Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY"— Transkript prezentace:

1 ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY
Pokusíme se rozvětvit sktipt v Bashi SPŠ Teplice - 3.V

2 ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY
V této lekci budeme probírat podmínkové příkazy, tj. příkazy, které nám pomohou rozvětvit skript a provádět určité příkazy pouze při splnění určité podmínky. Patří sem: if….then for….in while until case select SPŠ Teplice - 3.V

3 syntaxe: if podmínka then příkazy fi
if….then syntaxe: if podmínka then příkazy fi Vývojový diagram SPŠ Teplice - 3.V

4 Zadání příkladu Napište skript, který z příkazové řádky načte dvě slova a porovná, zda jsou či nejsou stejná Pozn.: V příkladu použijeme příkaz test, který testuje splnění či nesplnění podmínky a read, který načítá obsah proměnné z promptu. Pozn.: Uvozovky kolem $slovo1 jsou důležité pro případ, že by zadané slovo obsahovalo mezeru či zvláštní znak. Všimněte si, že se nedovíme nic v případě, že slova nesou stejná. Naštěstí má podmínka if…then variantu if….then….else SPŠ Teplice - 3.V

5 syntaxe: if podmínka then příkazy else fi
if….then….else syntaxe: if podmínka then příkazy else fi Vývojový diagram SPŠ Teplice - 3.V

6 Zadání příkladu Rozšiřte předchozí skript o výstup pro případ, že se slova neshodují.
Pozn.: Příkaz test lze nahradit hranatými závorkami. Závorky musí být odděleny od testované podmínky mezerou. SPŠ Teplice - 3.V

7 Vnořená podmínka if….then….elif
syntaxe: if podmínka then příkazy elif podmínka else fi Vývojový diagram SPŠ Teplice - 3.V

8 Zadání příkladu Napište skript, který porovná shodu tří slov zadaných z příkazové řádky.
Pozn.: Pro příkaz test či hranaté závorky budeme potřebovat logický operátor AND, syntaxi příkazu test si přečteme v man test. Zjistíme, že AND se zapisuje jako –a. Pozor, kolem logických operátorů musí být mezery, to platí i pro rovnost =. SPŠ Teplice - 3.V

9 Domácí úkol Napište skript, který po zadání jména a hesla (2 x pro ověření správnosti) přidá uživatele do systému Řešení: SPŠ Teplice - 3.V

10 for…in jednoduchý cyklus
syntaxe: for index-seznamu in seznam-argumentů do příkazy done Vývojový diagram SPŠ Teplice - 3.V

11 Zadání příkladu Napište skript, který ze seznamu argumentů načte pět jmen a vypíše je v příkazové řádce. Pozn.: Příkaz sleep už známe z minulých lekcí. SPŠ Teplice - 3.V

12 Varianty příkazu for Při této variantě budeme zadávat argumenty z příkazové řádky. Příklad spuštění skriptu s cyklem for s argumenty: ./skript.sh arg1 arg2 arg3… syntaxe: for index-seznamu do příkazy done Obdoba předchozího příkladu: SPŠ Teplice - 3.V

13 Domácí úkol Napište skript, který ze seznamu jmen vytvoří v systému odpovídající uživatele.
Řešení: SPŠ Teplice - 3.V

14 while další cyklus Dokud je splněna podmínka, tj
while další cyklus Dokud je splněna podmínka, tj. dokud test-příkaz vrací hodnou True, budou se vykonávat příkazy v sekci do syntaxe: while test-příkaz do příkazy done Vývojový diagram SPŠ Teplice - 3.V

15 Zadání příkladu Napište skript, který pomocí cyklu while, vypíše čísla od 0 do 9.
Pozn.: Pro vypracování příkladu budeme potřebovat možnost pracovat s aritmetickými operátory. V lekci, která bude následovat po ukončení lekcí o řídících strukturách si aritmetiku v Bashi probereme pořádně. teď se omezíme jen na následující: Aritmetický výraz má v Bashi dvě možnosti zápisu. $((výraz)) nebo $[výraz]. Celý takovýto zápis se vyčíslí a má stejný efekt, jako bychom napsali přímo výsledek výrazu. Zápis $((2+1)) je tedy ekvivalentní zápisu 3. Zápis ((cislo +=1)) zvýší hodnotu proměnné o 1. SPŠ Teplice - 3.V

16 until další cyklus Dokud není splněna podmínka, tj
until další cyklus Dokud není splněna podmínka, tj. dokud test-příkaz vrací hodnou False, budou se vykonávat příkazy v sekci do syntaxe: until test-příkaz do příkazy done Vývojový diagram SPŠ Teplice - 3.V

17 Zadání příkladu Napište skript, pomocí kterého bude váš spolužák hádat křestní jméno někoho ze skupiny. Skript na závěr vypíše: „Uhodl jsi na x-tý pokus!“ SPŠ Teplice - 3.V

18 A ještě jedna rada na závěr Cyklus while lze s výhodou využít i při načítání obsahu textového souboru po řádcích. syntaxe: while read proměnná do příkazy done < jmeno_souboru Následující skript načítá řádky souboru soubor.txt a vypisuje je do příkazového řádku. SPŠ Teplice - 3.V

19 Domácí úkol Napište skript, který načte jména uživatelů ze souboru a vytvoří pro ně účty, jako heslo použijte jmeno007, např. uživatel karel bude mít heslo karel007. Řešení: SPŠ Teplice - 3.V

20 case řídící struktura case je rozhodovací struktura s více možnostmi
syntaxe: case test-řetězec in možnost-1) příkazy-1 ;; možnost-2) příkazy-2 možnost-3) příkazy-3 esac SPŠ Teplice - 3.V

21 case Vývojový diagram SPŠ Teplice - 3.V

22 Zadání příkladu Napište skript, který vyhodnotí zda jste zapsali A, B nebo C.
SPŠ Teplice - 3.V

23 select řídící struktura umožňuje výběr obsahu proměnné ze zobrazené nabídky a poté vykonání příkazů s touto proměnnou syntaxe: select proměnná [in arg …] do příkazy done Příklad Následující příklad ukazuje, jak lze příkaz select využít. PS3 je systémová výzva, kterou používá struktura select pro vypsání zprávy uživateli. Vestavěný příkaz break lze použít i v jiných řídících strukturách. Ukončuje běh dané struktury. SPŠ Teplice - 3.V


Stáhnout ppt "ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google