Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrovolnictví pro Vysočinu Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrovolnictví pro Vysočinu Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z."— Transkript prezentace:

1 Dobrovolnictví pro Vysočinu Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 Pracovní skupina „Dobrovolnictví pro Vysočinu“  Vznik 2011  Realizátor Bc. Barbora Švaříčková  Setkávání koordinátorů Dobrovolnických center v kraji Vysočina Vývoj spolupráce skupiny DpV: 2011 samostatný celek 2012 KOUS,o.s. 2013 spolupráce s Krajem Vysočina

3 Charakteristika skupiny DpV Cíle pracovní skupiny: • akreditované programy • schůzky 3- 4 x ročně • členství (členové dále viz. prezentace) • vnitřní směrnice • zastupující osoba Mgr. Hana Dvořáčková 1.Podpora a stabilizace DOBROVOLNICTVÍ na Vysočině 2.Propagace DOBROVOLNICTVÍ a pracovní skupiny DpV 3.Zajištění stabilní finanční podpory pro oblast DOBROVOLNICTVÍ na území Vysočiny 4.Společné vzdělávání koordinátorů Dobrovolnických center www.kous.cz

4 Představení členů

5 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Centrum pro rodinu, o.s. nabízí dobrovolníkům, převážně ze středních škol, se zapojit do dobrovolnických činností: – Návštěvy: podpora mezigenerační soužití, společníci seniorů – Dětem: Pohádky – maňáskové divadlo dětským pacientům Tvoření – jednorázové akce pro rodiny

6 Dobrovolníky v Diakonii ČCE – středisku v Myslibořicích zapojujeme do všech důležitých aktivit. • Dobrovolníci pomáhají naplňovat jeden z hlavních cílů domova pro seniory, a to poskytovat klientům co nejkvalitnější péči v laskavém a klidném prostředí… • Každý rok hostí dva zahraniční dobrovolníky

7 FOKUS Vysočina Pomáháme druhým pomáhat! • Dobrovolnictví pro regiony Havlíčkobrodska, Chotěbořska, Pelhřimovska, Hlinecka • Manažerská akreditace dobrovolnické služby • Předali jsme dobrovolníkům již 47 Křesadel! • Obdrželi jsme Skutek roku Kraje Vysočina.

8 Hodina H, o. s. • Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace dětem, mládeži i dospělým (včetně seniorů), podporovat vzdělávání, poznávání a osobnostní rozvoj, kvalitní využívání volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, podporovat dobrovolnictví a výchovu k občanství. • Evropská dobrovolná služba

9 Domácí hospic Vysočina, o. p. s. Na poslední cestě nebýt sám… • Spolupracující organizace: – Domov pro seniory Mitrov – Nemocnice Nové Město na Moravě – Dům klidného stáří

10 Oblastní charita Jihlava • 15 spolupracujících organizací, 90 pravidelných a 700 sbírkových dobrovolníků, přes 8.000 dobrovolnických hodin – 1 koordinátor • cílové skupiny: sociálně znevýhodnění, děti, mládež, osoby ohrožené závislostí, romská populace, senioři, zdravotně znevýhodnění, nevyléčitelně nemocní…

11 Oblastní charita Třebíč • 20 let historie • Dobrovolníci pomáhají ve více než 20 střediscích a programech organizace, zapojují se do pomoci při živelných katastrofách, pletou obinadla pro malomocné v Africe apod. • Postupně se zvětšuje skupina zaměstnanců Elektrárny Dukovany, která navštěvuje pravidelně vozíčkáře z Domova pro seniory Třebíč.

12 Oblastní charita Žďár nad Sázavou •dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, k jehož službám patří: •koordinovaní dobrovolníků v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou a smluvně spolupracujících organizací, •realizování okresní Tříkrálové sbírky, •poskytování pomoci při mimořádné události (např. povodně), •poskytování individuální humanitární pomoci, •podpora zahraniční humanitární pomoci. MOTTO: „Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“

13 PORTIMO, o. p. s. Pomáháme tam, kde je třeba… • Dobrovolnické činnosti: Program Pět P, aktivity pro PORTIMO, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

14 STŘED, o. s Cílem DC STŘED,o.s. je vyhledávání, školení a koordinace dobrovolníků pro organizace zajišťující sociální služby. Dobrovolnické centrum STŘED,o.s. zajišťuje programy pro: • děti a mládež (Program Pět P, hlídání dětí pro pěstounské rodiny, aktivity pro děti, které jsou v péči OSPODu aj.) • seniory ( Programy v Domovech pro seniory - předčítání, procházky, aktivizace, terapie) • osoby se zdravotním postižením (Programy v denních centrech a stacionářích ve formě osobní asistence) Motto: "Nebojíme se pomáhat"

15 DOSLUŽ

16 Spolupráce s Krajem Vysočina Pracovní skupina DpV v rámci projektu DOSLUŽ navázala spolupráci s Komisí sociální a pro oblast protidrogové politiky (poradní orgán rady kraje)

17 Cíle projektu Navázání systémové spolupráce mezi novými subjekty (Kraj Vysočina/Dobrovolnictví pro Vysočinu/dobrovolnická centra/města/veřejnost) a metodické popsání této spolupráce jako dobré praxe.

18 Dílčí cíle projektu 1. Zapojit pracovní skupiny Dobrovolnictví pro Vysočinu do činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Kraje Vysočina (dále Komise) za účelem získání větší podpory dobrovolnické činnosti a systémového rozvoje dobrovolnictví. 2. Zpracovat popis současného využití dobrovolnictví na území Kraje Vysočina (kde a jaké organizace, města využívají dobrovolnictví). 3. Zavést jednotný systém vykazování dat o dobrovolnické činnosti. 4. Zmapovat možností propagace ve spolupráci s Krajem Vysočina a dohodnutí systému spolupráce. 5. Zmapovat systém oceňování dobrovolníků v kraji.

19 Děkujeme za pozornost. Bc. Lucie Štefánková FOKUS Vysočina tel: 606 029 727 lucie.stefankova@fokusvysocina.cz Mgr. Hana Dvořáčková STŘED, o. s. tel: 775 725 658 dvorackova@stred.info


Stáhnout ppt "Dobrovolnictví pro Vysočinu Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z."

Podobné prezentace


Reklamy Google