Index a 4 testy (+ 1 opravná) 1440,-

36 Aktuální informace k předmětu
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod Aktuální informace k předmětu

37 Předměty Manažerské informatiky
2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod Předměty Manažerské informatiky

38 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 2OP813 Manažerská informatika 1 Přeji hodně úspěchů při studiu!


Stáhnout ppt "2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google