Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační systém UNIX Soubory a adresářová struktura Roman Danel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační systém UNIX Soubory a adresářová struktura Roman Danel"— Transkript prezentace:

1 Operační systém UNIX Soubory a adresářová struktura Roman Danel
VŠB TU Ostrava Institut ekonomiky a systémů řízení

2 Literatura Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX. Kopp
Shah, S. – Soyinka, W.: Administrace systému Linux. Grada 2007

3 Obsah Adresářová struktura Soubory Příkaz ls Adresáře v Unixu
Příkazy pro manipulaci se soubory

4 Obyčejný soubor – posloupnost bytů
/ - root, kořen Obyčejný soubor – posloupnost bytů Adresář – vazba mezi jménem souboru a souborem. Adresář obsahuje minimálně dva speciální soubory: adresář samotný rodičovský adresář

5 Určení souboru Absolutně od kořene Relativně k pracovnímu adresáři

6 Druhy souborů Obyčejný Adresář Speciální

7 Minimální adresářová struktura
bin adresář s příkazy systému dev speciální soubory zařízení (device) etc systémové programy a data tmp usr další adresáře systému /usr/bin /usr/include hlavičky pro progr.jazyk C /usr/lib /usr/local zde je programové vybavení

8 Další adresáře Home domovské adresáře uživatelů Lib sdílené knihovny
Mnt rezervovaný adresář pro připojení svazků (mount) Var soubory, které za běhu systému mění svou velikost

9 Výpis obsahu adresáře Příkaz ls obdoba „dir“ z MS DOS
Ls –l detailní výpis Ls –a výpis včetně skrytých souborů Příklad: -rw-r—r— soubor.txt group 37 První znak – typ souboru: d adresář - obyčejný soubor l symbolický odkaz (link, obdoba „Zástupce“) s sockety p roury (pipe) b,c blokový/znakový speciální soubor

10 Metaznaky Metaznaky - *, ?, ! (negace), - (rozsah od do)
\ - shell nepovažuje následující znak za speciální Příklad: ls -l /bin/l*

11 Cvičení Jaký je rozdíl mezi následujícími příkazy? # ls /etc # ls /etc/* # ls /etc/\*

12 Výpis souborů - ls Dalších 9 znaků – přístupová práva pro tři skupiny uživatelů: Vlastník souborů Skupina uživatelů Ostatní V každé trojici: r jen pro čtení w lze zapisovat x soubor je spustitelný - přístupové právo je odepřeno

13 Soubory Soubory dle typu:
Spustitelný soubor Binární Soubor s příkazy shellu Každý binární soubor má hlavičku, podle kterého ho systém rozpozná. UNIX nepoužívá přípony Příkaz file – přečte prvních 512 B a uhodne typ souboru

14 Adresáře - práva r lze vypsat příkazem ls (musí být nastaven také „x“)
w soubory v adresáři mohou být vytvářeny nebo rušeny x adresář může být prohledáván a lze nastavit jako pracovní

15 Změna přístupových práv
Příkaz: chmod parametry soubor třídy uživatelů: u(user), g(group), o(other), a(all) třídy přístupových práv: r, w, x + přidej - odeber Příklad: Chmod a+r soubor

16 Změna vlastníka souboru
Příkaz: chown chown uživatel soubor[y]uživatel soubor[y] Může provést pouze vlastník souboru nebo root Poznámka: Příkaz: groups – výpis, které skupiny jsou uživateli přiřazeny

17 Speciální soubory Odpovídají fyzickým zařízením – disky, mechaniky, terminály, tiskárny Umístěny v adresáři /dev Dvou typů: blokové, znakové /dev/console systémová konzole /dev/tty aktuální (právě používaný) terminál

18 Nápověda Příkaz: man ukončení: q whereis příkaz

19 Příkaz echo Příkazem echo se vypíše text nebo proměnná na standardní výstup Jaká je funkce následujících příkazů? # echo $HOME # echo "$HOME" # echo '$HOME' # echo "\$HOME"

20 Pohyb v adresářové struktuře
Ls výpis obsahu (=“dir“) Pwd zjištění, kde jsem Cd [cesta] změna pracovního adresáře

21 Práce s adresáři Mkdir vytvoření adresáře
Rmdir zrušení prázdného adresáře

22 Práce se soubory cat [-n] spojování a výpis souborů
split soubor rozdělení souboru cp [zdroj] [cíl] kopírování souboru mv [zdroj] [cíl] přesun souboru rm [soubor] výmaz souboru ln originál_file new_file vytvoření linku find hledání souboru scp bezpečné kopírování souborů mezi adresáři.

23 Práce se soubory head file – vypíše prvních 10 řádků ze souboru
more file tail file – vypíše posledních 10 řádků souboru tail -20 file – posledních 20 řádků

24 Split split [-počet řádků] [soubor] název Rozdělí soubor na několik souborů (název) podle zadaného počtu řádků (implicitně 1000)

25 Přesměrování příkaz >soubor příkaz <soubor příkaz >>soubor
Pipe (roura): příkaz | příkaz | ... Tj. výstup z jednoho příkazu je vstupem pro druhý

26 Filtry tee – kopíruje standardní vstup na výstup a současně i do souboru sort – setřídění standardního vstupu (souboru) uniq – vyhází duplicitní řádky wc - počet řádků/slov/sloupců wc [-lwc] [soubor] tr – nahrazuje znaky v řetězci

27 Filtr uniq uniq [parametry] [soubor] Parametry:
číslo přeskočí se zadaný počet sloupců od začátku, -u budou se vypisovat pouze řádky, které nejsou duplicitní, -d budou se vypisovat pouze řádky, které jsou duplicitní, -c na začátku každého řádku se vypíše počet výskytů.

28 Filtr tr tr [-cds] stare-znaky nove-znaky
d - znaky specifikované v prvním řetězci se zruší, c - první řetězec označuje znaky, které se nemají nahrazovat, s - pokud je více stejných nových znaků za sebou, vypíše se pouze jeden,

29 Otázky Kolik je založeno uživatelů na počítači?
(= kolik je řádků v souboru /etc/passwd)

30 Grep grep [přepínače] řetězec soubor vyhledání řetězců v souborech
-c vypíše počet řádků, ve kterých byl nalezen vzor, -i ignoruje rozdíly mezi malými a velkými písmeny, -l zobrazuje pouze jména souborů, ve kterých byl nalezen vzor, -n zobrazí čísla řádků obsahujících vzor, -s je potlačen standardní výstup, grep vrací pouze návratovou hodnotu (používá se při psaní příkazových procedur), -v vypíše řádky neobsahující vzor

31 Grep Při hledání řetězce lze využít regulérní výrazy: ^ začátek řádku,
$ konec řádku, . libovolný znak, * libovolný počet opakování předchozího znaku, [] právě jeden znak z množiny znaků uvedených v těchto závorkách, při specifikaci lze použít následující dva speciální znaky: - používá se pro označení intervalu znaků z množiny ASCII (načtení intervalu znaků z množiny ASCII (např. a-z, 0-9), ^ negace výčtu znaků \ potlačení speciálního významu následujícího znaku

32 Příklady regulérních výrazů
^p řádky začínající písmenem p ^$ prázdné řádky ^.$ řádky obsahující právě jeden znak ^[a-z]*$ řádky obsahující pouze malá písmena \.[0-9] výraz označuje tečku následovanou číslicí

33 Porovnání souborů cmp -porovnání dva soubory po bytech
cmp [-s] soubor1 soubor2 diff – porovnává změny diff [-b] soubor1 soubor2 comm – které řádky ve dvou souborech jsou stejné comm [-123] soubor1 soubor2 1. sloupec - řádek je v prvním souboru, není ve druhém souboru 2. sloupec - řádek je ve druhém souboru, není v prvním 3. sloupce - řádek je v obou souborech


Stáhnout ppt "Operační systém UNIX Soubory a adresářová struktura Roman Danel"

Podobné prezentace


Reklamy Google