Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidská motorika Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidská motorika Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku"— Transkript prezentace:

1 Lidská motorika Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku
1) Pohybové schopnosti 2) Pohybové dovednosti 3) Pohybová činnost 4) Pohybová výkonnost

2 Dizpozice pro lidskou motoriku
3 miliardy let fylogenetický vývoj - pro člověka genotypicky zakodovaná výbava: - Mozek a složité myšlenkové pochody Ruce způsobilé vyrábět Predispozice pro sociální život ve skupinách Schopnost komunikace prostřednictvím řeči Lidská motorika

3 Typické znaky lidské motoriky
Vzpřímené držení těla a bipední chůze Odlišná hybnost dolní a horní končetiny Precizní úchop drobných předmětů Pohybová lateralita Bohatý rejstřík dovednostních pohybů Mluvní motorika.

4 Obecné znaky pohybu Celostní znaky pohybu
RYTMUS (dynamicko-časové uspořádání pohybu) SDRUŽOVÁNÍ (šíření pohybu a vzájemný vztah dílčích pohybů) PLYNULOST (kontinuita pohybového průběhu) PRECIZNOST (shoda plánu s výsledkem pohybu) KONSTANTNOST (stálost při opakování pohybu) ROZSAH (prostorová rozsáhlost pohybu) Celostní znaky pohybu TEMPO (optimální tempo a frekvence) RAZANTNOST (velikost síly v průběhu pohybové realizace) HAROMONIE (dobrá koordinace, technická dokonalost a účelnost)

5 RYTMUS (dynamicko-časové uspořádání pohybu)
RYTMUS – pravidelné střídání fází nějakého děje - významný činitel pohybového aktu rozlišujeme objektivní a subjektivní rytmus, potlačení subjektivního (veslování) rytmické pohyby vyvolávají libost, rytmický vzorec a) Dimenze časová – časové uspořádání motorického aktu (rytmus rozeběhu při skoku vysokém, akcentování předposledního kroku, rytmus chůze, plavecké záběry – časové odstupy jsou shodné) b) Dimenze dynamická – síla a odstupňování síly svalových stahů jež vyvolávají pohyb, v TV mluvíme o napětí a uvolnění,

6 SDRUŽOVÁNÍ SDRUŽOVÁNÍ - šíření pohybu a vzájemný vztah dílčích pohybů, lidské tělo pohyblivý systém - složitější pohybový akt se skládá z dílčích pohybů, jež jsou ve vzájemném vztahu - dva směry - z centra na periférii (z trupu na končetiny či hlavu) anebo opačně. využití švihu – skoky, toč napřed ve vzporu na hrazdě šíření pohybu – hod oštěpem, plavání motýlek uplatnění pohybu hlavy – postavení hlavy do určitého směru – skoky do vody

7 PLYNULOST PLYNULOST - vyjadřuje stupeň kontinuity pohybového průběhu, jednotlivé cvičební tvary přechází téměř neznatelně jeden v druhý ( gymnastika, lyžování ), Prostorový průběh - plynulost při sjíždění na lyžích (stopa jízdy na lyžích), metání na koni, Časový průběh – při pohybu se nevyskytují klidové fáze, mění se pouze rychlost (tenisové podání) Dynamický průběh – lokomoce ve vodě Pružnost (elasticita) pohybu – opakované skoky, doskoky

8 PRECIZNOST KONSTANTNOST
PRECIZNOST - shoda plánu s výsledkem pohybu, preciznost znamená přesnost, jistotu (skok do dálky, kotoul vzad do stoje na rukou, střelba) KONSTANTNOST KONSTANTNOST - stálost při opakování pohybu, stupeň shody opakovaných pohybových aktů (chůze – frekvence i délka kroků), je dobře kvantifikovaná, slouží jako kritérium stupně osvojení a fixace dovednosti Týká se: Dosažených výsledků Pohybových struktur Jednotlivých parametrů pohybové struktury

9 ROZSAH ROZSAH - prostorová rozsáhlost pohybu (výška přednožení)
maximální (gymnastika, běh na lyžích), Optimální Fyziologická norma

10 Celostní znaky pohybu TEMPO RAZANTNOST HARMONIE
TEMPO - optimální tempo a frekvence, optimální rychlost RAZANTNOST RAZANTNOST - velikost síly v průběhu pohybové realizace HARMONIE HAROMONIE dobrá koordinace, technická dokonalost a účelnost považujeme ji za estetickou kategorii – celkový dojem z pohybu vyváženost částí a fází uvnitř pohybového průběhu – pohyby tanečníků, gymnastů aj.


Stáhnout ppt "Lidská motorika Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku"

Podobné prezentace


Reklamy Google