Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UKAZATELE ZPŮSOBILOSTI A VÝKONNOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UKAZATELE ZPŮSOBILOSTI A VÝKONNOSTI"— Transkript prezentace:

1 UKAZATELE ZPŮSOBILOSTI A VÝKONNOSTI

2 UKAZATELE ZPŮSOBILOSTI
Předpokládá se :  normální rozdělení N( , ) sledovaného znaku jakosti;  k podskupin stejného rozsahu n jednotek ( k*n = N ). Průměrná směrodatná odchylka s charakterizuje variabilitu uvnitř k podskupin stejného rozsahu n . Rozptyl pro j = 1, 2, ..., k je rozptylem j-té podskupiny a je průměrná směrodatná odchylka v k podskupinách.

3 Cp  1 - proces není způsobilý (USL - LSL) = 4 s ; Cp = 0,67
2,28% 4 s

4 Cp = 1 - proces je blízký způsobilosti (USL - LSL) = 6 s ; Cp = 1,0
0,13% 0,13%

5 Cp  1,33 - proces je způsobilý (USL - LSL) = 8 s ; Cp = 1,33
32 ppm 32 ppm

6 Cp  1,67 - proces je způsobilý (USL - LSL) = 10 s ; Cp = 1,67
0,3 ppm 10 s

7

8 Cp = 1,67 - způsobilé procesy, špatně centrované
Cpk = 0 ; Cpk = 1, ; Cpk = 0,33 10 s

9 LSL USL 4 s 6 s 2 s 3 s 5 s m Cp CpL CpU , , ,66 , , ,00 , , ,33 , , ,67 , , ,00

10 ČEHO JSME SCHOPNI DOSÁHNOUT ČEHO JSME SKUTEČNĚ DOSÁHLI
UKAZATEL ZPŮSOBILOSTI Cp nepřihlíží k otázce centrování procesu. Charakterizuje pouze ČEHO JSME SCHOPNI DOSÁHNOUT UKAZATEL ZPŮSOBILOSTI Cpk přihlíží k dosaženému stupni centrování procesu. Charakterizuje ČEHO JSME SKUTEČNĚ DOSÁHLI

11 T je cílová hodnota

12 UKAZATELE VÝKONNOSTI Předpokládá se :  normální rozdělení N( , ) sledovaného znaku jakosti;  jeden náhodný výběr rozsahu N . Celková směrodatná odchylka stot charakterizuje celkovou variabilitu ve výběru N pozorování (pokud je výběr rozdělen do k podskupin stejného rozsahu n je N = k*n).

13

14 Platí sTtot vyjadřuje celkovou variabilitu okolo cílové hodnoty T.

15 UKAZATELE VÝKONNOSTI Nepředpokládá se :  normální rozdělení sledovaného znaku jakosti.  Uvažuje se jeden náhodný výběr rozsahu N. Up je 99,865 % -ní kvantil Lp je 0,135 % -ní kvantil Jedná se o kvantily aktuálního rozdělení sledované jakostní vlastnosti. Tyto kvantily odpovídají   3 u normálního rozdělení N( , ).

16 Me je medián

17 UKAZATEL VÝKONNOSTI Pp
UKAZATELE VÝKONNOSTI VYCHÁZEJÍ Z CELKOVÉ VARIABILITY PROCESU ZA DELŠÍ OBDOBÍ UKAZATEL VÝKONNOSTI Pp nepřihlíží k otázce centrování procesu. Charakterizuje ČEHO JSME SCHOPNI DLOUHODOBĚ V PROCESU DOSÁHNOUT UKAZATEL VÝKONNOSTI Ppk přihlíží k dosaženému stupni centrování procesu. Charakterizuje ČEHO JSME SKUTEČNĚ DLOUHODOBĚ V PROCESU DOSÁHLI

18 ZPŮSOBILOST MĚŘENÍ  Při ověřování vhodnosti měřícího zařízení.
 až 50 opakovaných měření etalonu.  Výsledky zaznamenány v časové posloupnosti měření. Ukazatele způsobilosti měřícího procesu (měřidla) : A) vycházející z mezních hodnot znaku: Cg = 0,15(USL - LSL) / 6sg; Cgk = , kde sg je výběrová směrodatná odchylka, vypočtená z naměřených hodnot a D = USL – LSL . B) vycházející z celkové variability procesu: Cg = 0, / sg; Cgk = , kde je odhad celkové směrodatné odchylky v procesu.


Stáhnout ppt "UKAZATELE ZPŮSOBILOSTI A VÝKONNOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google