Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření s penězi Milena Tichá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření s penězi Milena Tichá"— Transkript prezentace:

1 Hospodaření s penězi Milena Tichá
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Užití peněz: spotřeba, úspory, investice.

3 Spotřeba Nákup služeb a spotřebních předmětů. Uspokojení potřeb.

4 Úkol Jak bys rozdělil celkovou sumu
Kč na nákup spotřebních předmětů a služeb v tomto měsíci? Zdůvodni svoje rozhodnutí. Vymez potřeby, které tak budou uspokojeny. Uveď výhody a nevýhody svého rozhodnutí.

5 Úspory Trezor, doma: Bankovní vklad: znehodnocení inflací,
nulový výnos. Bankovní vklad: úrok, snižuje vliv inflace.

6 Úkol Uveď výhody a nevýhody spoření.

7 Bankovní vklady, jejich formy:
běžný účet, spořicí účet, vkladní knížka, termínovaný vklad.

8 Úkol Vyhledej v níže uvedené literatuře definice jednotlivých forem bankovních vkladů a poznamenej si je. KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008[online]. [cit ]. Dostupné z: <

9 Úkol Uveď výhody a nevýhody jednotlivých forem bankovních vkladů.

10 Úkol Jak bys rozdělil do jednotlivých spořicích produktů celkovou sumu Kč? Zdůvodni svoje rozhodnutí. Uveď výhody a nevýhody svého rozhodnutí.

11 Investice Vede k dosažení výnosu (zisku).
Výnos (zisk) – odměna za odloženou spotřebu (Obětuji okamžitou spotřebu ve prospěch výnosu (zisku) v budoucnu.).

12 Investice – výnos (zisk), riziko a likvidita
Čím vyšší riziko – tím vyšší výnos (zisk), nebo ztráta. Čím delší doba vázanosti peněz – tím vyšší výnos (zisk).

13 Investice, jejich formy
Reálné investice: nemovitosti, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, přímé podnikání. Finanční investice: cenné papíry.

14 Úkol Uveď konkrétní příklady jednotlivých forem investic.
Zhodnoť je z hlediska: rizika, likvidity, výnosnosti (zisku).

15 Finanční investice, jejich formy
depozitní certifikáty, pokladniční poukázky, obligace, hypotéční zástavní listy, směnky, akcie, pojistky, finanční spoluúčast při podnikání jiných, podílové listy, (odvozené cenné papíry).

16 Úkol Zhodnoť jednotlivé formy finančních investic z hlediska: rizika,
likvidity, výnosnosti (zisku).

17 Možnosti investování individuálně, kolektivně: investiční fondy;
podílové fondy.

18 Úkol Vyhledej v literatuře podstatu individuálního a kolektivního investování. Poznamenej si definice.

19 Úkol Porovnej výhody a nevýhody individuálního a kolektivního investování.

20 Podílové fondy akciové, dluhopisové, peněžního trhu, smíšené, oborové,
nemovitostní.

21 Úkol Čím se od sebe liší jednotlivé formy podílových fondů?
V čem spočívají jejich výhody a nevýhody?

22 Úkol Jaké formy investic by sis vybral ty? Své rozhodnutí zdůvodni.
Jak bys rozložil celkovou sumu Kč mezi tyto formy investic? Své rozhodnutí zdůvodni a uveď výhody a nevýhody svého rozhodnutí.

23 LITERATURA: KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah
a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, ISBN a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008[online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

24 LITERATURA: KONEČNÝ, Bronislav - SOJKA, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, ISBN VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, ISBN VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998. ISBN Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hospodaření s penězi Milena Tichá"

Podobné prezentace


Reklamy Google