Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O.Novotný R.Říhová T.Bartůšková M.Richterová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O.Novotný R.Říhová T.Bartůšková M.Richterová"— Transkript prezentace:

1 O.Novotný R.Říhová T.Bartůšková M.Richterová
Jaderná elektrárna O.Novotný R.Říhová T.Bartůšková M.Richterová

2 Schéma 1. Reaktorová hala, uzavřená v nepropustném kontejneru.
2. Chladící věž 3. Tlako vodní reaktor 4. Řídící tyče 5. Kompenzátor objemu 6. Parogenerátor. V něm horká voda pod vysokým tlakem vyrábí páru v sekundárním okruhu 8. Turbína - vysokotlaký a nízkotlaký stupeň 9. Elektrický generátor 10. Transformační stanice 11. Kondenzátor sekundárního okruhu 14. Přívod vzduchu do chladící věže 15. Odvod teplého vzduchu a páry komínovým efektem 16. Oběhové čerpadlo primárního okruhu 17. Napájecí čerpadlo chladícího okruhu 18. Primární okruh (voda pouze kapalná pod vysokým tlakem) 19. Sekundární okruh (červeně značena pára, modře voda) 20. oblaka vzniklá kondenzací vypařené chladící vody 21. oběhové čerpadlo sekundárního okruhu

3 Funkce Funkce JE jsou výroba elektřiny a tepla - Technologie výroby energie v JE Elektrická energie se v jaderné elektrárně vyrábí stejně jako v elektrárnách používajících fosilní paliva. Rozdíl je pouze ve zdroji tepelné energie. Tím je v případě jaderné elektrárny tepelná energie uvolňovaná při řízené štěpné reakci probíhající v jaderném reaktoru. Většina jaderných elektráren je dvou okruhová Jaderné elektrárny typu VVER, pracující v ČR, se skládají ze dvou uzavřených okruhů: primárního (jaderného) a sekundárního (nejaderného). V primárním okruhu koluje voda, která chladí reaktor. Trubky primárního okruhu procházejí výměníkem, tzv. parogenerátorem, kde ohřívají vodu sekundárního okruhu. Tepelná energie vznikající v reaktoru se tedy pomocí primární vody předává vodě okruhu sekundárního.  V reaktoru a v celém primárním okruhu je poměrně vysoký tlak, který zabraňuje vodě ve varu a vzniku páry. Ta proto vzniká až v sekundárním okruhu, kde umožňuje přeměnu tepelné energie na energii pohybovou a elektrickou. K tomu slouží turbosoustrojí, turbína poháněna sytou parou a generátor, který využívá pohybovou energii vyvinutou turbínou. Pára, jejíž tlak i teplota poklesly, je z turbíny odváděna do kondenzátorů, kde se po ochlazení sráží (kondenzuje) na vodu; ta je vracena zpět do parogenerátoru, čímž se sekundární okruh uzavírá.

4 Funkce Třetí okruh jaderné elektrárny a bezpečnostní systémy Chlazení v kondenzátorech, v nichž se páře odebírá již nevyužitelná energie, zajišťuje tzv. třetí chladicí okruh jaderné elektrárny. U jaderných elektráren v ČR jsou jeho nejvýznamnější součástí chladicí věže. Zde se voda ochlazuje odparem. Do ovzduší tak uniká pouze čistá vodní pára. Negativní dopad provozu jaderné elektrárny na okolí, např. na kvalitu ovzduší, je tedy prakticky nulový. V elektrárnách pracuje i řada dalších pomocných systémů, které zajišťují bezpečnost jaderné elektrárny. Od řídicího a regulačního systému přes ochrannou obálku primárního okruhu až po systém pro čištění cirkulujícího chladiva. Důležitá je i obsluha jaderných elektráren.

5 Reaktor HTGR Výkon reaktoru je 400MW. Tlak hélia 4MPa.
Teplota hélia na výstupu z reaktoru 284°C.

6 Reaktor FBR Výkon reaktoru je 1300MW.
Palivo je obohacené o 20% plutoniem. Tlak sodíku 0.25MPa. Teplota sodíku na výstupu z reaktoru je 620°C.

7 Reaktor CANDU Výkon reaktoru je 600MW. Tlak vody v reaktoru je 9,3MPa.
Teplota vody na výstupu z reaktoru je 305°C.

8 Dukovany Jaderná elektrárna Dukovany se nachází 30km jihovýchodně od Třebíče. Jsou zde nainstalovány čtyři reaktory,každý o výkonu 440MW. Výstavba začala v roce 1974. První reaktor byl spuštěn 4.května 1985,poslední 20.července 1985. Určeno pro provoz v průměrném energetickém režimu. Ročně dodá do sítě kolem 13TWh elektrické energie. PALIVO: Palivem je oxid uraničitý.Palivo je umístěno v 312 palivových článcích v reaktoru.

9 Dukovany Ke každému reaktoru patří dvě turbíny, které pracují při otáčkách 3000/min.V celé elektrárně je tedy osm turbín.S každou turbínou je pevně spojen 220MW generátor elektrického proudu a dvoupólový alternátor generující napětí 15,75kV. Průměrný podíl vyprodukované energie pro ČR je 25%. Má dvě čtveřice chladících věží, do každé z nich by se vešlo až 200 osobních automobilů. Elektrárna je projektována na 50 let, ale uvažuje se o prodloužení životnosti. V provozu jsou reaktory značky VVER440/213.

10 Dukovany

11 Dukovany

12 Temelín O výstavbě jaderné elektrárny v lokalitě Temelín bylo rozhodnuto v roce1980. Stavební povolení bylo vydáno v roce 1986. Stavba byla zahájena v roce 1987. Jaderná elektrárna byla vystavěna aby odolala účinkům vnějších jevů, například:Dopad letících předmětů(i letadel),klimatické účinky,povodně,tlakové vlny od explozí,zemětřesení.

13 Temelín Podle starých plánů měla mít čtyři bloky, ale po náporu veřejnosti byla provedena změna na pouhé dva bloky. Investorem je společnost ČEZ. Dva reaktory značky VVER1000. Každý je napojen na hlavní chladící smyčky s parogenerátorem.Pára vyrobená ve čtyřech parogenerátorech která spolu s generátorem tvoří turbosoustrojí o elektrickém výkonu 1000MW. Většinu věcí potřebných při stavbě JE Temelín bylo vyrobeno v ČR.

14 Temelín Označena za jednu z nejbezpečnějších JE na světě.
Areál JE o rozloze 143hektarů se nachází 25km od Českých Budějovic. Kapacita skladu pro vyhořelé palivo je 680 palivových souborů, každý rok se obmění palivových souborů.

15 Temelín


Stáhnout ppt "O.Novotný R.Říhová T.Bartůšková M.Richterová"

Podobné prezentace


Reklamy Google