Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emigrace vojenská emigrace politická v základních cílech - nebyl rozdíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emigrace vojenská emigrace politická v základních cílech - nebyl rozdíl."— Transkript prezentace:

1 emigrace vojenská emigrace politická v základních cílech - nebyl rozdíl

2  Polsko  Francie  USA  po porá ž ce Polska, další emigra č ní centrum – B ě lehrad  po návratu E. Beneše z USA – hlavní centrum Londýn (politici a vysocí d ů stojníci) zázemí pomáhal vytvá ř et – Jan Masaryk, bývalý vyslanec ve Velké Británii

3  úzké kontakty s domácím odbojem  kontakty s protektorátními p ř edstaviteli  teorie právní kontinuity č eskosl. státu  na ja ř e 1940 - E. Beneš – mezinárodn ě uznávanou hlavou č eskosl. zahrani č ního odboje  v č ervenci 1940 uznala Velká Británie č ekosl. vládu jako prozatímní  Exilová vláda a Státní rada Č eskoslovenska

4  E. Beneš – prezident  Jan Šrámek – p ř edseda vlády  Jan Masaryk – ministr zahr. v ě cí  Sergej Ingr – ministr národní obrany

5  K.Gottwald, V.Kopecký, J.Šverma  konfronta č ní politická linie a ž do napadení Ruska  nepo č ítali s obnovou Č SR  úto č ili na londýnskou emigraci

6  5.8.1942 Britové odvolali sv ů j podpis pod mnichovskou dohodou  vlády západních zemí uznaly, ž e po ž adavek obnovení Č eskoskovenska je pln ě opodstatn ě ný

7  12.12.1943 uzav ř ena smlouva se Sov ě tským svazem  jednání mezi Benešem a p ř edstaviteli KS Č – Beneš nebyl dob ř e p ř ipraven, p ř ijali se dokumenty p ř ipravené komunisty  dohoda o spolupráci mezi londýnským a moskevským centrem  dohoda o budoucím uspo ř ádání obnovené Č SR

8  pozice exilové vlády slábne  vliv komunist ů nar ů stá  rozhodující roli v č eskoslovenském odboji ztrácí domov a p ř ebírá ji zahrani č ní odboj

9


Stáhnout ppt "Emigrace vojenská emigrace politická v základních cílech - nebyl rozdíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google