Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biotické a abiotické faktory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biotické a abiotické faktory"— Transkript prezentace:

1 Biotické a abiotické faktory

2 Každý organismus žije v určitém místě, v němž má vše, co potřebuje k životu (biotop = stanoviště). Působí na něj: Biotické faktory (ostatní živé organismy) Abiotické faktory (vítr, sluneční záření, teplota,…)

3 tolerance Schopnost organismů snášet určité rozpětí libovolného faktoru tolerantní (s širokou ekologickou valencí): změnám jsou snadno přizpůsobivé. málo tolerantní (s úzkou ekologickou valencí): jsou fixovány na konkrétní podmínky - specializují se, těžko se přizpůsobují změnám→často se jedná o druhy vzácné.

4 Které druhy jsou více rozšířené
Které druhy jsou více rozšířené? Znáte některé málo tolerantní organismy? Perlorodka říční, lišejník, rašeliník…bioindikátory

5

6 Biotické faktory

7 Vztahy mezi organismy:
Vnitrodruhové Mezidruhové

8 Vnitrodruhové vztahy:
 jsou veškeré kontakty, vztahy a vazby mezi jedinci téhož druhu, uskutečňované uvnitř populace kladné (agregace, rozmnožování, získávání potravy, stěhování apod.) záporné (konkurenční); řada vnitrodruhových vztahů je založena na stejných základech jako vztahy mezidruhové, mnohé další vztahy však mohou probíhat pouze mezi jedinci různých druhů 

9 Kladné vnitrodruhové vztahy
jsou prospěšné vztahy a vazby mezi jedinci téhož druhu, uskutečňované uvnitř populace (např. agregace, rozmnožování, získávání potravy, stěhování apod.)  Agregace – vytváření smeček, rodin…

10 Záporné vnitrodruhové vztahy
konkurence (kompetice) je základním vztahem, kdy soupeří jedinci stejného druhu nebo různých druhů o podmínky k životu; je možné soupeřit o prostor, světlo, vodu, potravu a řadu dalších faktorů prostředí; v konkurenční soutěži většinou platí, že lépe vybavený jedince, silnější, schopnější a přizpůsobivější uspěje nebo získává ten, kdo přichází první 

11 Mezidruhové vztahy  jsou styky, vlivy a vazby mezi jedinci dvou nebo více různých druhů; vyhodnocují se obvykle na úrovni populací; kladné (komenzalismus, protokooperace, symbióza), záporné (amenzalismus, konkurence, parazitismus, predace)  neutrální

12 Vztah Charakteristika neutralismus druhy jsou na sobě nezávislé kooperace volný vztah, v němž soužití není nutné, ale prospěšné mutualismus uzavřený vztah, z něhož mají oba partneři prospěch komenzalismus uzavřený vztah, v němž pouze jeden z partnerů (komenzál) má ze spolužití prospěch, druhý (hostitel) zůstává nedotčen amenzalismus jeden druh (inhibitor) potlačuje růst druhého druhu (amenzál) a brání jeho přežití, aniž využívá jeho potravu kompetice jeden druh potlačuje druhý, oba jsou si navzájem škodní a oba spolužitím strádají predace jeden druh (predátor) zabíjí jiný druh (kořist) jako potravu parazitismus jeden druh (parazit) získává potravu ze žijícího těla jiného druhu (hostitele)

13 Mutualismus - symbióza
Lišejník – spojení řasy a houby Escherichia coli

14 komenzalismus

15 predace

16 parazitismus


Stáhnout ppt "Biotické a abiotické faktory"

Podobné prezentace


Reklamy Google