Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh podílových fondů Doc. Ing.Jaroslav Slepecký,PhD Bankovníctvo a finančníctvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh podílových fondů Doc. Ing.Jaroslav Slepecký,PhD Bankovníctvo a finančníctvo."— Transkript prezentace:

1 Trh podílových fondů Doc. Ing.Jaroslav Slepecký,PhD Bankovníctvo a finančníctvo

2 Investování do podílových fondů legislativně upravuje v Slovenské republice zákon č.385 „ o kolektívnom investovaní“. Solventní fyzické a právnické osoby mohou investovat volné finanční prostředky prostřednictvím profesionální správy bank a investičních společností. běžný občan je „odkázaný“ na investice do podílových fondů, které garantují při určitém množství investice optimální diverzifikaci rizika.

3 Fondy se rozdělují na uzavřené, které mají svůj zenit za sebou a otevřené. Otevřený podílový fond je podílový fond, kterého podílník je oprávněný předložit na vyplacení ním vlastněný podílový list příslušného podílového fondu správcovské společnosti, která tento podílový fond spravuje. Uzavřený podílový fond je podílový fond, kdy podílník nemá právo předložit vlastněný podíl na proplacení správcovské společnosti. Uzavřené podílové fondy se většinou obchodují na burzách cenných papírů za tržní cenu.

4 Každý podílový fond má svého investičního poradce nebo portfolio manažera, který řídí investice fondu podle schválené strategie a investičních cílů fondu. Mezi základní cíle patří: jistota, zabezpečení hodnoty majetku výnos dlouhodobý růst majetku Protože existuje velké množství klientů s různým rizikovým profilem, existuje i mnoho investičních cílů, to znamená i množství různých podílových fondů. Jenom na Slovensku zatím působí asi 1500 fondů.

5 Typy podílových fondů Klienti mají různé cíle a rozdílný vztah k riziku. V zásadě každý potenciální investor si může vybrat investici podle svého rozmaru. může vložit svoje peníze na komoditním trhu, do realit, uměleckých děl, mincí nebo investovat na finančním trhu.

6 Mezi nejjednodušší patří nepochybně finanční investice : jsou jednoduše realizovatelné ve většině případech likvidní jsou statisticky nejvýnosnější

7 V zásadě je možné investovat nebo kombinovat investice do tří klíčových aktiv: hotovost - běžný účet, terminovaný vklad, depozitní certifikát … dluhopisy, akcie. Tak jako investor, tak i podílový fond může investovat svěřené prostředky do některého z jmenovaných aktiv.

8 Podílové fondy je možné dělit na : Fondy peněžního trhu Dluhopisové fondy Akciové fondy Smíšené fondy Fondy fondů Zajištěné fondy Každý z těchto typů může být dále specifikovaný, např. akciové fondy na evropské, americké, asijské,zaměřené na rozvíjející se trhy a pod. viz Hospodářské noviny každou středu – seznam fondů a jejich výsledky

9 Mimo jmenovaných hlavních skupin podílových fondů existují i další, které na svůj význam v SR ještě čekají: Realitní fondy – od roku 2006 je povolená činnost tohoto typu fondů Hedgingové fondy - ve světě velmi oblíbené pro svoji agresivní a rizikovou investiční strategii Fondy životního cyklu - podle stáří klient přechází od rizikového fondu ke konzervativnímu ( něco na způsob našeho 2. důchodového pilíře). Sociálně orientované fondy - tento způsob investování je vyhrazený lidem, kteří mají svoje morální principy a odmítají vkládat peníze např. do firem zbrojního průmyslu, tabákových firem nebo podniků, které vyrábějí alkohol.

10 Fondy peněžního trhu Fondy peněžního trhu bývají oblíbeným útočištěm lidí, kteří mají zájem investovat bezpečně, mít peníze v krátké době k dispozici a mít větší výnosy než u klasických produktů v bankách. Fondy peněžního trhu jsou vhodnou alternativou pro bezpečné krátkodobé zhodnocování. Nevýhodou je chybějící garance výše zhodnocení a omezená ochrana ze strany státu.

11 Definice fondu peněžního trhu Finanční prostředky investorů soustředěné ve fondu peněžního trhu jsou odborným způsobem použity na nákup krátkodobých nástrojů finančního trhu – s dobou splatnosti do 1 roku.

12 Možné nástroje finančního trhu  termínované vklady v bankách  státní pokladniční poukázky  depozitní certifikáty  dluhopisy se splatností do 1 roku  repo obchody ( dohoda mezi obchodníkem – bankou a klientem o prodeji cenných papírů se současnou dohodou o zpětném odkupu za původní cenu s dohodnutým úrokem).

13 Dluhopisové fondy Investice do dluhopisových fondů patří také mezi investice s menším rizikem a vyhledávají je konzervativní klienti. Dluhopis je úvěrový cenný papír a vydávají ho různé instituce na krytí svých finančních potřeb. Riziko a výnos je větší u soukromých emitentů ( firmy ) a menší u státních dluhopisů. Dluhopisy mají různé konstrukce splatnosti a úrokových sazeb – viz předcházející přednášky.

14 Každý potenciální investor by si měl uvědomit zejména vztah mezi cenami dluhopisů, úrokovými sazbami a výnosy. Je třeba si uvědomit,že cena dluhopisů se chová opačně oproti úrokovým sazbám. Pokud úrokové sazby klesají, hodnota dluhopisů ve většině případech stoupá a naopak.

15 úrokové sazby klesají ceny dluhopisů stoupají úrokové sazby stoupají ceny dluhopisů klesají Vztah mezi cenou dluhopisu a úrokovými sazbami Houpačka

16 Dluhopisy různých konstrukcí ( kupónové výnosy, doby splatnosti) reagují na změny úrokových sazeb rozdílným způsobem. Nejdůležitější charakteristika je doba splatnosti. Potenciální investor by proto měl poznat ještě jednu veličinu, která měří reakci ceny dluhopisu na změny úrokových sazeb - duraci. Durace odhaduje procento, o které se změní cena dluhopisu při změně úrokových sazeb o 1 %.

17 Durace, která je zveřejňovaná pro odbornou veřejnost v tisku nebo jako příloha kursových lístků závisí na: splatnosti - delší splatnost dluhopisu, vyšší durace kuponu - vyšší kupon dluhopisu, nižší durace aktuální úroveň úrokových sazeb - vyšší úrokové sazby, nižší durace To znamená, že dluhopisový fond s delšími doby splatnosti jednotlivých dluhopisů ( vyšší durací) bude citlivější na změny úrokových sazeb než fond s dluhopisy kratších splatností.

18 Dluhopisové fondy investují do celé škály dluhopisů, které jsou na trhu:  státní dluhopisy,  komunální dluhopisy,  bankovní dluhopisy,  firemní dluhopisy …

19 Investování do dluhopisových fondů má mimo už jmenovaných výhod i nevýhody: výnos dluhopisů ve fondu není totožný s výnosem fondu investor do dluhopisového fondu není zainteresovaný na době splatnosti dluhopisu, fond odprodává a nakupuje, případně inkasuje na konci životnosti dluhopisu atd. podílník pozná „jen“ aktuální hodnotu podílu ve formě nákup/prodej.

20 Akciové fondy Investice do akciových fondů je doménou investorů s vyšší akceptací rizika. K dispozici mají velké množství akciových fondů různých strategií, různého zaměření, investujících v různých regionech.:

21  akciové fondy orientované na hodnotu - zaměřené na výnos a využívají investiční strategii „ value investing“. Správce fondu vybírá akcie s nízkou cenou v porovnání s finančními ukazateli. Využívají zejména poměr ceny/zisk na akcii P/E apod.  akciové fondy orientované na růst - využívají investiční strategii „ growth investing  sektorové akciové fondy - IT, biotechnologie, energetika, finance,zbrojní průmysl a pod.  Akciové fondy s omezeným portfoliem - manažeři fondu dávají přednost kvalitě před kvantitou i přes částečnou ztrátu výhody diverzifikace  indexové akciové fondy  globální akciové fondy  regionální akciové fondy

22 Roční ukazatele výkonnosti fondů Skutečnou cenu investování formou podílových fondů je možné zjistit z dokumentů, které musí být k dispozici pro klienty. Součástí prodejního prospektu je kromě jiného i tzv. ukazovatel celkových nákladů fondu ( TER) a ukazovatel obrátkovosti aktiv (PTR): Ukazatel celkových nákladů zahrnuje nejen poplatek za zprávu a depozitáře, ale i daňové,kursové a úrokové náklady, poplatky spojené s držením cenných papírů, které fond platí burze, obchodníkům,bankám. Transakční náklady nejsou v tomto ukazateli zahrnuté.

23 Ukazovatel obrátkovosti portfolia může klientovi prozradit, zda se peníze ve fondu správně „točí“ Očišťuje pohyby v majetku o ty, které souvisí s novými nebo vyplacenými investicemi a tak upravené je porovnává s velikostí fondu. – např. ve fonde Koruna První penzijní byla v roku 2006 obrátkovost více jako 13 000 %, protože fond s majetkem okolo 300 mil.Sk za rok nakoupil CP za 22 mld.Sk a za stejnou sumu prodal. Pohyb v důsledku novovydaných a prodaných podílů byl jen 0.5 mld.Sk.

24 Cvičení vybrat libovolný fond, najít k němu veškeré informace a dát doporučení s odůvodněním koupit nebo nekoupit. Použít internetové stránky správcovských společností, odborný tisk, literaturu. Zajištěné fondy – princip, výnos, produkty v SR,ČR


Stáhnout ppt "Trh podílových fondů Doc. Ing.Jaroslav Slepecký,PhD Bankovníctvo a finančníctvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google