Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 BUMI Úvod do medicínské informatiky Počítačové cvičení č. 3 Ing. Vratislav Čmiel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 BUMI Úvod do medicínské informatiky Počítačové cvičení č. 3 Ing. Vratislav Čmiel."— Transkript prezentace:

1 1 BUMI Úvod do medicínské informatiky Počítačové cvičení č. 3 Ing. Vratislav Čmiel

2 2 Vývoj databází V 60. letech minulého století vzniká současný pojem databáze, entita, atribut entity a vazba mezi entitami. Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa (např. evidence školní knihovny, sklad zboží, evidence studentů). Entita je prvek reálného světa (např. člověk, stroj, vyučovaný předmět, město)

3 3 Vývoj databází Každá entita je popsána svými charakteristickými vlastnostmi. Ty se považují za atribut (např. jméno, příjmení, stav, plat, hmotnost). Jednotlivé entity, odpovídající prvkům z reálného světa, mají mezi sebou určitý vztah. Ten odpovídá vazbě mezi entitami.

4 4 Vazba mezi databázemi Vazba 1:1Vazba 1:1 Např. jedny osobní údaje jedné osoby. Vazba 1:NVazba 1:N Např. jedna osoba může mít několik bankovních účtů. Vazba M:NVazba M:N Např. na vysoké škole je M předmětů, které si může zapsat N různých studentů.

5 5 Databázový model Ten byl zaveden jako prostředek pro popis databáze. HierarchickýHierarchický SíťovýSíťový RelačníRelační

6 6 Relační databáze Relaci si lze představit jako tabulku, která se skládá ze sloupců a řádků. Sloupce odpovídají jednotlivým vlastnostem (atributům) entity. Údaje v jednom řádku tabulky zobrazují aktuální stav reálného světa.

7 7 Relační databáze ID firmyNázev subjektuDen zápisuSídloIČ 1VESAS s.r.o.05.04.2000 Třebíč, Cyrilometodějská 43/20, PSČ 67401 25595946 2JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.31.10.1991 Valašské Meziříčí, Palackého 420/21, PSČ 75701 42866022 3ALFA COMPUTER CZ, s.r.o.02.02.2000 Ostrava - Mar.Hory, 28.října 858/257, PSČ 70900 25851748 Relace odpovídá celé tabulce. Prvku relace odpovídá jeden konkrétní řádek. Tabulka je základním stavebním kamenem celé databáze. Jeden řádek = databázový záznam. Soubor tabulek (relací) pak tvoří celou databázi (relační schéma).

8 8 Základní pojmy Hodnotami se rozumí uživatelská data v jednotlivých záznamech. Každý sloupec v tabulce má svůj datový typ (např. celé číslo, řetězec, datum, logická hodnota, apod). Každý záznam v tabulce je potřeba jednoznačně identifikovat, proto volíme tvz. primární klíč. Ten má tu vlastnost, že jeho hodnota je jedinečná, tj. pro žádné dva řádky v tabulce nemůže nastat situace, že by hodnota primárního klíče byla totožná.

9 9 Historie jazyka SQL Zkratka SQL značí Structured Query Language. První verze v roce 1986 (SQL1986). Jazyk v sobě zahrnuje nástroje pro tvorbu databází (tabulek) a dále nástroje na manipulaci s daty (vkládání dat, aktualizace, mazání a vyhledávání informací). SQL patří mezi tzv. deklarativní programovací jazyky, Kód jazyka SQL nepíšeme v žádném samostatném programovacím prostředí, ale vkládá se jej do jiného programovacího jazyka.

10 10 SQL – Návrh tabulky Základním příkazem pro vytvoření databázové tabulky je příkaz CREATE TABLE. Jeho syntaxe: CREATE TABLE jméno_tabulky (jméno_sloupce typ [integritní omezení],... )

11 11 SQL – Datové typy varchar Textové pole o proměnné délce, nastavuje se u něj maximální možná délka. Slouží pro kratší texty, např. názvy, jména apod. Maximální délka 8000 znaků. char Textový typ s pevnou délkou. Tzn. pokud má délku 100 znaků a zadáte 20 znaků, doplní na konec vašeho textu 80 mezer. Je vhodný pro data s pevně danou délkou. textTextový typ s neomezenou délkou, maximálně 2 147 483 648 znaků. Slouží pro delší texty, např. popisy, obsahy článků. datetimeDatový typ, do něhož se ukládá datum a čas v rozsahu 1.1.1753 0:00:00 až 31.12.9999 23:59:59 smalldatetimeDatový typ, do něhož se ukládá datum a čas, ale pouze v rozsahu 1.1.1900 0:00:00 až 6.6.2079 23:59:59 integerČíselný typ o velikosti, 4-bit. Uchovává čísla v rozsahu 0 až 2 147 483 648 smallintČíslený typ o velikosti 2-bit. Rozsah 0 až 32 767 tinyintČíselný typ v rozsahu 0 až 255 bitČíselný typ, může obsahovat 0 (ne) nebo 1 (ano). využívá se jako pravdivostní typ (true/false). varbinaryTyp s proměnnou délkou k uložení binárních dat o délce 0 až 8000 bytů binaryStejně jako binary ale s pevně danou délkou

12 12 SQL – Návrh tabulky Konkrétní příklad CREATE TABLE zaměstnanec (číslo INTEGER PRIMARY KEY, jméno VARCHAR(10), příjmení VARCHAR(20), rodné_číslo VARCHAR(11) NOT NULL, adresa_ulice VARCHAR(20), adresa_číslo INTEGER, adresa_město VARCHAR(30), adresa_psč NUMERIC(5,0), stav VARCHAR(10), vzdělání VARCHAR(10), řidičský_p CHAR(1) DEFAULT 'N')

13 13 SQL - Vkládání dat do tabulky Základním příkazem pro vložení dat do databázové tabulky je příkaz INSERT. Jeho syntaxe: INSERT INTO jméno_tabulky [(jména sloupců)] VALUES (seznam hodnot).Příklad: INSERT INTO zaměstnanec VALUES (1, 'jan', 'novák', 60, 'SŠ', 'A') INSERT INTO zaměstnanec (číslo, jméno, příjmení, počet_hodin) VALUES (2, 'petr', 'nový', 50)

14 14 SQL – Mazání záznamů Základním příkazem pro smazání záznamu z databázové tabulky je příkaz DELETE. Jeho syntaxe: DELETE FROM jméno_tabulky [WHERE podmínky]Příklad: DELETE FROM zaměstnanec WHERE id = 29 DELETE FROM funkce WHERE název = 'vrátný'

15 15 SQL – Modifikace záznamu Příkazem pro smazání záznamu z databázové tabulky je příkaz UPDATE. Jeho syntaxe: UPDATE jméno_tabulky SET sloupec_1 = hodnota_1,... [WHERE podmínky]Příklad: UPDATE zaměstnanci SET plat=26000 WHERE jmeno=‘Jan’

16 16 SQL – Zobrazení položek K zobrazení dat slouží příkaz SELECTSyntaxe: SELECT seznam sloupců FROM seznam tabulek [WHERE restrikce] [GROUP BY výrazy pro seskupení] [HAVING doplňující podmínky pro skupinu] [ORDER BY dle čeho třídit]

17 17 SQL – Zobrazení položek Příklad: SELECT id, název FROM kniha SELECT * FROM autoři SELECT název, adr_ulice, adr_číslo, email FROM nakladatelství

18 18 SQL – Stanovení podmínky Ke stanovení podmínek ve výrazech (ve výrazech SELECT, DELETE, … )slouží příkaz SELECT. a>b, a =b;, a<=b, a=b IS NULL, IS NOT NULL LIKE 'K%', LIKE 'L____', LIKE '_b%k AND, OR, NOT

19 19 SQL – Stanovení podmínky Příklady: SELECT příjmení FROM autoři WHERE jméno LIKE 'T%' AND titul IS NULL Třídění dat: ORDER BY dle čeho třídit: DESC, ASC

20 20 SQL – Příkazy zracování COUNT(*) SUM(sloupec) AVG(sloupec) MIN(sloupec) MAX(sloupec)Příklad: SELECT COUNT(*) FROM KNIHA


Stáhnout ppt "1 BUMI Úvod do medicínské informatiky Počítačové cvičení č. 3 Ing. Vratislav Čmiel."

Podobné prezentace


Reklamy Google