Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekonstrukce a sanace historických staveb h-x diagram

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekonstrukce a sanace historických staveb h-x diagram"— Transkript prezentace:

1 Rekonstrukce a sanace historických staveb h-x diagram

2 PŘÍKLAD č. 1 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
a) teplotu rosného bodu  w °C, b) teplotu mokrého teploměru t m °C, c) hustotu  kg/m3, d) měrnou vlhkost vzduchu x kg/kg, částečný tlak vodní páry pv Pa, e) měrnou vlhkost vzduchu při nasycení xsat kg/kg, částečný tlak nasycené vodní páry pv,sat Pa, f) entalpii h kJ/kg s.v., g) entalpii při nasycení hsat kJ/kg s.v.,

3 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
a) teplota rosného bodu,

4 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
a) teplota rosného bodu,

5 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
a) teplota rosného bodu, w = 12 °C

6 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
b) teplota mokrého teploměru

7 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
b) teplota mokrého teploměru,

8 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
b) teplota mokrého teploměru, tm = 15 °C

9 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
c) hustota,

10 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
c) hustota,   1,19 kg/m3

11 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
d) měrná vlhkost vzduchu, částečný tlak vodní páry

12 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
d) měrná vlhkost vzduchu, částečný tlak vodní páry x  8,35 g/kg s.v. pv  1310 Pa

13 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
e) měrná vlhkost vzduchu při nasycení částečný tlak nasycené vodní páry

14 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
e) měrná vlhkost vzduchu při nasycení částečný tlak nasycené vodní páry relativní vlhkost vnitřního vzduchu

15 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
e) měrná vlhkost vzduchu při nasycení částečný tlak nasycené vodní páry xsat  14,15 g/kg s.v. pv,sat  2220 Pa  i=pv/pv,sat=1310/2220 60 %

16 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
f) entalpie

17 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
f) entalpie h  42,2 kJ/kg s.v. Poznámka: 1J = 0,2388 cal

18 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
g) entalpie při nasycení

19 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
g) entalpie při nasycení

20 Parametry vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 60 %
g) entalpie při nasycení hsat  56,8 kJ/kg s.v.

21 PŘÍKLAD č. 2 Jak se změní parametry vnitřního vzduchu z příkladu č.1 při ohřevu na  i = 25 °C. a) relativní vlhkost vnitřního vzduchu  i %, b) teplotu rosného bodu  w °C, c) teplotu mokrého teploměru t m °C, d) hustotu  kg/m3, e) měrnou vlhkost vzduchu x kg/kg, částečný tlak vodní páry pv Pa, f) měrnou vlhkost vzduchu při nasycení xsat kg/kg, částečný tlak nasycené vodní páry pv,sat Pa, g) entalpii h kJ/kg s.v., h) entalpii při nasycení hsat kJ/kg s.v..

22 a) relativní vlhkost vnitřního vzduchu,

23 a) relativní vlhkost vnitřního vzduchu,

24 b) teplota rosného bodu,

25 b) teplota rosného bodu,

26 b) teplota rosného bodu,
w = 12 °C

27 c) teplota mokrého teploměru

28 c) teplota mokrého teploměru,

29 c) teplota mokrého teploměru,
tm = 16 °C

30 d) hustota,

31 d) hustota,   1,16 kg/m3

32 e) měrná vlhkost vzduchu, částečný tlak vodní páry

33 e) měrná vlhkost vzduchu, částečný tlak vodní páry
x  8,35 g/kg s.v. pv  1310 Pa

34 f) měrná vlhkost vzduchu při nasycení
částečný tlak nasycené vodní páry

35 f) měrná vlhkost vzduchu při nasycení
částečný tlak nasycené vodní páry

36 f) měrná vlhkost vzduchu při nasycení
částečný tlak nasycené vodní páry xsat  20 g/kg s.v. pv,sat  3000 Pa

37 g) entalpie

38 g) entalpie h  47,5 kJ/kg s.v. Poznámka: 1J = 0,2388 cal

39 h) entalpie při nasycení

40 g) entalpie při nasycení
hsat  76 kJ/kg s.v.

41 PŘÍKLAD č. 3 Jak se změní parametry vnitřního vzduchu z příkladu č.1 při ochlazení na  i = 5 °C. a) relativní vlhkost vnitřního vzduchu  i %, b) hustotu  kg/m3, c) měrnou vlhkost vzduchu x kg/kg, částečný tlak vodní páry pv Pa, d) entalpii h kJ/kg s.v..

42 a) relativní vlhkost vnitřního vzduchu,

43 a) relativní vlhkost vnitřního vzduchu,

44 b) hustota,

45 b) hustota,   1,25 kg/m3

46 c) měrná vlhkost vzduchu, částečný tlak vodní páry
množství vysrážené vodní páry

47 c) měrná vlhkost vzduchu, částečný tlak vodní páry
x  5,0 g/kg s.v. pv  790 Pa x = x2 – x1 = 8,35 – 5 = = 3,35 g/kg

48 d) entalpie

49 d) entalpie h  18,3 kJ/kg s.v. Poznámka: 1J = 0,2388 cal

50 PŘÍKLAD č. 4 V historickém objektu s obvodovými stěnami o tloušťce 1200 mm j situována místnost o následujících parametrech vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 70 %. Nejnižší teplota v kritických místech (ve vodorovném koutě u podlahy) při venkovní teplotě -5 °C je 9 °C. Zde dochází k povrchové kondenzaci vodní páry. S ohledem na historickou hodnotu objektu nelze provést dodatečné konatktní zateplení. Pro zamezení kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu máme dvě možnosti: 1. Změnit užívání problematické místnosti. 2. Odvlhčit vnitřní vzduch v místnosti vzduchotechnikou. Určete: a) Na jakou hodnotu je nutno snížit  i, aby nedocházelo v místnosti k povrchové kondenzaci vodní páry. b) Na jakou hodnotu je nutno snížit  i, aby nevznikaly plísně.

51 a) Na jakou hodnotu je nutno snížit  i, aby nedocházelo v místnosti k povrchové kondenzaci vodní páry.

52 a) Na jakou hodnotu je nutno snížit  i, aby nedocházelo v místnosti k povrchové kondenzaci vodní páry.

53 a) Na jakou hodnotu je nutno snížit  i, aby nedocházelo v místnosti k povrchové kondenzaci vodní páry.  i = 49 %

54 b) Na jakou hodnotu je nutno snížit  i, aby nevznikaly plísně.

55 b) Na jakou hodnotu je nutno snížit  i, aby nevznikaly plísně.

56 b) Na jakou hodnotu je nutno snížit  i, aby nevznikaly plísně.

57 PŘÍKLAD č. 5 V místnosti je následující stav vnitřního vzduchu:  i = 20 °C,  i = 50 %. Určete: a) teplotu rosného bodu  w °C, b) Jak se bude měnit teplota rosného bodu vnitřního vzduchu, zvýší-li se  i na: 60 %, 70 %, 80 % a 90 %. c) Porovnejte výsledky s hodnotami uvedenými v tab. K ČSN d) Co z uvedených změn teploty rosného bodu vyplývá. e) V tab. K. 3 ČSN najděte kritickou povrchovou teplotu pro kritickou vnitřní povrchovou vlhkost  i,cr = 80 % pro (20°C, 50%), (20 °C, 60%), (20 °C, 70 %). f) Co z uvedených změn hodnot kritických povrchových teplot pro  i,cr = 80 % vyplývá.

58 a) teplota rosného bodu,

59 a) teplota rosného bodu,

60 a) teplota rosného bodu,
 w = 9 °C

61 b) teplota rosného bodu vnitřního vzduchu, zvýší-li se  i na: 60 %, 70 %, 80 % a 90 %.

62 b) teplota rosného bodu vnitřního vzduchu, zvýší-li se  i na: 60 %, 70 %, 80 % a 90 %.

63 b) teplota rosného bodu vnitřního vzduchu, zvýší-li se  i na: 60 %, 70 %, 80 % a 90 %.
pro 60 %:  w = 12 °C pro 70 %:  w = 14,5 °C pro 80 %:  w = 16,5 °C pro 90 %:  w = 18,3 °C

64 c) porovnání výsledků z bodu b s tabulkovými hodnotami

65 c) porovnání výsledků z bodu b s tabulkovými hodnotami

66 c) porovnání výsledků z bodu b s tabulkovými hodnotami
pro 60 %:  w = 12 °C pro 70 %:  w = 14,36 °C pro 80 %:  w = 16,44 °C pro 90 %:  w = 18,31 °C

67 e) kritická povrchová teplota pro kritickou vnitřní povrchovou vlhkost  i,cr = 80 % pro: (20°C, 50%), (20 °C, 60%), (20 °C, 70 %).

68 e) kritická povrchová teplota pro kritickou vnitřní povrchovou vlhkost  i,cr = 80 % pro: (20°C, 50%), (20 °C, 60%), (20 °C, 70 %).

69 e) kritická povrchová teplota pro kritickou vnitřní povrchovou vlhkost  i,cr = 80 % pro: (20°C, 50%), (20 °C, 60%), (20 °C, 70 %). pro 50 %:  si,cr = 12,62 °C pro 60 %:  si,cr = 15,43 °C pro 70 %:  si,cr = 17,86 °C


Stáhnout ppt "Rekonstrukce a sanace historických staveb h-x diagram"

Podobné prezentace


Reklamy Google