Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přepětí 4. část zapojení přepěťových ochran

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přepětí 4. část zapojení přepěťových ochran"— Transkript prezentace:

1 Přepětí 4. část zapojení přepěťových ochran
Materiály a technická pomoc od firmy Přepětí 4. část zapojení přepěťových ochran

2 Možnosti zapojení Způsob zapojení přepěťových ochran
je dáno několika faktory: * - průmyslový objekt - administrativní objekt - domovní (bytový) rozvod - přízemní domy - činžovní dům * - plná ochrana - ekonomická ochrana * - kabelové napájení - venkovní napájení * - objekt v husté zástavbě - osamocený objekt  uvedené varianty se liší jak způsobem zapojení a použitými svodiči, tak i cenou !!!

3 Základní zapojení v soustavě TNS
A – vhodné pro SPD TYP 1, 2 a 3 vhodné pro příčná přepětí (L/N) Výhody: u SPD varistor nejsou unikající proudy na PE Nevýhody: delší cesta svedení výboje var. A var. B L1 L2 L3 PE N B – vhodné pro jiskřiště (TYP 1) vhodné pro podélná přepětí (L/PE a N/PE) Výhody: kratší cesta svedení výboje Nevýhody: u SPD varistor unikající proudy na PE

4 Příklad zapojení – TNC-S
hlavní rozvaděč podružný rozvaděč L1 L3 L2 PEN L1 N L3 L2 PE jištění jiskřiště 1. stupeň - jiskřiště oddělovací tlumivka (pro l10m) 2. stupeň - varistor bleskojistka

5 Zapojení v rozváděči Křížení vodičů, nebezpečí indukce
Vytvoření smyčky, nebezpečí indukce Správné zapojení

6 Příklad zapojení – TNC-S
Síť TNC, zapojení 3 + 0 Síť TNS, zapojení 3 + 1

7 Dimenzování v zapojení „3+1“
Jak musí být dimenzována součtová bleskojistka … … na zhruba trojnásobný svodový proud Iimp Itotal Součtová bleskojistka (jiskřiště) 7

8 Úbytek napětí na připojovacích vodičích
„T“ zapojení „V“ zapojení Zapojení "T" - např. rozváděče, které mají nahoře fázové přípojnice (odtud je přívod na ochranu) a dole nulovou sběrnu. Problém s úbytky napětí na přívodech a dovolenými vzdálenostmi Zapojení "V" - je výhodnější, přívod nemá žádný úbytek napětí, úbytek napětí pouze na vývodu k nulové sběrně 8 8

9 Úbytek napětí na připojovacích vodičích
Varianta řešení pro zapojení "T" (pomocná přípojnice ochranného pospojování) Zapojení "V" 9 9

10 Jištění jiskřiště (varistoru)
Při zapůsobení přepěťové ochrany protéká svodičem následný proud (If - maximální proud, který je po průchodu impulsního proudu schopen udržet oblouk), který pro daný rozvod znamená zkrat). 1. Svodič je schopen přerušit následný proud samostatně Není zapotřebí předjištění přepěťové ochrany 2. Svodič není schopen přerušit následný proud samostatně a) Hrozí poškození přepěťové ochrany (zejména u varistoru) b) Je nebezpečí zapůsobení hlavního jištění do objektu a následný výpadek elektrické energie. To je nepřípustné při použití přepěťové ochrany před elektroměrem a v případech průmyslových a důležitých rozvodů. Výrobce udává povinnost předjištění přepěťové ochrany podle předřazeného jištění.

11 Vložená impedance V případě krátkých vzdáleností mezi ochranami hrozí nezapůsobení předřazeného stupně ochrany (například nezapálení jiskřiště) a následné zničení následného stupně ochrany značnými hodnotami prošlého výboje. Rázové oddělovací tlumivky s indukčností do 15 µH se vkládají mezi jednotlivé stupně přepěťové ochrany v případě, že vzdálenost mezi jednotlivými moduly je menší, než předepisuje výrobce. Je-li větší vzdálenost, pak plní stejný význam impedance vodiče.

12 Příklad koordinované ochrany
HAKEL - TRADE 2008 Příklad koordinované ochrany TEST KOORDINACE 12 12

13 Zapojení svodiče v neměřené části obvodu
1. Vychází z podmínek provozovatele distribuční sítě a k instalaci je zapotřebí jeho souhlas. 2. Jako svodič lze použít pouze jiskřiště (zapouzdřená i otevřená), pro impulsní proud musí platit Iimp  100 kA (vlna 10/350µs) 3. Musí být dosaženo samočinné zhášení oblouku (vyfouknutí nebo pojistka). Optimální je If=50 kA. Mělo by být vyloučeno přerušení hlavních pojistek v objektu. 4. Skříň musí odolávat nežádoucím vlivům při působení svodiče a musí mít plombu. 5. Skříň nesmí být elektroměrová, zpravidla je samostatná, a ve výjimečných případech lze použít přípojkovou skříň

14 Příklad zapojení před elektroměrem - TNC
PEN L3 L2 HDS MWh elektroměr jištění jiskřiště SPD před elektroměrem hlavní pospojování V současné době již lze SPD umístit přímo do přípojkové skříně

15 Příklady zapojení – 1. stupeň SPD v přípojkové skříni

16 Třístupňová ochrana proti přepětí datových obvodů

17 Příklad zapojení modulu přepěťové ochrany
Datové obvody Jsou tvořeny zpravidla ve dvou stupních – hrubá a jemná ochrana. Hrubá ochrana - bleskojistka Jemná ochrana - obousměrné transily dvojitá bleskojistka PE Příklad zapojení modulu přepěťové ochrany vstup výstup omezující impedance obousměrné transily

18 Příklad ochrany pro sítě
Imax (8/20µs) 10 kA In (8/20µs) 1 kA Up 10 V tA <25ns přenosová rychlost 100 MBit/sek. útlum <0,4 dB charakteristická impedance 100 Ω

19


Stáhnout ppt "Přepětí 4. část zapojení přepěťových ochran"

Podobné prezentace


Reklamy Google