Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů"— Transkript prezentace:

1 Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů
Aspe® systém pro řízení stavebně investičních projektů Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek 1

2 Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů
2

3 Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů
Časté problémy Náročný proces výběrových řízení Selhání průběžných kontrol oproti konečnému auditu Hrozba vracení finančních prostředků z EU Problematika cenového porovnání projektů Získání jednotných přehledů s dalším zpracování dat Nedostatečná přípravná fáze s dopadem na realizaci 3

4 Výběrová řízení - Tender
Změny během výstavby Evidence všech změn během výstavby Systém schvalování dodatků Kontrolní nástroje na změnu ceny projektu Porovnání aktuální vs. původní rozpočet Evidence prozatímních položek Finanční plánování dodatků Provoz a údržba Tvorba oceňovacích podkladů Podklady TEV stavby Evidence oprav v průběhu provozu Investiční záměr Vytvoření investičního záměru Souhrnný rozpočet projektu Stanovení investičního plánu Zdroje financování Proces územního rozhodnutí Harmonogram přípravy projektu Dokumentace pro územní rozhodnutí Ocenění rozhodujících objektů stavby Dokumentace stavebního záměru Evidence stavu přípravy projektu DS DSZ ZBV DÚR Realizace stavby Evidence provedených a fakturovaných prací Evidence přijatých faktur Evidence zdrojů financování Sledování průběhu realizace stavby Kontrolní mechanizmy pro zamezení přečerpání rozpočtu Systém věcného schvalování zjišťovacích protokolů a faktur Sledování plánu z hlediska nákladů a zdrojů Evidence uznatelných investic Proces stavebního povolení Dokumentace pro stavební povolení Tvorba a evidence objektové skladby Harmonogram majetkoprávního vypořádání Vytvoření rozhodujících pracovních skupin Ocenění stavby na základě rozhodujících skupin prací Propojení na GIS (geografický inf. systém) Výběrová řízení Tender Výkaz výměr a rozpočet stavby Investorské ocenění Výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor Multikriteriální hodnocení Stanovení harmonogramu stavby (věcný a finanční plán) RS DSP DVZ

5 metodika tvorby soupisu prací a jeho elektronická podoba XML
Vyhláška č.230/2012 zákona 137/2006 sb. metodika tvorby soupisu prací a jeho elektronická podoba XML 5

6 §12, §13, §14 - Elektronická podoba soupisu prací
Datový předpis XC4 je otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který odpovídá požadavku Vyhlášky 230, §14, odstavce (1). Volně dostupný Datový předpis XC4 umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a tím splňuje požadavek Vyhlášky 230, dle §12, odstavce (1). Veškeré požadavky na elektronický formát dle §13, odstavce (2) jsou veřejně přístupné na kde je uvedena dokumentace formátu XML obsahující pravidla pro strukturu, obsah a formát údajů, a to: Popis všech údajů položkového soupisu Popis formátu XML položkového soupisu Volně přístupný modul pro sestavení nabídkové ceny Testovací modul pro kontrolu formátu 6

7

8 §8 až §10 Předmět vedlejších a ostatních nákladů
§2 - Zatřídění Stavební a inženýrské objekty musí být zatříděny dle klasifikace stavebních objektů, a to podle jejich druhu a oboru. ASPE umožňuje zatřídění do JKSO, CPV, CZ-CPA. §8 až §10 Předmět vedlejších a ostatních nákladů V rámci §8 až §10 je nutné dodržovat níže uvedená pravidla při tvorbě soupisu prací. Vedlejší a ostatní náklady se vždy musí uvést v samostatném objektu: například: „000“-„Vedlejší a ostatní náklady“. Soupis prací v tomto objektu bude převážně tvořen položkami skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce podle OTSKP-SPK. 8

9 9

10 §6 - Soupis prací v rámci §6 je nutné v soupisu prací vyplňovat všechny požadované údaje. V systém Aspe® jsou všechny požadované údaje k dispozici pro vyplnění: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky včetně označení cenové soustavy (OTSKP-SPK, či jiná cenová soustava), pokud je použita. c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací (popis položky dle cenové soustavy, technická specifikace dle cenové soustavy - například dle OTSKP-SPK, případně doplňující popis), d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství. 10

11 11

12 Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů
12

13

14

15 Manažerský informační portál
Propojení s ekonomikou (Controlling) Tak tohle mi naprosto vyhovuje. Vše na jenom místě. vyřízeno za 5 min.! přehledy za projekty s financováním z EU Dílčí i celkové reporty mám hotové! S klidem, bezchybně a včas Manažerský informační portál Projekty Agendy Ekonomika

16 Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů
Obr- úvod MIP

17 Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů
MIP – detail projektu – Kraj Vysočina

18

19 Konzultační a poradenská činnosti
Projektový a procesní management stavby Kontrolní činnost při realizace stavby pro investory i dodavatele Cenové zrcadlo (rychlé vyhodnocení výběrového řízení) Monitoring staveb spolufinancovaných z ROP Rekvalifikační kurzy, ČKAIT body, odborná školení

20 Reference projekční firmy 20

21 Reference stavební firmy 21

22 Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů
Reference Investorské organizace 22


Stáhnout ppt "Aspe - systém pro řízení stavebně investičních projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google