Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela"— Transkript prezentace:

1 ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela
Planeta Země ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela

2 Obsah Země Vznik Fyzikální charakteristika (tvar Země, geologické složení, vnitřní stavba) Oběžná dráha Měsíc

3 Země třetí planeta od Slunce (zároveň největší terestrická planeta v soust. a jediné planetární těleso) jediná planeta v naší soustavě, kde je potvrzen život obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s velmi malou excentricitou

4 Země Země jako domovský svět lidstva má mnoho názvů v závislosti na národu (nejznámější název např. z latiny Terra, Tellus či z řečtiny Gaia) Země je dynamickou planetou, která se skládá z jednotlivých zemských sfér Jedná se o nedokonalou kouli s poloměrem 6378 km

5 Vznik Země vznikla podobně jako ostatní planety slunečního systému asi před 4,6 mld. let akrecí z prachoplynného disku, jenž obíhal kolem rodící se centrální hvězdy. Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyny.

6 Fyzikální charakteristika
Země má kamenitý povrch, oproti Jupiteru a Saturnu, kteří jsou tvořeni převážně plynem. Má největší povrchovou gravitaci s nejsilnější magnetickým polem a nejrychlejší rotací.

7 Fyzikální charakteristika
V současnosti je to také jediná planeta, na které je možné pozorovat aktivní deskovou tektoniku Desková tektonika je komplexní vědecká teorie zabývající se dynamickým vývojem systému tektonických desek na povrchu Země v návaznosti na procesy a strukturu zemského pláště.

8 Tvar Země Poloměr Země je skoro 6,5 tisíce kilometrů, z čehož plyne relativně malá křivost povrchu. Zakřivení způsobená geologickou aktivitou jsou mnohem výraznější než zakřivení vzniklá v důsledku kulatostí lidé se díky tomu ve starověku domnívali, že Země je celkově plochá.

9 Geologické složení Země je vnitřně diferencována na vnější křemíkovou pevnou kůru a vysoce viskózní plášť. Z jádra se neustále uvolňuje značné množství akumulovaného tepla.

10 Geologické složení Mnoho hornin, z nichž je zemská kůra tvořena, se vytvořilo před méně než 100 milióny let. Nejstarší známé žíly minerálů jsou 4,4 miliardy let staré, což znamená, že Země měla pevnou kůru přinejmenším po tuto dobu.

11 Vnitřní stavba Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují. Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou.

12 Vnitřní stavba Zemské jádro : -Dělí se na dvě části v podobě pevného vnitřního jádra s poloměrem ~1250 km a tekuté vnější jádro o poloměru ~3500 km. Zemský plášť : -Je to jedna z vrstev Země, shora vymezená zemskou kůrou a zespodu zemským jádrem. Zemská kůra : -Tloušťka zemské kůry kolísá od 5 do 70 km v závislosti na místě, kde se nachází.

13 Oběžná dráha Země oběhne Slunce za 365,256 průměrných slunečních dní (1 siderický rok). Rychlost oběhu Země je v průměru asi 30 km/s. Ze Severního pólu lze vidět pohyb Země, jejího měsíce a její rotace kolem osy všechny proti směru hodinových ručiček.

14 Měsíc Měsíc či též Luna je relativně velké terestrické těleso. Je to přirozený satelit Země. S výjimkou Plutova Charona je to v poměru k velikosti planety největší měsíc ve slun. soust. Gravitační síly mezi Zemí a Měsícem způsobují na Zemi příliv a odliv.

15 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
Fyzika pro 9. ročník základní školy; Prometheus ISBN Dostupné k

16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela"

Podobné prezentace


Reklamy Google