Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROMÁNSKÉ UMĚNÍ Historické podmínky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROMÁNSKÉ UMĚNÍ Historické podmínky"— Transkript prezentace:

1 ROMÁNSKÉ UMĚNÍ Historické podmínky
Rozvíjí se v století= doba raného feudalismu- hlavním výrobním prostředkem je půda, obdělávaná nevolníky Veškeré vzdělání v této době je výsadou kněží Středověká společnost se dělí na: oratores= ti, kteří se modlí- kněží, biskupové, mniši bellatores= ti, kteří bojují- panovník a jeho družina laboratores=ti, kteří pracují- většina společnosti, venkovský lid zabývající se zemědělstvím Vznikají řemeslné a tržní osady, z nichž později vznikají města Od 11. století se mezi feudály šíří rytířství, jehož cílem bylo zušlechtit mravy hrubých válečníků Název slohu odvozen od Roma= Řím= románské umění navazuje na tradici antiky Románské umění je symbolické, sloužilo především k propagaci náboženské ideologie V letech probíhaly křížové výpravy- svatá válka za osvobození Svaté země z rukou muslimů- Evropa díky nim byla ovlivněna vyspělou kulturou Východu

2 Románská architektura
Veškerá kultura je v rukou církve, proto je hlavním stavebním druhem chrám a klášter. Církev nebyla jen hlavním objednatelem staveb, ale i jejich tvůrcem= klášterní hutě. Hlavní typy staveb: sakrální= církevní= kostel, klášter profánní= světské= hrad, měšťanský dům, kamenný most KOSTEL- podélný= bazilika- půdorys latinského kříže, většinou trojlodní nebo pětilodní -

3 centrální= rotunda- malý kostelík kruhového půdorysu
KLÁŠTER- z lat. claustrum= uzavření před světem, středověké kláštery byly centry vzdělanosti HRAD- obydlená pevnost feudála, nejprve dřevěný, později kamenný. Pod hradem, na křižovatkách obchodních cest, vznikají tržní osady, předchůdkyně pozdějších měst MĚŠŤANSKÝ DŮM- kamenný, do dnešních dob se dochovala hlavně rozsáhlá sklepení- sloužila jako úkryt i spižírna KAMENNÝ MOST- známý je most v Avignonu, pražský Juditin most

4 Budovy se stavěly dle odhadu, ne dle výpočtů, proto je typická HUTNOST a
MASIVNOST staveb, malá okna Klenba valená nebo křížová Zdivo kamenné nebo cihelné, omítané, v interiéru zdobené nástěnnými malbami Sloup nesoucí klenbu je dělen na patku, dřík, hlavici

5 Portál- půlkruhový, u malých kostelů prostý, u větších staveb ústupkový,
v tympanonu zdobený reliéfem, velký důraz kladen na jeho umělecké ztvárnění, které má symbolizovat kostel jako bránu do nebes Okna- půlkruhová, často sdružená do dvojic či trojic

6 Významné stavby: Benediktýnský klášter v Cluny Dóm ve Špýru- Německo Chrám v Maria Laach- Německo Katedrála v Durhamu- VB

7 rotunda sv. Martina na Vyšehradě rotunda sv. Jiří na Řípu
Románská architektura v českých zemích Významné stavby: rotunda sv. Martina na Vyšehradě rotunda sv. Jiří na Řípu rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

8 hrad Přimda= nejstarší, z 1. poloviny 12. století Pražský hrad
Vyšehrad biskupský hrad v Roudnici

9 benediktýnský klášter na Pražském hradě,založen roku 973, nejstarší klášter v českých zemích
premonstrátský klášter Panny Marie na Strahově- založen 1142

10 malba: - monumentální= nástěnná - knižní
Románské malířství románský umělec nezobrazuje realitu, ale symbolizuje náboženské myšlenky malba: - monumentální= nástěnná - knižní Nástěnná malba nemá funkci dekorativní, ale naučnou= tzv. bible chudých, má symbolizovat věroučné výjevy prostému lidu, který byl negramotný Typická je plošnost, zcela chybí plastičnost Neuplatňuje se přirozená perspektiva, ale hieratická= velikost postav není dána jejich umístěním v prostoru, nýbrž jejich významem Nejstarší knihy v českých zemích byly psány latinsky, vytvořili je mniši, rukopisy byly vzácné a drahé, písaři je psali ptačím brkem na pergamen nejstarší českou kronikou je Kosmova kronika z přelomu 11. a 12. století Knižní malba určena výhradně kněžím, kteří jediní v tehdejší společnosti uměli číst začátek stránky zdoben malovaným prvním písmenem- iniciálou V románské době vzniká i malba na skle a malba desková, jejich rozvoj je však kladen až do doby gotické

11 fresky v kostele sv. Františka v Assissi- Itálie- vytvořené Giottem
Významné památky: fresky v kostele sv. Františka v Assissi- Itálie- vytvořené Giottem iluminované rukopisy

12 Románské malířství v českých zemích
Významné památky: Nástěnná malba: fresková výzdoba rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě- ze života Přemyslovců, vznikla roku 1134

13 Knižní malba: iluminovaný rukopis Gumpoldovy legendy o sv. Václavu- nejstarší český rukopis, vzniklý před rokem 999 Vyšehradský kodex- iluminovaný rukopis, vznikl ke korunovaci prvního českého krále Vratislava I. roku 1085 Kodex Gigas- tzv. Ďáblova bible, z 12. století- dnes ve Stockholmu

14 Románské sochařství románské sochařství nezná a neužívá perspektivu, scény se zobrazují v pásech nad sebou -neexistuje ještě volná socha, převládá plošný reliéf -sochařství zdobilo především portály a hlavice sloupů v tympanonu portálu byl obvykle vytesán reliéf Trůnícího Krista v mandorle, obklopeného čtyřmi evangelisty, nebo Poslední soud= symbolika kostela jako brány nebes, varuje věřící před hříchem

15 Významné památky: románské portály západoevropských katedrál- ve Vézelay, Chartres,…

16 Románské sochařství v českých zemích
Významné památky: okna biskupského paláce v Olomouci- vznikly po roce 1204 portál kostela v Předkláštěří u Tišnova- vznikl kolem roku 1260

17 Prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0025
Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP ZŠ Valašská Bystřice. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V OJ E V Z D Ě L Á V Á N Í


Stáhnout ppt "ROMÁNSKÉ UMĚNÍ Historické podmínky"

Podobné prezentace


Reklamy Google