Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *"— Transkript prezentace:

1 Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *

2 Hlavní domovní vedení (HDV)
* HDV je vedení od přípojkové skříně až k odbočce pro poslední elektroměr. * musí být provedeno v soustavě TNC. * v budovách s nejvýše 3 odběrateli není nutné zřizovat HDV. Jednotlivá vedení se vedou z přípojkové skříně přímo do elektroměrových skříní. * HDV musí být provedeno tak, aby byl znemožněn černý odběr * průřez vodičů musí být po celé délce stejný a se volí s ohledem na očekávané (výpočtové) zatížení. Minimální průřez se volí podle kategorie bytů. * HDV musí být provedeno tak, aby byla možnost výměny bez stavebních zásahů (trubky, kanály, ne plastové vkládací lišty). * HDV se jistí v přípojkové skříni.

3 Stupně elektrizace bytů
* stupeň A - byty, v nichž se používají standardní spotřebiče do 16 A ke svícení, ohřev vody (mimo průtokové ohřívače) a pro běžné domácí spotřebiče připojené pevným nebo pohyblivým přívodem, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. Minimální průřez AYKY 4x16 mm2, CYKY 4x10 mm2 * stupeň B - byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A, k vaření a pečení se používají elektrické spotřebiče s příkonem nad 3,5kVA. Minimální průřez AYKY 4 x 16 mm2, CYKY 4x10 mm2 * stupeň C - byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A a B, nichž se pro vytápěním (akumulace, přímotop, tepelné čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče. * stupeň D - byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A, B nebo C, které jsou vybaveny dalšími spotřebiči, které mohou ovlivnit chod sítě.

4 Výpočtové zatížení Výpočtové zatížení slouží pro vypočet průřezu HDV
Pro určení výpočtového zatížení se vychází ze stupně elektrizace, na jehož základě se uvažuje příkon jednoho symbolického spotřebiče (soudobý příkon bytu): - pro stupeň elektrizace A … Pb = 7 kW - pro stupeň elektrizace B … Pb = 11 kW Výpočtové zatížení pro skupinu bytů: kde Pbi je soudobý příkon jednoho bytu  je soudobost skupiny bytů (určena nejčastěji z tabulky podle počtu bytů) n je počet bytů (např. pro n = 15 je  = 0,41)

5 Hlavní domovní vedení (HDV)

6

7 Odbočky k elektroměrům
- jsou vedení, která odbočují z HDV pro připojení jednotlivých měřících míst. - minimální průřez CYKY 6 mm2 - odbočky delší než 3 metry musí být v místě odbočení samostatně jištěny - HDV musí být provedeno tak, aby byla možnost výměny bez stavebních zásahů (trubky, kanály, ne plastové vkládací lišty). - jednofázové odbočky musí být v soustavě TNC * stupeň elektrizace A * maximální soudobý příkon 5,5 kW * maximální jistič před elektroměrem In=25 A * je-li více odboček, pak musí být jednotlivé fáze prostřídány - trojfázové odbočky musí být v soustavě TNC

8 Elektroměrová skříň * Elektroměrová skříň je osazena do elektroměrového rozvaděče nebo do elektroměrových pilířů (může být společně s přípojkovou skříní). Musí být umožněn přístup provozovatele. * Elektroměry se nesmějí montovat do společných skříní s plynoměry * Přívod do skříně je v soustavě TN-C, vývod v soustavě TN-C nebo TN-C-S * Elektroměrová skříň může obsahovat: - jistič před elektroměrem - jistič ve spínacím obvodu (přijímač HDO), maximálně 6A - elektroměr - spínací prvek (přijímač HDO) - nulovou sběrna * Všechna zařízení musí být upravena k zaplombování (kryt rozvaděče).

9 Jištění před elektroměrem
* proud jistícího prvku musí odpovídat soudobému příkonu (při rekonstrukcích lze změnit velikost jističe) * jistič musí mít charakteristiku B nebo C * jednofázové jističe mají maximální proud 25 A Elektroměr * pro přímé měření je maximální proud 80 A * průřez přívodu a vývodu musí být v rozsahu 6 – 16 mm2 * v neměřených částech obvodu se musí použít pouze vodič PEN (společný ochranný a střední vodič)

10 Elektroměrový pilíř

11 Zapojení jednofázové elektroměru – jednoduchá sazba
Nulová sběrnice Jistič před elektroměrem Elektroměr

12 Zapojení jednofázové elektroměru – dvousazbový odběr
cívka blokovacího stykače nulová sběrna dvousazbový elektroměr přijímač HDO blokovací stykač jistič před elektroměrem jištění HDO

13 Platba za elektrickou energii * domácnosti (D) *
Přehled tarifů: * standart D01 - velký odběr D02 - malý odběr * akumulace 8 D25 - velký odběr D26 - malý odběr 8 hodin nízká sazba, 16 hodin vysoká sazba * akumulace 16 D35 16 hodin nízká sazba, 8 hodin vysoká sazba * přímotop D45 20 hodin nízká sazba, 4 hodiny vysoká sazba * tepelné čerpadlo D55 - velký odběr D56 - malý odběr 22 hodin nízká sazba, 2 hodiny vysoká sazba * víkend D61

14 Účet za elektrickou energii * domácnosti (D) *
Ceník: * regulované platby za dopravu elektřiny - měsíční plat za jistič (stálá platba podle proudu jističe) - cena za odebranou elektrickou energii (Kč/MWh) - ostatní služby (Kč/MWh) Výše platby je dána a platby náleží vždy provozovateli sítě (ČEZ) * silová elektřina - pevná cena za měsíc (Kč) Tyto platby náleží obchodníku s elektřinou (ČEZ, GTS Novera, …), který si určuje i výši poplatků.

15 Regulované platby – stálá platba

16 Regulované platby – platba za odběr a ostatní služby
Silová elektřina


Stáhnout ppt "Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *"

Podobné prezentace


Reklamy Google