Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.1 Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.1 Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401;"— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.1 Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu: Vývoj české příběhové prózy s dětským hrdinou 1 Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): 4, (III/2, sada F) Autor materiálu:Lada Němcová Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk, Český jazyk, 6., 7. Klíčová slova: Příběhová próza 19.st.-30. léta 20. st., Franta Župan, Josef Věromír Pleva, Václav Řezáč, Jaroslav Foglar, humoristická próza. Anotace: DUM, žáci se seznámí s důležitými mezníky ve vývoji české příběhové prózy s dětským hrdinou od jejích počátků v 19. století až do 30. let 20. století. Materiál zachycuje i výrazné autory, kteří se podíleli na utváření podoby žánru. Na závěr si své znalosti žáci zopakují. Materiál byl vytvořen (datum, období): 21.-23.11.2011 Ověření ve výuce: Český jazyk - literatura Datum: 10.1.2013Třída: 6.Ověřil/a: Němcová Lada Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.2 Vývoj české příběhové prózy 1 (19. století – 30. léta 20. století) Literatura pro 6.-7. ročník

3 3 19. století – 30. léta 20. století  19. století - první pokusy autorů o zachycení dětského hrdiny - díla měla především čtenáře vychovávat a vzdělávat - dětský hrdina byl již předem určen (buď kladný, nebo záporný) - příběh byl nereálný, vytvořený dle potřeb školy a církve  Počátek 20. století – 1. světová válka - snaha vytvořit skutečné dětské postavy, které se pohybují ve skutečném světě dospělých a nejsou odtržené od reality - vzniká humoristická příběhová próza (Franta Župan)

4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.4  Franta Župan – Pepánek nezdara - hlavní hrdina Pepánek je uličníkem s - hlavní hrdina Pepánek je uličníkem s dobrým srdcem (krade, lže, ale své dobrým srdcem (krade, lže, ale své chování dokáže odčinit) chování dokáže odčinit)  Amálie Kutinová – Gabra a Málinka - protikladné typy dívek, které - protikladné typy dívek, které mluví valašským dialektem mluví valašským dialektem  20.-30. léta 20. století - díla, která mají čtenáře pobavit - dítě je zobrazováno jako součást světa dospělých

5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.5 - v příbězích se uplatňuje dobrodružství, humor, školní prostředí, detektivka,…  Josef Věromír Pleva – Malý Bobeš (prvky autobiografie), Hoši s dynamitem (detektivní zápletka)  Václav Řezáč – Poplach v Kovářské uličce (detektivní zápletka)  Jaroslav Foglar – „foglarovka“ (dobrodružný příběh pro chlapce) - znaky: hry, skautské zásady, skupina - znaky: hry, skautské zásady, skupina chlapců, dobrodružství, tajemství,… chlapců, dobrodružství, tajemství,… - Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu - Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu  Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka (sportovní prostředí, humoristická próza) prostředí, humoristická próza)

6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.6 Opakování 1) Z 1) Z nabízených jmen sestavte celá jména autorů a napište je. Adam Pleva Bačkora Jaroslav Putníková Amálie Bass Radim Franta Eduard Foglar Lubomír Věromír Bruno Kutinová Lucie Josef Bohuslav Labuť Ota Župan Albert Emílie Petr Jaromír

7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.7 2) 2) Opravte názvy knížek. a) a) Malý Lukáš b) b) Hoši z Jezerní kotliny c) c) Klubníkova šestnáctka 3) 3) Doplňte: a) a) Počátky příběhů, které zobrazují dětského hrdinu, najdeme v _____ století. b) b) Mezi přestavitele humoristické prózy s dětským hrdinou řadíme např. ____________________

8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.8 Řešení: 1) Franta Župan, Amálie Kutinová, Josef Věromír Pleva, Jaroslav Foglar, Eduard Bass 2) a) Malý Bobeš b) Hoši od Bobří řeky b) Hoši od Bobří řeky c) Klapzubova jedenáctka c) Klapzubova jedenáctka 3) a) 19. století b) Franta Župan, Eduard Bass b) Franta Župan, Eduard Bass

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.9 Použité zdroje Zdroje tištěné: NĚMCOVÁ, Lada. Proměna dětského hrdiny v dětské próze. 2009. Diplomová práce 04–FP–KČL- 029. s. 18-19. TOMAN, Jaroslav. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 1. vydání. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1992. ISBN 80–7040–055-2. s. 76-77. URBANOVÁ, Svatava. Historický vývoj žánrů literatury pro mládež – antologie: žánry, osobnosti, díla. 2. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. (Učební texty Ostravské univerzity). ISBN 80–7042–136–3. s. 105-106. Zdroje elektronické:


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lada Němcová.1 Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401;"

Podobné prezentace


Reklamy Google