Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ
Projekt EU – OPVK, projekt číslo:CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: Shrnutí učiva předpony a předložky Autor: Vanda Šimonová Jazyk: český Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, český jazyk Očekávaný výstup: Žák rozlišuje stavbu slov Klíčová slova: předpony, předložky, cvičení Druh učebního materiálu: Prezentace se shrnutím učiva a cvičeními Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: první stupeň, druhé období Typická věková skupina: 10 až 12 let Metodické doporučení: Lze využít pro výklad i pro shrnutí učiva na konci školního roku, snímky se cvičeními se mohou žákům vytisknout. Ověření v praxi ověřeno dne: Ve třídě: 5.

2 Český jazyk a literatura
Závěrečné opakování učiva 5. ročníku Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vanda Šimonová. Dostupné z Metodického portálu Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 Předpony Část slova před kořenem nazýváme předponová část
Předponová část může být tvořena jednou nebo více předponami Předpona a kořen jsou jedno slovo, píšeme je dohromady V předponě vy- píšeme vždy ypsilon V předponách vz-, roz-,bez- píšeme vždy –z- V předponách od-, nad-, pod-, před- píšeme vždy –d-

4 Jestliže po předponách ob-, v- následuje kořen začínající skupinou je, píšeme ve slově –bje-, -vje- (objevit, vjezd…) V ostatních případech píšeme –bě-, -vě- Předponu z- píšeme ve slovech, která vyjadřují změnu děje (červenat – zčervenat...) POZOR na slova s předponou s- SPÁLIT, SKONČIT, STRÁVIT, SDĚLIT… Předponu s- píšeme také ve slovech vyjadřující pohyb směrem shora dolů, z povrchu pryč a dohromady Slova s předponou z- jsou například: zkoumat, zkoušet, zkouška, zpěv, zpívat, způsobit, zkontrolovat

5 Doplň předpony. Přidáním různých předpon budou vznikat různá slova, kdo jich najde nejvíc? -ložit, -stěhovat se, -niknout, -hled, -nost, -běhnout se, -ložit, -stoupit, -pomenout se, -počinout si, -hlédnout se, -běhnout, -nikla, -zubá, -zlobený, -dělit, -bytečný, -průměrný, -nosta, -chod, -seda, -bytek, -pis, -stranit

6 Předložky Předložky jsou samostatný slovní druh.
Předložku a následující slovo píšeme vždy zvlášť. Mezi předložku a následující výraz můžeme vložit další slovo. Např. na podlaze – na dřevěné podlaze. To je pomůcka při rozhodování se mezi předložkou a předponou.

7 Předložky a předpony Rozhodni, zda se jedná o předložku nebo o předponu: (bez)břehá, (pod)houbí, (nad)Labem, (pod)dubem, (po)ledne, (před)pis, (za)lez, (pod)lesem, (před)seda, (nad)hozený, (u)cho, (pod)stanem, (za)stanem, (u)rychleně, (pod)stata, (před)stav, (od)dělit, (bez)pečí, (roz)hodně, (u)stolu, (bez)hranic, (u)sínání, (za)stávka

8 Správné řešení bezbřehá, podhoubí, nad Labem, pod dubem, poledne, předpis, zalez, pod lesem, předseda, nadhozený, ucho, pod stanem, za stanem, urychleně, podstata, představ, před stav, oddělit, bezpečí, rozhodně, u stolu, bez hranic, usínání, zastávka

9 KONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ"

Podobné prezentace


Reklamy Google