Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 „EU peníze středním školám“ Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " „EU peníze středním školám“ Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1  „EU peníze středním školám“ Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiáluNejstarší památky staroslověnské literatury Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_33/17 Jméno autoraMgr. Simona Tomášková Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

2 Název Aktivita III/2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – Český jazyk a literatura Popis Aktivita –Nejstarší literární památky ze světové literatury – určeno pro žáky 1. ročníků tříletých učebních oborů Přispěvatelé Mgr. Simona Tomášková Jazyk český Typ interakce Výkladové učení Druh výukového zdroje prezentace Jazyk cílové skupiny český jazyk Typická délka použití 0 h 45 minut Speciální vzdělávací potřeby žádné Licence a práva užití http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyril_and_M ethodius.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj Technické a softwarové požadavky Interaktivní tabule, projektor Celková délka 0 h 45 minut Zařazení do struktury RVP všeobecné vzdělávání Podniková klíčová slova Staroslověnské písemnictví, příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje, hlaholice, křesťanská víra, Zákon sudnyj ljudem

3 VYPRACOVALA : Mgr. SIMONA TOMÁŠKOVÁ

4  Vznik písemnictví souvisel především s potřebami duchovních (církve), kteří měli výlučné postavení v kultuře. Nejstarší literaturu u nás můžeme dělit do 3 období:  1. období: 9. stol. - staroslověnština  2. období: 10. - 11. st - přechod od staroslověnštiny k latině  3. období: 12. - pol. 13. st. - latina

5  Souvisí s příchodem Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu r. 863. Tito bratři přišli na pozvání knížete Rostislava. Ten požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání učitelů křesťanství, kteří budou schopni učit a šířit víru ve slovanském jazyce. Po příchodu na Moravu vytvořili první spisovný slovanský jazyk – staroslověnštinu - a první slovanské písmo – hlaholici - z níž se později vyvinula cyrilice, která je základem dnešní azbuky. Metoděj byl výborný organizátor, stal se zakladatelem moravské církve. Staroslověnština se v té době na čas stala pátým bohoslužebným jazykem (vedle řečtiny, hebrejštiny, latiny a aramejštiny).

6 1. Proglas - veršovaná předmluva k evangeliu, autorem pravděpodobně Konstantin. Zdůrazňuje právo člověka naslouchat bohoslužbě v mateřském jazyce. Opěvuje překlad bible do staroslověnštiny; národy, které nemají vlastní knihy, považuje za chudé.  2. Zakon sudnyj ljudem - text právní povahy.  3. Paterik (Knihy otců) - vyprávění o mniších - poustevnících.  4. Život Konstantinův, Život Metodějův - bývají označovány jako moravskopanonské legendy, byly napsány po smrti obou bratrů jejich žáky.  Život Konstantinův je psán květnatě, zdůrazňuje filozofickou stránku Konstantinova díla.  Život Metodějův je psán prostším jazykem, vypráví události ze života Metoděje.

7  Svatí bratři Konstantin a Metoděj se narodili v Soluni, druhém největším městě byzantské říše. Jejich otec Lev byl vysokým vojenským hodnostářem, příbuzným významných řeckých osobností.  Událost, která měla rozhodujícím způsobem změnit další běh života bratří, byla prosba císaře Rastislava z Velké Moravy k císaři Michalu III., aby jeho národům poslal učitele, který by byl schopen vyložit jim pravou křesťanskou víru v jejich vlastní řeči. Pro tento účel byli určeni Konstantin a Metoděj, kteří si vybrali několik spolupracovníků.

8

9  Kolem r. 863 odešli bratři se svými pomocníky, z nichž známe jménem KLIMENTA,ANGELÁRA, NAUMA A SÁVU, na Velkou Moravu.  Konstantin přišel na Moravu jako kněz, Metoděj jako diakon. Pro Rastislava, který žádal biskupa, to bylo asi zklamání. Konstantin si však dokázal Rastislava brzy získat. To, že slovanští věrozvěsti přišli na Moravu jako prostí misionáři, mělo i dobrou stránku. Misie nevzbudila žádnou zvláštní pozornost latinských kněží a biskupů a Konstantin s Metodějem mohli klidně pracovat.

10  Aby odstranil obtíže právního řádu, přeložil Konstantin pro Moravu civilní zákoník, známý pod jménem „ Zakon sudnyj ljudem “. Ještě větší význam měl Konstantinův a Metodějův překlad Písma svatého do jazyka slovanského. Překládat je začali ještě ve své vlasti a pokračovali v tom na Moravě. Nejdříve pracovali společně, později sám Metoděj, pak jeho žáci.

11  sv. Cyril a Metoděj stali nepřímo apoštoly a učiteli všech Slovanů. Papež Jan Pavel II. je vyhlásil 31.12.1980 za spolupatrony Evropy  5.červenec byl v Česku vyhlášen státním svátkem jako Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ( Konstantin později přijal klášterní jméno Cyril)

12  http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod %C4%9Bj  http://commons.wikimedia.org/wiki/File :Cyril_and_Methodius.jpg


Stáhnout ppt " „EU peníze středním školám“ Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google