Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2/1 ODMĚŇOVÁNÍ V LH EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2/1 ODMĚŇOVÁNÍ V LH EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 2/1 ODMĚŇOVÁNÍ V LH EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2 2.1 Základní pojmy Lidské zdroje Pracovní síla Personální práce se realizuje prostřednictvím: plánování pracovníků – počet, struktura, kvalifikace získávání, výběr a rozmisťování pracovníků hodnocení práce odměňování systémy vzdělávání pracovníků kolektivní vyjednávání – s odbory sociální péče – BOZP, sociální služby, kontrola pracovních podmínek, zdravotní péče, organizace aktivit volného času Pracovní poměr Zákoník práce 35-36

3 2.2 Pracovníci v LH a jejich struktura DĚLNÍCI Dle druhu a délky pracovního poměru: stálí – na dobu neurčitou stálí zvláštní – opakovaně na dobu určitou sezónní – dohoda o provedení práce Dle kvalifikace: zaučení zaškolení vyučení MANAŽEŘI THP - pracovníci, jež vykonávají základní manažerské funkce. Kromě řízení lidských zdrojů plní úkoly v technologické přípravě, organizování lesní výroby, vedení lesnického plánování a evidence. 37-42

4 2.2 Pracovníci v LH a jejich struktura POMOCNÍ A OBSLUHUJÍCÍ PRACOVNÍCI UČNI Zvláštní kategorie mladistvých pracovníků, kteří získávají kvalifikaci v dělnických profesích. 43-44

5 2.3 Pracovní čas a jeho využití PRACOVNÍ ČAS ZTRÁTY ČASU NUTNÝ ČAS NORMOVATELNÝ čas práce čas nutných přestávek směnový jednotkový dávkový osobní ztráty času tech. org. ztráty ztráty vyšší mocí oddechbiologické potřeby podmíněné přestávky všeobecné přestávky

6 2.4 Mzdový systém podniku MZDA – je tržní cenou výrobního faktoru práce. Je to odměna zaměstnance za práci ÚKOLY MZDOVÉ POLITIKY: získávat kvalifikované pracovníky stimulovat k výkonu a žádoucímu pracovnímu chování udržet celkový objem vyplácených mzdových prostředků zajistit spravedlivou mzdovou diferenciaci uvnitř podniku 44-46

7 MZDOVÝ SYSTÉM PODNIKU TARIFNÍ SOUSTAVAMZDOVÉ FORMY Stupnice mzdových tarifů Příplatky a mzdová zvýhodnění za mimořádné pracovní podmínky Časová mzda Úkolová mzda Náhrady mezd Osobní ohodnocení Prémie Odměny Podíly na VH (pohyblivá část) Hodnocení pracovního výkonu a chování při práci Hodnocení práce Hodnocení pracovních podmínek Stupnice tarifních stupňů

8 2.5 Produktivita práce P = Q/t Poměrové ukazatele PP: Výnosy na pracovníka V/p Tržby na pracovníka r/p Přidaná hodnota na pracovníka H/p Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě ON/H. 100 (%) Zisk na pracovníka Z/p Čistý zisk na pracovníka CZ/p 47-48

9 Faktory ovlivňující PP přírodní podmínky – půdní poměry, druh dřeviny, klíčivost, hospodářský způsob, výskyt škůdců, terén klimatické a povětrnostní podmínky zručnost a výkon pracovníků 49-51

10 Možnosti zvyšování PP zavádění nových technologií zjednodušení a optimalizace pracovních procesů optimalizace organizační struktury zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců zvyšování kvalifikace zaměstnanců motivace zaměstnanců 52-53

11 Kontrolní otázky: 1.Jaký okruh problémů řeší zákoník práce? 2.Rozděl dělníky dle kvalifikace! 3.Jak se nazývají manažeři na základní úrovni v LH? 4.Vysvětli pojem jednotkový čas práce! 5.Co může způsobit osobní ztráty času? 6.Jaký účel mají odměny? 7.Definuj pojem produktivita práce! 8.Vyjmenuj přírodní podmínky, které ovlivňují produktivitu práce v lesnictví! 9.Navrhni, jak zvýšit produktivitu práce žáků během praxí!

12 Seznam obrázků Obr. 35vlastní Obr. 36vlastní Obr. 37http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/kone/kone02.html; 11.11.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/kone/kone02.html Obr. 38http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/skolkareni/skolkareni19.html; 11.11.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/skolkareni/skolkareni19.html Obr. 39http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bjaro/pages/12up2bjaro_11_jpg.htm; 11.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bjaro/pages/12up2bjaro_11_jpg.htm Obr. 40http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12tezba3a/pages/12tezba3a_06_JPG.htm; 11.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12tezba3a/pages/12tezba3a_06_JPG.htm Obr. 41http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12denlesa/pages/12denlesa_13_JPG.htm; 11.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12denlesa/pages/12denlesa_13_JPG.htm Obr. 42http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12vyrazeni/pages/12vyrazeni_35_JPG.htm; 11.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12vyrazeni/pages/12vyrazeni_35_JPG.htm Obr. 43Wtlegis; Two North Korean soldiers march along the North Korean side of the defense line at the Demilitarized Zone. Taken from inside a UNCMAC (United Nations Command, Military Armistice Commission) building.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DMZ_-_North_Korean_Soldiers_marching_along_the_defense_line_PS.jpg; 11.11.2012Wtlegis http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DMZ_-_North_Korean_Soldiers_marching_along_the_defense_line_PS.jpg Obr. 44http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up1a/pages/12up1a_07_JPG.htm; 11.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up1a/pages/12up1a_07_JPG.htm Obr. 45http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12vzlovvls/pages/12vylovvls_42_JPG.htm; 11.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12vzlovvls/pages/12vylovvls_42_JPG.htm Obr. 46http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12vzlovvls/pages/12vylovvls_41_JPG.htm; 11.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12vzlovvls/pages/12vylovvls_41_JPG.htm Obr. 47http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bpila/pages/12up2bpila_34_jpg.htm,;12.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bpila/pages/12up2bpila_34_jpg.htm Obr. 48http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/vyroba-palivoveho-drivi/palivo01.html; 12.11.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/vyroba-palivoveho-drivi/palivo01.html Obr. 49http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/skolkareni/skolkareni12.html; 12.11.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/skolkareni/skolkareni12.html Obr. 50Walter J. Pilsak; Windbruch im Fichtenwald nach einem Sturm mit Orkanstärke; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windbruch-WJP-2.jpg; CC-BY-SA-3.0; 15.11.2012Walter J. Pilsak http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windbruch-WJP-2.jpg Obr. 51http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bpila/pages/12up2bpila_10_jpg.html ;15.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bpila/pages/12up2bpila_10_jpg.html Obr. 52http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12volvo/pages/P1140881_JPG.htm; 15.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12volvo/pages/P1140881_JPG.htm Obr. 53cs:Šjů; Kořenov-Příchovice, okres Jablonec nad Nisou. Maringotka s bufetem u hřiště.; CC-BY-SA-3.0, 15.11.2012cs:ŠjůKořenovPříchoviceokres Jablonec nad Nisou

13 Literatura KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0 ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80-87301-16-6 KOZLER, J., MATĚJKA, J.: Ekonomika, management, marketing. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 140 s. ISBN 80-7200-320-8 SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4


Stáhnout ppt "2/1 ODMĚŇOVÁNÍ V LH EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google