Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod"— Transkript prezentace:

1 2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod http://min.vse.cz
Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.

2 Obsah úvodního cvičení
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem Seznámení s fiktivní firmou Encián Návod k MSDN AA + VCD Přidělení termínů malých a velkých obhajob

3 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod Obsah Anotace obsahu předmětu Hodnocení výsledku předmětu Harmonogram semestru Podpora získání znalostí Přímá výuka – otevřené kurzy Konzultační hodiny Literatura MSDN-AA ISIS Zpětná vazba ECDL Manažerská informatika

4 1 Anotace obsahu předmětu
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod 1 Anotace obsahu předmětu Výbava projektového manažera Řízení projektů (Microsoft Project 2013) manažerské činnosti v projektu, kalendář, úkoly, zdroje, náklady, sledování průběhu, typy zobrazení, tisk, sestavy, práce se soubory, publikace na web, nástroje Tvorba diagramů (Microsoft Visio 2013) výkresy, obrazce, spojnice, úchyty a body, text, vrstvy, styly, barvy

5 2 Hodnocení výsledku předmětu
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod 2 Hodnocení výsledku předmětu průběžně aktivní účast na cvičeních až 12 bodů domácí úkoly (24 hodin před začátkem cvičení) až 12 bodů po testech (do 5 pracovních dnů) dva testy Project až 30 bodů Visio až 20 bodů po malé obhajobě malá obhajoba až 6 bodů na velké obhajobě seminární práce včetně dokumentace až 12 bodů velká obhajoba až 5 bodů diskuse u velké obhajoby až 3 body celkem až 100 bodů (1) výborně od 90 bodů (2) velmi dobře od 75 bodů (3) dobře od 60 bodů (4+) nevyhověl(a) s možností opakování od 50 bodů (4) nevyhověl do 49 bodů

6 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod Seminární práce Student navrhuje vlastní téma seminární práce v ISIS (Portál studenta, Rozpisy témat, Předmětová témata) nejpozději do Student navrhuje téma a abstrakt práce. Téma práce nemusí být ekonomické. Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta samostatně formulovat, řešit a dokumentovat řízení fiktivního projektu v programu Microsoft Office Project. Vítána je ukázka aplikace Microsoft Office Visio. Abstrakt práce obsahuje krátký text o rozsahu znaků včetně mezer

7 Seminární práce – náležitosti
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Seminární práce – náležitosti Seminární práce musí splňovat následující parametry: Minimálně využití 2 kalendářů (alespoň jednoho pro úkoly, jednoho pro zdroje). Minimálně řešení alespoň 10 úkolů. Mezi úkoly vazby alespoň 2 druhů (FS, SS, FF, SF). Minimálně využití alespoň 5 zdrojů (z toho minimálně 3 pracovní, 2 materiálové). Ocenění úkolů a zdrojů náklady. Náznak sledování průběhu projektu. Definice alespoň 2 vlastních zobrazení. Definice alespoň 2 vlastních sestav. Vytvoření a aplikace alespoň 1 grafického indikátoru.

8 Seminární práce – dokumentace
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Seminární práce – dokumentace Součástí řešení je i jeho dokumentace v rozsahu alespoň 4 stran v textovém editoru: Úvodní strana - uprostřed strany: Úvodní text vysvětlující problematiku po věcné stránce. Seznam úkolů a zdrojů. Ganttův diagram. Ukázka vlastních sestav. Připomínky a náměty k výuce. Obsah

9 Seminární práce – obhajoby
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Seminární práce – obhajoby Malá obhajoba 3 - 5 minut V malé obhajobě představuje téma ostatním studentům, obhajuje svůj záměr. Nejpozději 24 hodin před termínem obhajoby odevzdá student do odevzdávárny v ISIS soubor ve formátu MPP a PPTX. Před malou obhajobou zkopíruje tyto soubory také na projektový disk do složky male_obhajoby. 6 bodů Velká obhajoba v prvních třech týdnech zkouškového období v termínech shodných s termínem výuky minut Ve velké obhajobě seznamuje se svým finálním řešením. Nejpozději týden před termínem obhajoby odevzdá student do odevzdárny v ISIS soubor ve formátu MPP, DOCX a PPTX, popř. VSD. Před velkou obhajobou zkopíruje tyto soubory také na projektový disk do složky velke_obhajoby. 20 bodů

10 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod Snímek 10 3 Harmonogram semestru

11 4 Podpora získávání znalostí
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod 4 Podpora získávání znalostí přímá výuka konzultační hodiny literatura software MSDN-AA elektronická forma e-learningová opora v ISIS

12 4a Přímá výuka – otevřené kurzy
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod 4a Přímá výuka – otevřené kurzy út – (Ing. Kubálková) učebna SB 305

13 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod Konzultační hodiny Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny: st 8.50 – 10.50, NB 246

14 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod 4b Konzultační hodiny Ing. Jiří Vybíral fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny: SB305, úterý 19:30 – 20:00

15 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod 4c Literatura [1] Kubálek, T., Kubálková, M.: Řízení projektů v Microsoft Project Brno, Computer Press stran. ISBN: Kč. (na VŠE 199 Kč) [2] Kubálek, T. – Kubálková, M.: Microsoft Visio Výukový kurz. Brno, Computer Press stran. ISBN: Kč. Další literatura k verzi 2007

16 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod 4d Záznamy výuky záznamy výuky (i starší semestry) obhajoby seminárních prací Katalog MIN (odkaz na webu Manažerské informatiky – Záznamy výuky)

17 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod 4e MSDN-AA zdarma k výukovým účelům Microsoft OneNote 2013 Microsoft Project 2013 Microsoft Visio 2013 Microsoft Access 2013 Windows 7, Windows 8 podrobný návod předmětem další prezentace

18 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod 4f E-learning E-learning: evidence tématu seminární práce odevzdávárny evidence docházky přihlašování na termíny e-learningová opora

19 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod 5 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu připomínky k výuce v seminární práci

20 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod 6 ISIS Portál studenta Rozpisy témat Odevzdávárny List záznamníku učitele Moje studium/Přihlašování na zkoušky E-osnovy předmětů

21 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma Název Abstrakt Bude potvrzeno učitelem

22 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod Odevzdávárny z každého týdne domácí úkol odevzdat alespoň 24 hodin před cvičením seminární práce odevzdat alespoň 24 hodin před malou a 24 hodin před velkou obhajobou malá obhajoba: pptx velká obhajoba: pptx, docx, mpp, vsd

23 List záznamníku učitele
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod List záznamníku učitele docházka (12) body za úkoly odevzdané mimo odevzdávárnu

24 Přihlašování na zkoušky
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Přihlašování na zkoušky

25 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod E-osnovy předmětů

26 2OP482 Manažerská informatika 2
Úvod 7 ECDL

27 8 Manažerská informatika http://min.vse.cz
2OP483 Manažerská informatika 2 Úvod 8 Manažerská informatika

28 Vedlejší specializace
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Vedlejší specializace 2MI Informační a prezentační technologie v praxi předměty Manažerská informatika (2OP381, 2OP482, 2OP483, 2OP484) + předmět vyučovaný doc. Horným z Grafické a multimediální laboratoře 4ME411 Počítačová grafika a sazba pokud již student absolvoval předmět 2OP381 Manažerská informatika 1 v bakalářském studiu, studuje náhradou předmět 2ME431 Vizuální komunikace

29 Přeji hodně úspěchů při studiu!
2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod 2OP482 Přeji hodně úspěchů při studiu!


Stáhnout ppt "2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google