Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu
Příjemce Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05/ Název projektu Digitalizace výuky Číslo prioritní osy 1/1.1 Předmět Zeměpis Téma Afrika - podnebí Autor Mgr. Robert Jiran

2 Afrika – podnebí, fauna a flóra
Zeměpis pro 7. ročník Učebnice fraus Afrika – podnebí, fauna a flóra . Fraus str . Afrika – Podnebí . Klimatické oblasti . Teplotní a srážkové poměry . Fauna . Flóra . Opakování podle obrázků . Opakování

3 Podnebí Afriky je určeno
Afrika – podnebí Podnebí Afriky je určeno 1) polohou pevniny v tropických šířkách (jen malé části na severu a jihu zasahují do subtropů a v některých vysoko položených místech je podnebí mírné nebo chladné), 2) velkým slunečním zářením, neboť Afrika ze všech kontinentů obdržuje nejvíce přímého slunečního záření a díky tomu je nejteplejším kontinentem, 3) tvářností kontinentu, tj. vysokými okraji africké tabule a pánvemi v jejích vnitřních částech, mnohem větší šírkou severní než jižní části, malou horizontální členitostí, výškovými rozdíly mezi Vysokou a Nízkou Afrikou, 4) studenými mořskými proudy (Kanárský a Benguelský v Atlantiku, sezónní Somálský proud v Indickém oceánu) způsobujícími ariditu pobřežních oblastí.

4 KLIMATICKÉ OBLASTI - práce s atlasem
Rovníkové pásmo se vyznačuje rovnoměrným ročním průběhem teploty, doby dešťů jsou dvě (na začátku a konci léta). Srážky padají v podobě lijáků vždy odpoledne. Srážky jsou vyšší než výpar, díky čemuž je oblast velmi vlhká. Oblast monzunového podnebí v Guineji je velmi podobná rovníkovému pásmu. Srážky jsou oproti rovníkovému pásmu ještě vydatnější (2 000 mm za rok); oblast je totiž pod vlivem vlhkého jihozápadního monzunu po celý rok. Pásmo súdánského podnebí neboli velké pásmo monzunů se vyznačuje úbytkem srážek, splynutím dvou dešťových dob v jednu, menší vlhkostí vzduchu a zvýšenou teplotou. V zimě nastává obdobísucha, které je velmi dlouhé. Horské klima Etiopské vysočiny se vyznačuje mnohem větším množstvím dešťů než v Súdánu. Deště jsou přinášeny monzuny od Atlantiku. Klima je značně ovlivňováno nadmořskou výškou. Konžský prales

5 Oblast monzunů jižní polokoule
Oblast monzunů jižní polokoule. Monzuny se projevují jen ve středu a na východě jižní poloviny Afriky, avšak rysy monzunového klimatu nejsou tak zřetelně vyjádřeny. Pásmo saharského podnebí neboli velké pásmo pasátů se rozkládá od Atlantiku po Rudé moře. Proudí sem trvale suchý kontinentální vzduch severovýchodního pasátu, který znemožňuje přístup vlhkých větrů protivného směru. Počasí je stálé, suché a teplé, ale s velkými amplitudami teplot. Výpar značně převyšuje srážky (v průměru zde spadne 20 až 60 mm srážek za rok). Pásmo pasátů jižní polokoule. Společným znakem jinak rozmanité oblasti (suché pouště Namib a Kalahari. Hlavním srážkovým obdobím je léto, stejně jako ve velkém pásmu pasátů na severu. Subtropické pásmo. V létě je zde suché počasí s vysokou teplotou; deště se vyskytují v zimě. Jihozápadní Kapsko má zimní deště jako africké Středomoří. Sahara

6 Voda pro všechno

7 Teplotní poměry Srážkové poměry
Africké podnebí se vyznačuje velkými teplotními rozdíly denními, zatímco měsíční teplotní rozdíly jsou malé (s výjimkou subtropů). Nejteplejší je v Africe severní pouštní oblast (konkrétně západní a jižní Sahara, severozápadní Súdán, eritrejské pobřeží Rudého moře), kde některá místa mají průměrnou červencovou teplotu skoro 40 °C. Absolutní teplotní maximum bylo naměřeno v libyjské Azízíji (u Tripolisu), a to 58 °C. V okolí rovníku nedochází během roku k velkým tepelným výkyvům. Na Sahaře noční teploty klesají někdy až pod bod mrazu; při pobřeží se uplatňuje zmírňující vliv moře, takže roční amplitudy jsou tam menší než uvnitř kontinentu (13 až 14 °C). Všeobecně jižní část kontinentu má v zimě vyšší a v létě nižší teploty než část severní. Srážkové poměry Množství srážek určují zvláštnosti tlaku a proudění vzduchu, rozdělení teploty a vlastnosti reliéfu. Množství srážek se liší jednak podle polohy a jednak podle ročních období. Nejvíce srážek dostává v Africe oblast Guinejského zálivu, kde díky proudění stále vlhkých vzdušných mas roční srážkové úhrny dosahují hodnoty mm. Velmi suchými místy jsou Sahara, Somálsko (100 mm srážek za rok) nebo Keňa, jejíž pláně díky poloze v závětří a kondenzátorům deště obdržují jen 400 až 600 mm srážek za rok.

8 Fauna Poznáte je ? Které zvíře tam nepatří?

9 Ani sem jedno zvíře nepatří.

10

11 SURIKATY

12 Flóra Akacie Straček Aloe Kávovník Baobab

13 Datlovník Pryšec

14 Co je za místa na obrázcích?
1. 2. 3. Kalahari Guinejský záliv Gíza - Egypt

15 Opakování Co určuje podnebí Afriky?
Jmenuj čtyři zvířata africké savany. Vyjmenuj dvě africké pouště. Kde je v Africe nejvíce srážek? Je pravda, že je v subtropickém pásu v létě málo srážek a v zimě naopak? 1. Poloha, Slunce, mořské proudy, tvar krajiny, nadmořská výška, 2. Slon, lev, gepard, nosorožec, zebra, žirafa 3. Sahara , Kalahari 4. Guinejský záliv 5. Ano Vendula76


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google