Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

The global publishing arena Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Development Manager Emerald Group Publishing Limited.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "The global publishing arena Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Development Manager Emerald Group Publishing Limited."— Transkript prezentace:

1 The global publishing arena Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Development Manager Emerald Group Publishing Limited E-mail: rmachkova@emeraldinsight.com Tel: +420 608 980867

2 Obsah prezentace 1.Co se dějě za oponou publikačního procesu 2.Hodnocení kvality –Ranking časopisů a eknih –Použití –Důsledky a vliv výzkumu 3.Jak přežít peer review –Jak si co nejefektivněji naplánovat Vaši práci –Plagiátorství a copyright –Tajemství revize –Co dělat, když je Váš článek zamítnut 4.Otázky

3 Emerald – kdo jsme Nezávislý, primární, mezinárodní anglický vydavatel časopisů a knih ze 6 klíčových oblastí: Business Management & Economics, Library & Information Studies, Engineering, Language & Linguistics, Social Science and Transport Publikujeme výzkum, který má vliv na společnost -Věříme, že svět by měl být lépe řízen a proto publikujeme materiály, které pomáhají dosáhnout tohoto cíle 250+ double blind peer reviewed časopisů (51 v ISI a 160 ve Scopusu) 2000+ knižních sérií, e-knih a samostatných svazků (3 eBooks Series v ISI)

4 Emerald eJournals, eBooks and Books Emerald publikuje v 28 oblastech Accounting and Finance Built Environment Business Ethics and Law Economics Education Enterprise and Innovation Engineering Environment/ Environmental Studies Health Care Management Human Resource Management Industry and Public Sector Management Information and Knowledge Management International Business Learning and Development Library and Information Studies Management Science/Mngmnt Studies Managing Quality Marketing Operations and Logistics Management Organization Studies Performance Mngmnt & Measurement Regional Management Studies Sociology Strategy Tourism and Hospitality Emerald Management eJournal Subject Collection brochureEmerald Management eJournal Subject Collection brochure.

5 Research Vydavatelský řetězec a řízení časopisů AuthorEditor Publisher/ Managing Editor ProductionUsers Quality research papers EAB and reviewers Solicits new papers Handles review process Promotes journal to peers Attends conferences Develops new areas of coverage The link between the publishing company and editor Helps editors succeed in their role and build a first class journal Overall responsibility for journal Promotion and marketing Attends conferences Handles production issues QA – sub-editing and proof reading Convert to SGML for online databases Print production Despatch Added value from publisher Access via library Hard copy Database Third party

6

7 Thomson Reuters (ISI) Co je Impact Factor? Databáze Thomson Reuters Journal Citation Report obsahuje 9500 vybraných časopisů s ‘Impact Factors’ vypočítaných na základě citací Poslední statistiky za rok 2009 byly vydány v červnu 2010 Emerald má 51 časopisů a 3 knižní série hodnocené v ‘ISI’ Časopisy jsou hodnoceny podle toho, kolikrát jsou články v daném časopisu citovány.... v jiném ISI časopisu. Kalkulace Impact Factor: ISI počítá citace v průběhu 3 let, aby vypočítali Impak faktor za 1daný rok. Např. Impact Factor pro časopis International Marketing Review je 1.164

8 Thomson Reuters Co to pro Vás znamená? A na co dalšího byste se také měli zaměřit? ISI je nejznámější, ale existují i jiná hodnocení: Citace jsou dobré, ale ne kompletní ukazatelé kvality (např. článek AACSB’s 2008 ‘Impact of Research’ ) Další ukazatelé kvality: Použití (počet stažených článků) je lepší metoda užití Editoři/editorská rada a autoři Spojení s asociacemi/společ. Co je Vaše priorita? –Chcete publikovat 5 článků v „níže“ hodnocených časopisech nebo 1 v „top“ hodnoceném časopisu? –Chcete publikovat v regioálních, národních nebo mezinárodních časopisech?

9 Surviving peer review

10 Nápad: kde začít Kromě „tradičního výzkumu“… Pracujete na diplomové či doktorandské práci? Dokončili jste úspěšně projekt? Zápasíte s problémem, který nemá jednoduché řešení? Máte nějaký názor nebo náhled na určité téma? Prezentovali jste na nějaké téma? Nebo jste psali článek na konferenci? Pokud ano, tak máte základ pro svoji uveřejnitelnou publikaci

11 Spoluautorství? S nadřízeným, s jiným oddělením či institucí Vytěžte maximum z Vašich individuálních silných stránek Zvláště vhodné pro mezi-disciplinární výzkum Demonstrujete autoritu a rigoróznost výzkumu – můžete zvýšít potencionílní okruh citací Ale pamatujte... Ujistěte se, že Vaše práce je pečlivě zkontrolována a editována, že zní jako jeden hlas Zvolte si osobu, která je zodpovědná za ukončení projektu Dohodněte a ujasněte se na pořadí autorů

12 1.Musíte zamezit přímému zamítnutí 2.Možná budete muset svoji práci přepracovat a poslat jinam 3.Ale skoro určitě ji budete muset alespoň poupravit Research is all about peer review

13 „Journals are ongoing conversations between scholars“ (Lorraine Eden) Prostudujte si pokyny pro autory, PŘEČTĚTE SI DANÝ ČASOPIS, abyste porozuměli jeho konverzaci Vaše práce bude smetena ze stolu, pokud se bude zdát, že nerozumíte tomu, co bylo řečeno a nebo proč článek posíláte do daného časopisu

14 Miřte na cíl! “Many papers are desk rejected because they simply don’t fulfil journal requirements. They don’t even go into the review process.” Najděte si několik možných časopisů, ale buďte realističtí Sledujte pečlivě pokyny pro autory: rozsah, typ publikace, délka slov, styl referencování, atd. Zjistěte si, komu poslat Vaši práci (editor, regionální editor, subject area editor) … … a jak poslat Vaši práci (email, tištěná kopie, online podání) Pošlete shrnutí nebo abstrakt editorovi: jestli je to vhodné? Jak to pozměnit, aby to bylo vhodné? Přečtěte si alespoň jedno číslo daného časopisu

15 Tohle, prosím nedělejte! Dear Sir I am a student at University of Vaasa, Finland. I want to publish my articles with you. Please send me details. Regards …

16 Příklad pokynů pro autory Každý časopis má detailní poznámky a pokyny pro autory

17 Plagiátorství Plagiátorství (z latinského plagium znamená ‘únos’) je akt, kdy někdo vezme něčí práci a prezentuje ji jako svoji. Je to považováno za podvod! Není to vždy odhaleno při recenzi (peer review), ale elektronické nástroje mohou pomoci podvod odhalit Self-plagiarism Celkové Emerald portfolio je zahrnuto v softwaru iThenticate společnosti iParadigms (http://www.ithenticate.com) Seznamte se s plagiátorskou politikou Emerald na: (http://info.emeraldinsight.com/about/ policies/plagiarism.htm)

18 Citace = references Emerald používá Harvardský system Také známý jako “the author-date system” Hlavním znakem je, že použití jednoduché citace v textu. Např. "While information sharing between the private and public sector has improved since 9/11, sharing of information requires additional enhancements (Dacey, 2002)." "Although much recent research has focused on the importance of long-term strategic relationships (Morgan and Hunt, 1994; Wilson, 1995)." Kompletní seznam citací je pak uveden nakonci práce v sekci nazvané ‚references‘ podle abecedy. Př. kompletní citace: Andrea Filippetti, (2011) "Innovation modes and design as a source of innovation: a firm-level analysis", European Journal of Innovation Management, Vol. 14 Iss: 1, pp.5 - 26 Citace musí být použity vždy, když citujete přímo autora, něčí názor nebo výzkum. http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part= 2 http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part= 2

19 Copyright Chcete publikovat u Emerald ale i u dalších vydavatelů? Toto je dáno zákonem!! Jako autor musíte získat a poskytnout písemný souhlas od majitele autorských práv, že můžete použít obsah nebo text, který jste sami nevytvořili Pokud tak neučiníte, může to opozdit publikování Vaší práce a pokud souhlas nebude vyjasněn, tak Emerald nemůžeme publikovat tuto část z Vaší práce Vyjímku tvoří členové STM Association, do které patří i Emerald,STM Association Kde můžete zadarmo publikovat určitou část obsahu

20 Copyright ALE! Max až 3 údaje (např. Tabulka, graf atd) z jednoho článku nebo kapitoly knihy, ale ne více než 5 údaje z celé knihy nebo vydání časopisu (a ne více než 6 figures z celého ročního vydání Jednoduchý text, ale ne více než 400 slov z jednoho článku nebo kapitoly knihy a ne více než 800 z celé knihy a nebo vydání časopisu Zjistěte, kdo je majitelem autorských práv (člen STM, autor nebo jiná třetí strana) Zkontrolujte, že množství obsahu spadá do výše zmýněných výjímek, pokud je to více, pravděpodobně budete muset zaplatit za znovupublikování Někteří STM členové nevyžadují písemné prohlašení, pokud obsah použitý je do výše zmíněných hodnot jiní vyžadují písemné prohlášení, ikdyž to bude bez poplatku Více informací včetně formulářů s povolením naleznete na tomto odkazu: http://info.emeraldinsight.com/authors/writing/ permissions.htm Permissions checklist & Permissions request formPermissions checklistPermissions request form

21 Pomocný seznam - Permissions checklist příklady otázek :Permissions checklist Tables/Illustrations/Figures/Diagrams Have you included tables/illustrations/figures/diagrams within your manuscript? Yes/No Does the copyright for the tables/illustrations/figures belong to an STM publisher member? Does the copyright for the tables/illustrations/figures belong to anyone other than STM Member publishers? If so have you cleared permission from the copyright holder? Adaptations Have you adapted any material (e.g. a figure/illustration/quote) within your chapter? Have you adapted the content slightly? Photos Have you included any Photos either taken by you or someone else? If the photo includes a logo/product have you cleared permission with the company that owns the logo/product? Images from a Website Have you included any images that you have got from a website? (Please note if an image is available through a Google Search etc – this does NOT necessarily mean that it is copyright free) Content you have authored but assigned copyright to someone else Have you included any quotes/tables/illustrations etc which you have authored, but have assigned copyright to someone else? Have you cleared permission with the copyright holder of your work? Quotes Have you included any quotes within your work? Have you included full referencing

22 Etika publikování Neposílejte článek do více než jednoho časopisu Oznamte střed zájmu (=conflict of interest) Vyhněte se plagírování vlastní práce (self- plagiarism) Souhlas s publikováním rozhovoru/případové studie Získejte souhlas od všech autorů – ujistěte se, že všichni z týmu ví o publikovaném článku Autoři a editoři jsou chráněni pravidly, které jsou evedeny v dokumentu publikovaném asociací Committee on Publication Ethics (COPE), kde Emerald je členem

23 Co dělá dobrý článek? Co editoři a recenzenti hledají … Originalitu – co je nového na daném tématu, řešení, zpracování nebo výsledku? Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu, nebo podrobuje teorii empirickému testu? Metodologie výzkumu – jsou Vaše závěry platné a objektivní? Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů Teoretické a praktické uplatnění (tzv. „a co jako“ faktor) Aktuálnost a relevance citací; Mezinárodnost / globální zájem Dodržování editorského rámce a záměru časopisu Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt

24 Některé klíčové otázky Čitelnost – Je jasná? Je tu logická posloupnost bez nedůležité duplicity? Přispění – Proč to bylo napsáno? Co je tam nového? Jak to zapadá do „konverzace“ časopisu? Důvěryhodnost – Je Váš závěr platný? Je Vaše metodologie robustní? Je to skutečné a nelíčené? Neskrývejte limitace Vašeho výzkumu – přijde se na to. Použitelnost – Jak jsou Vaše výsledky použitelné v reálném životě? Vypichujete směr pro příští možný výzkum? Mezinárodnost – Má Vaše publikace globální perspektivu? (A když ne, tak proč?)

25 Vaše vlastní peer review Nechte někoho dalšího vidět Vaši práci! Ukažte koncept kamarádovi/ kolegovi a požádejte ho o upřímnou kritiku

26 Vaše vlastní peer review (pokrč.) Kontrola pravopisu a referencí. Prověřte celý Váš článek Kontrola pravopisu, ale neznamená kontrolu slovních spojení … Najděte chybu: “A knew research methodology introduced in 2007…”

27 Proces přijetí článku – jeden příklad

28 Časový harmonogram od poslání po feedback k autorovi Editor – 1.čtení, které určí, jestli obsah a postup výzkumu vyhovuje k danému časopisu (přibližně 1 týden) Editor určí a kontaktuje 2 recenzenty (přibližně 1 týden) Recenzenti mají přibližně 6-8 týdnů, aby dokončili svoje ohodnocení Editor zhodnotí poznámky a doporučení recenzentů a rozhodne se pro přijetí či nepřijetí rukopisu (přibližně 2 týdny) Očekávaná doba: 3 – 3,5 měsíce

29 Jak zvýšit elektronické šíření Použijte krátký výstižný nadpis obsahující klíčová slova – která nezavádějí Napište jasný a popisný abstrakt obsahující hlavní klíčová slova a sledujte instrukce o obsahu a délce Uveďte relevantní a známá klíčová slova – ne zvláštní novotvary Dbejte na to, aby Vaše reference byly kompletní a správné - důležité pro spojování referencí a citace Tohle všechno pomůže Vašemu článku, aby byl snáze objevitelný, což znamená větší rozšíření a eventuálně více citací

30 Emerald má strukturovaný abstrakt Strukturovaný abstrakt – v 250 slovech nebo méně (ne více než 100 v každé z částí) Purpose – záměr Vaší publikace Design – Metodologie/“jak to bylo uděláno“/ oblast Vaší studie Findings– Diskuze/výsledky Research limitations/Implications) (pokud lze) – vyloučení/přístí kroky Practical implications (pokud lze) – tzv. „ a co jako“ Social implications (pokud lze) – dopad na společnost/politiku Originality/value – Kdo z toho bude benefitovat a co je na tom nového www.emeraldinsight.com/structuredabstracts

31

32 Poté co jste odeslali Váš článek Žádost o revizi je dobrá zpráva! Věřte, že je! Právě jste se dostali do publikačního procesu. Skoro každý článek je opravován, alespoň jednou. Nepanikařte! I když jsou připomínky ostré, tak nejsou míněny osobně

33 Jak přepracovat Váš článek Potvrďte žádost o revizi editorovi a určete si uzávěrku Ujasněte se, že rozumíte připomínkám – ‘This is what I understand the comments to mean…’ Konsultujte to se svými kolegy nebo spoluautory a miřte přímo k bodům Dodržte uzávěrku revize Přiložte průvodní dopis, který prokazuje bod po bodu, jak jste práci přepracovali dle požadavků o revizi (pokud jste tak neučinili, tak proč)

34 Pokud je Váš článek zamítnut … Zeptejte se proč a pečlivě poslouchejte! Většina editorů Vám poskytne detailní připomínky o zamítnutém článku Zkuste to znovu! Pokuste se vylepšit svoji práci a poslat ji jinam. Udělejte svůj domácí úkol a miřte svým článkem co nejblíže, jak jen to je možné Alespoň 50% všech článků v businessu a managementu není nikdy publikována. Každý byl alespoň jednou odmítnut Keep trying!

35 Možné důvody zamítnutí Článek se nehodí (‘proč to bylo posíláno do tohoto časopisu’?) Porozuměli jste „konverzaci časopisu”? Problém s kvalitou - Nepatřičná metodologie, není přiměřeně rigorózní, příliš dlouhé Vývoj teorie je slabý - Prosazování teorie, nebo opětovné vynalézání existující teorie Empirická práce je slabá - metodologie není věrohodná, testy nevylučují alternativní hypotézy „A co jako“ faktor? - Pouze přírůstkový výzkum, nemá vliv na existující paradigma

36 Po publikování, propagujte Vaši práci Proč? Politika vlivu = důvěryhodnost Vyzdvihněte profil Vaší instituce a oblast činnosti Přilákejte spolupracovníky a možnosti financování Nové oblasti a příležitosti (consulting, media) Jak? Využijte sociální sítě, tiskovou zprávu Asociace a sdružení Angažujte se, zlepšujte si Vaše mediální schopnosti ‘brand image’ Kontaktujte autory ze svých referencí Dejte si link na článek do svého podpisu

37 Publikování Vašeho článku znamená... Vaše publikace je permamentní – publikovaný materiál je zařazen do permanentně přístupného „archívu vědomostí“ Váš článek je vylepšen – přes zásahy editorů, recenzentů, sub- editorů a lidí provádějících korektury Váš článek je aktivně propagován – je dostupný mnohem širšímu publiku Vaše psaní je důvěryhodné – materiály, které jsou publikovány s sebou nesou razítko kvality. Někdo další kromě Vás si myslí, že je to dobré!!

38 Emerald podporuje autory Více než 80,000 autorů z celého světa jsou členové Emerald Literati Network Bezplatný výtisk vydání časopisu a 5 otisků z publikace For Researchers www.emeraldinsight.com/researchwww.emeraldinsight.com/research –Outstanding Doctoral Research Awards, Research Fund Awards –How to… guides –Emerald Research ConnectionsEmerald Research Connections For Authors www.emeraldinsight.com/authorswww.emeraldinsight.com/authors –How to… guides –Meet the Editor interviews and Editor news –Editing service –Annual Awards for Excellence –Calls for Papers and news of publishing opportunities

39 Publikování Vás také dostane sem… Hong Kong UST, Indian School of Business, University of Cape Town London, Lancaster, Cranfield, Warwick, Saïd, Strathclyde Business Schools Wharton, Harvard, Stanford, Chicago, Yale, Thunderbird Business Schools IMD, INSEAD, Rotterdam, Bocconi, EM Lyon, Instituto de Empresa, ESADE, IESE

40 A taky sem....

41 Odkazy na důležité zdroje www.isiwebofknowledge.com (ISI ranking lists and impact factors)www.isiwebofknowledge.com www.harzing.com (Anne-Wil Harzing's site about academic publishing and the assessment of research and journal quality, as well as software to conduct citation analysis)www.harzing.com www.scopus.com (abstract and citation database of research literature and quality web sources)www.scopus.com www.cabells.com (addresses, phone, e-mail and websites for a large number of journals as well as information on publication guidelines and review information)www.cabells.com www.phrasebank.manchester.ac.uk (a general resource for academic writers, designed primarily with international students whose first language is not English in mind)www.phrasebank.manchester.ac.uk Co dalšího používáte Vy?

42 Nějaké otázky? Jak Vám můžeme pomoci? Dejte nám Váš feedback: feedback onlinefeedback online Seznam titulů: http://www.emeraldinsight.com/journals http://books.emeraldinsight.com


Stáhnout ppt "The global publishing arena Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Development Manager Emerald Group Publishing Limited."

Podobné prezentace


Reklamy Google