Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský"— Transkript prezentace:

1 „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský Název prezentace: Stavebně truhlářská výroba,otvorové výplně- okna Snímků :65 Využití pro obor: TRUHLÁŘ, ročník 2. a ročník 3. Využití pro předmět: odborný výcvik technologie materiály stroje a zařízení technické kreslení Datum zpracování : říjen 2009 SOŠ a SOU Česká Lípa – realizátor projektu „Nebojme se změny – reg. č. CZ.1.07/1.1.09/ Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

2 POŽADAVKY NA STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI OKEN
Okna jsou vystavena stálému působení povětrnostních vlivů /chladu,tlaku větru,vody,tepla/ale i hluku .Současně však musí umožňovat výměnu vzduchu v interiéru stavby, pokud by tomu tak nebylo , zvyšovala by se v interiéru vlhkost vzduchu , jako předpoklad pro vznik plísní .Povětrnostní vlivy působí samostatně, velmi často však v různých kombinacích ,nebo působí současně . Proto je nutné , aby okna byla konstruována a vyráběna dle platných technických norem tak ,aby splnila stavebně fyzikální požadavky ověřované při náročných mechanicko fyzikálních testech v autorizovaných zkušebnách . Stavebně fyzikální vlastnosti Součinitel prostupu tepla/ tepelně technické vlastnosti/ musí odpovídat ČSN ,3 Průvzdušnost / výměna vzduchu/ musí odpovídat ČSN EN a ČSN EN 1026 Vodotěsnost / schopnost odolat průniku vody do konstrukce okna a interiéru/musí odpovídat ČSN EN a ČSN EN 1027 Vzduchová neprůzvučnost / schopnost tlumit hluk / musí odpovídat ČSN EN ISO a ČSN ISO 717-1 Odolnost proti zatížení větrem musí odpovídat ČSN EN a ČSN EN

3 Tvary a rozměry oken

4 TVARY A ROZMĚRY OKEN

5 TVARY A ROZMĚRY OKEN- KONSTRUKCE

6 TVARY A ROZMĚRY OKEN

7 TVARY A ROZMĚRY OKEN-KONSTRUKCE

8 TVArY A ROZMĚRY OKEN - KONSTRUKCE

9 TVARY A ROZMĚRY OKEN- KONSTRUKCE

10 TVARY A ROZMĚRY OKEN- KONSTRUKCE

11 TVARY A ROZMĚRY OKEN

12 TVARY A ROZMĚRY OKEN- KONSTRUKCE

13 TVARY A ROZMĚRY –BALKONOVÉ DVEŘE

14 TVARY A ROZMĚRY- BALKONOVÉ DVEŘE

15 TVARY A ROZMĚRY OKEN- ATYPICKÁ OKNA

16 Konstrukce oken ,provedení
Rohové spojení Příčle , sloupky , poutce Výtokové otvory Těsnění Rozdělení oken podle druhu polodrážek Konstrukční kování Povrchová úprava Zasklívání

17 Konstrukce oken, provedení
Rohové spojení Spojení vlysů rámu a křídel je provedeno čepováním / dvojitý čep a rozpor /, může však být provedeno jiným ,pevnostně odpovídajícím způsobem zajišťujícím tuhost konstrukce. Rohové spoje jsou lepené , spoj je zajištěn kolíčky z lehkých slitin,nebo průmyslovými spojovači Lepení( klížení/ je provedeno v klížících hydraulických rámech . Spojení příčlí, sloupků a poutců Konstrukční spojení příčlí je možné na přeplátování , případně na kolíčky průměru 6-8 mm. U sloupků a poutců mohou být použity kolíčky průměru 10 mm. Počet a rozmístění kolíčků určuje výkresová dokumentace v detailech . Lepení konstrukčním spojů je možné pouze lepidly označenými skupinou namáhání D3 podle EN 204 , tj. lepidly odolávajícími častému,krátkodobému působení tekoucí vody,nebo kondenzované vody ,nebo dlouhodobému působení vysoké vlhkosti .

18 Rohové spojení,příčky ,sloupky,poutce

19 Konstrukce oken, provedení
Výtokové otvory Ustanovení o výtokových otvorech řeší ČSN v čl. 50 a příslušná výkresová dokumentace.V zásadě je nutné konstruovat okna tak ,aby byl umožněm odtok vody která zatekla do konstrukce okna ,nebo vody která zkondenzovala v rámu okna , nebo zasklívací polodrážce okenního křídla. Výtokové otvory jsou buď vyvrtány o průměru min. 8 mm,nebo jsou vyfrézovány . U tzv. EUROOKEN ,kde je spodní rámový vlys opatřen tzv. dešťovou lištou jsou již výtokové otvory zhotoveny, Těsnění oken Okna jsou ve styku rámu a křídla těsněna zasouvacím těsněním /termoplastický elastomer/,které je v rozích zastřiženo pod úhlem 5 stupňů , případně ještě svařeno .Kompletovaná okna jsou těsněním opatřena, u nekompletovaných oken je těsnění dodáváno jako kompletační materiál .

20 Výtokové otvory,těsnění oken

21 RoZdělení oken podle druhu polodrážek

22 KONSTRUKČNÍ KOVÁNÍ OKEN
Základní druhy konstrukčního kování uvádí ČSN , čl. 53 až 55 , Podrobný popis kování musí vždy uvádět příslušná technická norma na daný druh okna . DOZ – DŘEVĚNÁ OKNA ZDVOJENÁ – nosná křídla spojená s rámem mohou být okována třídílnými závěsy nebo otevíravým a sklápěcím kováním - křídla jsou navzájem spojena spojovacími závěsy a okenními spojkami DOD – DŘEVĚNÁ OKNA JEDNODUCHÁ , tzv.EUROOKNA - nosná křídla pouze otevíravá spojená s rámem mohou být okována dvěma až třemi třídílnými závěsy /podle velikosti a hmotnosti křídla - nosná křídla otevíravá a sklápěcí mohou být okována celoobvodovým kováním / různí výrobci- MACCO,SIGENIA, ROTO /

23 Konstrukční kování oken,celoobvodové kování ROTO

24 POVRCHOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Pro povrchovou úpravu platí ustanovení ČSN ,čl. 57 až čl Okna jsou dodávána jako nekompletovaná pouze s napouštědlem,kompletovaná okna jsou opatřena i vrchní vrstvou. Povrchová úprava syntetickými barvami je v současné době jen velmi málo využívaná. Jejich nevýhoda je v poměrně dlouhé době zasychání-24 hod.při 20 stupních , při používání organických ředidel , ale i ve špatné kvalitě povrchu , kdy dochází k loupání barvy , nevýhodou je i jejich hořlavost . V současné době je používán pro povrchovou úpravu především systém akrylátových vodou ředitelných barev např. systém firmy RHENOCOLL 1. vrstva impregnační základ RHENOCRYL TL 45 – zasychá po 30 minutách při 20 stupních 2. vrchní lazura RHENOCRYL DSL zasychá po 120 minutách při 20 stupních . Pro tyto barvy není určena třída nebezpečnosti. Tyto barvy , ale i barvy jiných výrobců / GORI,MILESSI aj. / jsou vyráběny v různých barevných odstínech .Povrchová úprava je prováděna v lakovnách se stříkacím boxem a odsáváním .Stříkání je proděno vysokotlakým stříkacím zařízením , křídla a rámy jsou při stříkání zavěšena na podvěsné drážce na které nátěr následně zasychá .

25 POVRCHOVÁ ÚPRAVA

26 ZASKLÍVÁNÍ ZASKLÍVÁNÍ
Pro zasklívání platí ustanovení ČSN ,čl. 56 . Zasklívání DOZ - DŘEVĚNÁ OKNA ZDVOJENÁ – zasklení venkovního křídla– sklo tl. 4 mm FLOAT - zasklení vnitřního křídla sklo tl. 4 mm FLOAT nebo IZD Sklo je upevněno dřevěnou lištou,případně pryžovou zasklívací lištou . Zasklívání DOJ -DŘEVĚNÁ OKNA JEDNODUCHÁ /EUROOKNA/ - křídlo –IZD , IZD , IZD / profily křídel 56/78 ,63/78, 68/78 78/78 - křídlo – IZT / profil křídel 92/78 , 92/92 IZD = izolační dvojsklo IZT = izolační trojsklo IZD,IZT jsou uložena do polodrážky ,zajištěna dřevěnou zasklívací lištou a trvale pružným tmelem . Zasklívací polodrážka je odvětrána a odvodněna .

27 ZASKLÍVÁNÍ

28 ZASKLÍVÁNÍ

29 Balení,doprava,skladování
Pro balení, dopravu a skladování oken a balkonových dveří platí ustanovení ČSN , čl.72 až čl Okna mohou být dodávána v obalu, mohou však být balena do PE fólie,případně do PE smršťovací fólie s ochranou na exponovaných místech kartonem ve tvaru U , případně ještě s ochrannými kartonovými rohy . Doprava oken do meziskladů je prováděna v krytých dopravních prostředcích, Křídla jsou v polodrážce rámu vypodložena tak ,aby nedocházelo při dopravě k svěšení .Rámy oken jsou položeny na proklady , přepravovány jsou ve svislé,nebo mírně šikmé poloze .Mezi jednotlivými rámy oken jsou podložky. Blok oken na dopravním prostředku je zavětrován a zajištěn k podlaze latěním . Toto zajištění zabrání posunu a překlopení . Skladování je provedeno stejným způsobem jako při přepravě.

30 BaLENÍ,DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ

31 OSAZENÍ OKNA DO ZDIVA Osazení oken upřesňuje ČSN a výrobcem zpracovaný návod pro montáž,seřízení a údržbu . Není dovoleno aby výrobky byly osazovány do zdiva nebo stěnových panelů,kde by vyšší procento vlhkosti ohrozilo jejich jakost a funkci. Vlhkost dřevěných součástí oken by měla být dle ČSN , čl.48 zachována, tj % .

32 OSAZENÍ OKNA DO ZDIVA

33 Upevnění okenního rámu do zdiva

34 UPEVNĚNÍ OKENNÍHO RÁMU DO ZDIVA,PŘÍKLADY OSAZENÍ A UPEVNĚNÍ -pn

35 VYMĚŘOVÁNÍ NA STAVBĚ- ZÁZNAM,VÝPOČET RÁDIUSU OBLOUKU OKENNÍHO RÁMU,MĚŘIDLA
Pro vyměřování na stavbě je pracovník vybaven řadou měřidel ,která mu umožní zcela přesně zaměřit stavební otvor tak , aby výrobek byl po vyrobení a dodání na stavu osazen do ostění bez nutnosti stavebních úprav,nebo dokonce aby nebylo nutné vyrobit zcela nové okno. U stavebních otvorů s obloukem je zaměření složitější,je nutné provést po zaměření ještě výpočet rádiusu ,ale také výpočet ověřit nastavením na specielní měřidlo a proměřením oblouku ostění . Používaná měřidla METR TELESKOPICKÉ MĚŘIDLO ÚHLOMĚR /DIGINÁLNÍ / VODOVÁHA OLOVNICE SPECIELNÍ MĚŘIDLO PRO OBLOUKOVÁ OSTĚNÍ

36 VYMĚŘOVÁNÍ NA STAVBĚ –ZÁZNAM,VÝPOČET RÁDIUSU OBLOUKU OKENNÍHO RÁMU

37 VYMĚŘOVÁNÍ NA STAVBĚ –POUŽÍVÁNÍ MĚŘIDEL

38 STROJE A ZAŘÍZENÍ K VÝROBĚ OKEN,NÁSTROJE

39 ZKOUŠENÍ OKEN Okna musí splňovat přísné mechanicko fyzikální požadavky ,které jsou ověřovány v autorizovaných zkušebnách . Zjišťováné vlastnosti oken : 1 Součinitel prostupu tepla / tepelně technické vlastnosti/musí odpovídat ,3ČSN 2.Průvzdušnost musí odpovídat /výměna vzduchu /ČSN EN a ČSN EN 1026 3. Vodotěsnost musí odpovídat ČSN EN a ČSN EN 1027 4. Vzduchová neprůzvučnost / tlumení zvuku/musí odpovídat ČSN EN ISO 140-3 a ČSN ISO 5. Odolnost proti zatížení větrem musí odpovídat ČSN EN a ČSN EN Výrobku je po úspěšných testech udělen certifikát kvality ,platný po omezenou dobu. Po uplynutí tohoto termínu musí výrobek opět k ověření vlastností do zkušebny .

40 Zkoušení oken

41 OBRAZOVÁ GALERIE 1

42 OBRAZOVÁ GALERIE 2

43 Obsah Snímek číslo 1 Titulní snímek 2 Historie oken
3 Přehled významných slohů 4 Ukázka historických oken 5 Fukce otvorových výplní 6 Popis konstrukčních částí okna 7 Třídění oken podle způsobu otevírání 8 Třídění oken a jejich označování 9 Ukázka jednotlivých druhů oken 10 Příklad kompletního označení okna 11 Technické požadavky na okna 12 Jakostní podmínky pro dřevo na okna

44 Obsah Snímek číslo 13 Jakostní podmínky pro dřevo na okna a profilové průřezy jednoduchých oken 14 Materiál na okna – lepená lamela 15 Materiál na okna – lepené lamely , různé druhy dřevin 16 Diagram pro určení maximálního rozměru okenního křídla 17 Požadavky na stavebně fyzikální vlastnosti oken Tvary a rozměry oken Tvary a rozměry balkonových dveří 30 Tvary a rozměry oken – atypická okna 31 Konstrukce oken – provedení 32 Konstrukce oken – provedení – rohové spojení,spojení příčlí,sloupků a poutců 33 Konstrukce oken – provedení 34 Konstrukce oken – provedení – výtokové otvory ,těsnění oken

45 Obsah Snímek číslo 35 Výtokové otvory , těsnění
36 Rozdělení oken podle druhu polodrážek 37 Konstrukční kování oken 38 Konstrukční kování oken , kování ROTO 39 Povrchová úprava 40 Povrchová úprava Zasklívání 44 – 45 Balení,doprava, skladování 46 – 47 Osazení okna do zdiva 48 Upevnění okenního rámu do zdiva 49 Upevnění okenního rámu do zdiva ,příklady osazení

46 Obsah Snímek číslo 50 Vyměřování na stavbě
51 Vyměřování na stavbě, záznam, výpočet „R“ 52 Vyměřování na stavbě, používání měřidel 53 Stroje a zařízení k výrobě oken, nástroje 54 – 55 Zkoušení oken 56 Obrazová galerie 1 57 Obrazová galerie 2

47 Seznam použité literatury,technických norem, katalogů, fotografií
Seznam použité literatury a technických norem ČSN Dřevěná okna . Základní ustanovení DIN 68  Dřevěné profily pro okna a balkónové dveře .Všeobecné zásady ČSN EN 12519/ / - Okna a dveře – Terminologie ČSN Názvosloví v dřevařském průmyslu ON Názvosloví stavebně truhlářských výrobků ČSN Truhlářské práce stavební .Základní ustanovení ČSN Stavební práce –Sklenářské práce stavební.Zákl.ustanovení PN Dřevěná okna zdvojená,otevíravá, sklápěcí, otevíravá a sklápěcí a balkónové dveře . Typ TERMOSAT ČSN Vruty do dřeva se zápustnou hlavou ČSN Vruty do dřeva se zápustnou hlavou a křížovou drážkou ČSN Kolářské hřebíky ČSN EN Lepené lamelové dřevo ČSN EN Dřevěné konstrukce –Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo

48 ČSN EN 1611-1/49 0019/ -Řezivo-Vizuální třídění jehličnatého dřeva
ČSN Přídavky na opracování řeziva,drsnost povrchu výrobků ze dřeva a na bázi dřeva ČSN EN / / -Řezivo-Vizuální třídění jehličnatého dřeva ČSN EN / /- Kulatina a řezivo – Část 1- jehličnaté řezivo ČSN EN 13  Zjišťování vlhkosti řeziva – Elektrická odporová metoda ČSN EN 572 , část 1,2,3 - Sklo ve stavebnictví ČSN Izolační dvojskla ČSN EN Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo ČSN EN Lepidla -Termíny a definice ČSN Dřevozpracující zařízení . Stroje a zařízení používané při zpracování dřeva Katalogy firem BUG – Dešťové lišty , GOLD – STEHLE – Dřevoobráběcí nástroje DEVENTER - Těsnění TOKOZ – Kování na okna , TKZ- Kování na okna

49 ROTO-Die Baubeschlagtechnik version Holz- katalog firmy ROTO FRANK -AG
Katalogy firem ROTO-Die Baubeschlagtechnik version Holz- katalog firmy ROTO FRANK -AG - TOS Svitavy – Dřevoobráběcí stroje ,EST Ledeč nad Sázavou – stříkací technika PILKINGTON – izolační skla PETSCHEL P.,NENNEWITZ , NUTSCH W.,SEIFERT G. : Dřevařská příručka –tabulky a technické údaje. / z německého originálu Tabellenbuch Holztechnik /, Sobotáles , Praha 2002, str ,214, ISBN NUTSCH W.,ECKHARD M.,EHRMANN W.,NESTLE H.,NUTSCH T., SCHULZ P.: ,Příručka pro truhláře / z německého originálu Holztechnik Fachkunde / , Sobotáles, Praha 1999, str.181,307, , , ISBN  Fotografie  použity výhradně ze soukromého archivu autora prezentace

50


Stáhnout ppt "Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský"

Podobné prezentace


Reklamy Google