Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č. 11 Peněžní deník – příjmy a výdaje Autor Mgr.Andrea Sapíková Tematická oblast Účetnictví - Peněžní deník Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Účetnictví . Žáci jsou seznámeni s druhy příjmů a výdajů v peněžním deníku. Ročník 1. ročník nástavbového studia obor Podnikání 1. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea Datum tvorby září – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Příjmy a výdaje Peněžní deník DUM č.11

3 Příjmy a výdaje - peněžní deník
Nejdůležitější knihou daňové evidence je deník příjmů a výdajů Daňová evidence musí obsahovat jak příjmy, tak i výdaje Zápisy do peněžního deníku provádíme zpravidla na základě účetních dokladů dne

4 Příjmy a jejich dělení V peněžním deníku musíme příjmy rozdělit na 2 základní kategorie: Příjmy zahrnované do základu daně Příjmy nezahrnované do základu daně Toto dělení příjmů nám ukládá ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbHSGls3fNJph_mFTPLhmeNzuTdAM2HcPEyX9UFtJxifahEovbaw dne

5 Příjmy a jejich dělení Příjmy zahrnované do základu daně:
Prodej zboží, výrobků a služeb Připsané úroky z běžného účtu Přiznané náhrady od pojišťovny a další Tyto příjmy nazýváme jako zdanitelné příjmy. Jedná se o tržby. Tržby mohou být uhrazeny v hotovosti či pomocí prostřednictvím faktur na běžný účet.

6 Příjmy a jejich dělení Příjmy nezahrnované do základu daně:
Peněžní vklad podnikatele Příjem daně z přidané hodnoty – nadměrný odpočet Příjmy zdaněné srážkovou daní Úvěry, dary a další Příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. Tyto příjmy nazýváme jako nedaňové příjmy.

7 Výdaje a jejich dělení V peněžním deníku musíme rozlišovat:
Výdaje odčitatelné od základu daně ( tzn., že si o tyto výdaje snižuji daňový základ, neplatím z nich daň) Výdaje neodčitatelné od základu daně https://www.google.cz/#q=pen%C3%ADze+obr%C3%A1zek dne

8 Výdaje a jejich dělení Výdaje odčitatelné od základu daně:
Nákup materiálu, zboží a drobného hmotného majetku Výplata mezd včetně odvodů na pojistném Provozní režie – energie, opravy,poštovné, nájemné, telefony, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, cestovné, nákup cenin) Úroky z úvěrů Tyto výdaje nazýváme jako daňové výdaje.

9 Výdaje a jejich dělení Výdaje neodčitatelné od základu daně:
Nákup hmotného majetku Daň z příjmu podnikatele Zdravotní a sociální pojištění podnikatele Osobní spotřeba Odvod DPH Dary,reprezentace,pokuty,penále a další Tyto výdaje nazýváme nedaňové výdaje.

10 procvičování Určete, zda se jedná o daňový či nedaňový výdaj, správnou odpověď zakroužkujte: Zaplacena pokuta zdravotní pojišťovně D N Z běžného účtu zaplacen úrok z úvěru Nákup PC za ,-Kč Nákup zboží dne

11 procvičování Určete, zda se jedná o zdanitelný či nedaňový příjem, správnou odpověď zakroužkujte: Tržba za prodané zboží Z N Připsaný úrok z běžného účtu Vklad osobních prostředků do podnikání Banka poskytla podnikateli úvěr Z N

12 Peněžní deník Text Číslo 11 12 13 14 15 Peněž. prostředky v hotovosti
Text Peněž. prostředky v hotovosti Peněž. prostředky na bank. účtech Průběžné položky Příjmy zahrnov. do ZD Výdaje odčitatel. od ZD Příjmy nezahrn. do ZD Výdaje neodčit. od ZD příjem výdej a b C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Peněžní deník

13 Peněžní deník V peněžním deníku se setkáme s názvem sloupce Průběžné položky Do tohoto sloupce zapisujeme převody peněžních prostředků z pokladny na bankovní účet a naopak - až do doby, dokud nemáme všechny účetní doklady. Slouží k zachycení časového nesouladu mezi výpisy z účtu a pokladními doklady.

14 Průběžné položky Příklad:
V případě, že vybereme peníze z bankovního účtu do pokladny, můžeme zapsat do peněžního deníku pouze příjem peněz do pokladny. Do doby, než obdržíme výpis z bankovního účtu, evidujeme úbytek prostředků z bankovního účtu v průběžných položkách - výdaje. Po obdržení výpisu evidujeme již úbytek peněžních prostředků na běžném účtu a zrušíme průběžné položky - příjmy.

15 Zápisy do peněžního deníku
Zapište do peněžního deníku: Stav finančních prostředků: Běžný účet ,-Kč Pokladna ,- Kč V hotovosti zaplaceno nájemné ,-Kč V hotovosti nakoupeny ceniny 1000,-Kč Z BÚ zaplacen nákup materiálu 2.000,-Kč Tržby v hotovosti za poskytnuté služby ,- Kč Výpis z BÚ – odběratelé zaplatili za zboží ,-Kč

16 Text CELKEM Číslo Peněž. prostředky v hotovosti
Text Peněž. prostředky v hotovosti Peněž. prostředky na bank. účtech Průběžné položky Příjmy zahrnov. do ZD Výdaje odčitatel. od ZD Příjmy nezahrn. do ZD Výdaje neodčit. od ZD příjem výdej a b C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  CELKEM

17 Základ daně V peněžním deníku jsme na základě ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ rozlišovali příjmy a výdaje podle toho, zda z nich odvádíme či neodvádíme daň a podle toho, zda nám snižují či zvyšují daňový základ. Zjištění daňového základu – OBECNĚ(NAPŘ. ÚROKY JSOU ZDAŇOVÁNY JAKO KAPITÁLOVÝ MAJETEK) PŘÍJMY ZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU DANĚ – VÝDAJE ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ = DAŇOVÝ ZÁKLAD

18 ZÁPISY DO PENĚŽNÍHO DENÍKU
Použitá literatura: Pavel Štohl, Daňová evidence –praktický průvodce, Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl,Znojmo 2009 Dále byly využity poznatky z praxe.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google