Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N F O R M A C E A I N F O R M A T I K A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N F O R M A C E A I N F O R M A T I K A."— Transkript prezentace:

1 I N F O R M A C E A I N F O R M A T I K A

2 Slovo INFORMACE Je odvozeno z latinského informare, což znamená formovat mínění, dávat tvar nebo podobu V běžném hovoru znamená poznatek, údaj, zpráva V matematicko – fyzikálním pojetí znamená slovo informace cokoliv, co snižuje neuspořádanost, chaos, náhodnost Ve společenských vědách je informace nějaké sdělení, které má pro příjemce smysl a usnadňuje mu volbu mezi různými rozhodovacími možnostmi Počítač je pak stroj, který slouží ke zpracování informací, tj. umožňuje třídění, ukládání a přenos.

3 INFORMATIKA Vědní obor, který se zabývá získáváním, zpracováním a využitím informací. Informatika jako samostatný obor vzniká v 60. letech 20. století. Je spojena s počítači, i když se zabývá i teoretickými problémy (např. zda je daný problém řešitelný) My chápeme informatiku spíše jako praktickou činnost spojenou se zpracováváním informací

4 Termín INFORMATIKA Termín informatika vznikl ve Francii spojením slov information a automatique. Nové slovo informatique se stalo názvem nové vědy o zpracování informací pomocí automaticky pracujících strojů V angličtině se vědní obor s tímto obsahem nazývá většinou computer science – věda o počítačích

5 bit bit je jednotka velikosti informace.
Je to informace, že jeden ze dvou stejně pravděpodobných jevů nastal nebo nenastal, tedy 1 = jev nastal, 0 = jev nenastal. Říká se, že slovo bit je zkratka ze slov binary digit, ale slovo v angličtině existovalo už dříve – je to kousek,chvilka nebo drobná mince

6 Byte Skupina 8 bitů se nazývá 1Byte (původ slova je nejasný)
Česky se nazývá slabika, ale málo se používá Byte se postupně stal jednotkou velikosti operační i vnější paměti. Do jednoho Byte lze zakódovat 28= 256 znaků

7 Větší jednotky jsou kB,MB,GB,…
kilobyte kB 1024 210 bytů megabite MB 220 bytů gigabyte GB 230 Bytů terabyte TB 240Bytů

8 Faktor Předpona Zkratka Původ 210 kibi Ki kilobinary (210)1 220 mebi
Nové jednotky Uvedené předpony nejsou součást jednotek systému SI. Jak je patrné z tabulky, vznikly nové jednotky odvozením z předpon používaných v SI systému jednotek. Druhá část předpony byla nahrazena slabikou bi (ze L slova binary). Faktor Předpona Zkratka Původ 210 kibi Ki kilobinary (210)1 220 mebi Mi megabinary (210)2 230 gibi Gi gigabinary (210)3 240 tebi Ti terabinary (210)4 250 pebi Pi petabinary (210)5 260 exbi Ei exabinary (210)6

9 K O N E C


Stáhnout ppt "I N F O R M A C E A I N F O R M A T I K A."

Podobné prezentace


Reklamy Google