Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení elektrického proudu v plynech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení elektrického proudu v plynech"— Transkript prezentace:

1 Vedení elektrického proudu v plynech

2 za obvyklých podmínek jsou plyny nevodivé
obsahují jen velmi málo elektricky nabitých částic - iontů množství iontů lze určitým způsobem zvětšit a plyny se stanou vodivými vedení proudů v plynech se nazývá elektrický výboj

3 Nesamostatný výboj plyn se stane vodivým při zahřátí, ozáření
plamen svíčky, zdroj záření tzv. ionizátor působením ionizátorů se zvýší počet iontů tzn. zvýší se vodivost plynu probíhá-li el.výboj jen za působení ionizátoru nesamostatný el.výboj

4 za atmosférického tlaku
Samostatný výboj za atmosférického tlaku a) Obloukový výboj nastává např. mezi uhlíkovými elektrodami + elektrody se k sobě krátce přitisknou → velký proud (10 A) →rozžhavení elektrod → ionizace vzduchu alespoň 60 V - oddálení elektrod (milimetry) výboj- teplota vzduchu a elektrod několik 104 kelvinů využití – sváření kovů,zdroj světla

5 Sváření kovů jedna elektroda jsou svařované kovy druhá elektroda je svařovací drát velké zahřátí- roztavení kovů v místě sváru

6 Elektrický oblouk je napájen ze zdroje o napětí 200 V
Příklad Elektrický oblouk je napájen ze zdroje o napětí 200 V přes rezistor o odporu 30 Ω. Jaký největší proud může obvodem procházet ? Jaké napětí naměříme na oblouku při proudu 5 A ? 200 V 30 Ω

7 - + krátkodobý výboj např. blesk, el. jiskra v motoru
b) Jiskrový výboj krátkodobý výboj např. blesk, el. jiskra v motoru nastává, když intenzita elektrického pole mezi elektrodami je dostatečné velká a dojde k tzv. lavinovité ionizaci + - e- + + + e- mohutným jiskrovým výbojem je blesk, kterým se za bouřky vyrovnává napětí mezi mrakem a zemí nebo mezi dvěma mraky (106 V;105 A; 0,001 s)

8 trsovitý výboj , který vzniká v nehomogenním elektrickém poli
c) Koróna trsovitý výboj , který vzniká v nehomogenním elektrickém poli okolo drátů, hrotů koróna působí ztráty na vedení VVN

9 Voltampérová charakteristika plynu
0C nesamostatný výboj CD samostatný výboj In nasycený proud, počet iontů se nezvětšuje zápalné napětí 0A – platí Ohmův zákon

10 Samostatný výboj za sníženého tlaku probíhá v tzv. výbojové trubici
při nižším tlaku se zvětší vodivost plynu (větší rychlost iontů a elektronů) stačí nižší napětí než pro jiskrový výboj užití – zářivky, reklamní trubice

11 Anodový sloupec Katodové doutnavé světlo Doutnavka- krátká výbojka, pouze doutnavé světlo, malá spotřeba, kontrolka

12 Katodové záření při tlaku menším než 1 Pa vystupují elektrony z katody
odkaz video při tlaku menším než 1 Pa vystupují elektrony z katody elektrony prolétají trubicí beze srážek a mizí doutnavé světlo i anodový sloupec stěny proti katodě zeleně světélkují účinky katodového záření mohou být tepelné, světelné, pohybové, vzniká i RTG záření směr katodového záření lze ovlivnit elektrickým i magnetickým polem Využití – televizní obrazovka, elektronový mikroskop atd.

13


Stáhnout ppt "Vedení elektrického proudu v plynech"

Podobné prezentace


Reklamy Google