Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdvojené souhlásky Mgr. Lenka Venclová 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdvojené souhlásky Mgr. Lenka Venclová 2008."— Transkript prezentace:

1 Zdvojené souhlásky Mgr. Lenka Venclová 2008

2 Rozdílný význam RACCI X RACI NEJJASNĚJŠÍ X NEJASNĚJŠÍ PODDANÝ X PODANÝ
/ racek – pták / / rak – korýš / NEJJASNĚJŠÍ X NEJASNĚJŠÍ / nejvíc jasný / / není jasný / PODDANÝ X PODANÝ / pod daný – pod pánem/ / podat /

3 Setkání stejných či podobných kořen + přípona
- vyslovujeme jako jednu hlásku, ale píšeme dvě vítěz + ství vítězství slez + ský slezský niž + ší nižší An + na Anna dět + ství dětství vět + ší větší

4 Pamatuj přípony - ík - deník, ceník, týdeník, kameník
- ice – vinice, kominice, beranice - í / zvířecí / - sloní, jelení, havraní, vrané

5 Pamatuj – ný, - nost - ný – kamenný most - ná – ochranná
jmenný seznam známka - ní - denní zprávy, ně – denně cvičí ramenní kloub mluv plynně -nost – povinnost činnost

6 POZOR ! ALE RANÝ salát RANÉ brambory RANÁ zelenina / vyrostla dříve
RANNÍ zprávy, noviny, čaj ALE RANÝ salát RANÉ brambory RANÁ zelenina / vyrostla dříve ne ráno /

7 KOŘEN SLOVA NEKONČÍ NA -N
DEN DENNÍ DENÍK KÁMEN KAMENNÝ KAMENÍK KOŘEN SLOVA NEKONČÍ NA -N SKLO SKLENĚNÝ DŘEVO DŘEVĚNÝ SLÁMA SLAMĚNÝ

8 PLAME- Á ŘEČ, JISKR- É OČI, ROSTLI- Ý TUK,
PROCVIČUJEME PLAME- Á ŘEČ, JISKR- É OČI, ROSTLI- Ý TUK, ZNÁMÝ VARHA- ÍK, RODI- Ý DOMEK, KLOKA- Í MLÁDĚ, VELKÁ VÝKO- OST, SLO- Í KLY, SLENĚ – Á MÍSA, HOVOŘÍ PLY- Ě, HOLE- Í KOST, HRDI- Ý ČIN, VIOLKA VO- Á, DE- Ě MU DOMLOUVÁ, PROTIZÁKO- Á ČI- OST, VRA- Í KONĚ, NUTNÁ POVI- OST, TULE- Í MLÁDĚ, DŘEVĚ- Á TRUHLA

9 VARHA– Í KONCERT, OKE– Í RÁM, KROCA- Í HUDROVÁNÍ, ONA JE VI – A,
A JEŠTĚ ZNOVU POHOSTI- Í DOMORODCI, VARHA– Í KONCERT, OKE– Í RÁM, KROCA- Í HUDROVÁNÍ, ONA JE VI – A, NESTRA- Ý ROZHODČÍ, SLU– Ý DEN, OLOVĚ- É BROKY, RA- É BRAMBORY, PSA- É DOPISY, JESKY- Í MALBY, PRKE- Á PODLAHA, ROVNORAME- Ý TROJÚHELNÍK, RA- Í ROSA, CE- ÍK ZBOŽÍ,

10 ŘEŠENÍ PLAMENNÁ ŘEČ, JISKRNÉ OČI, ROSTLINNÝ TUK,
ZNÁMÝ VARHANÍK, RODINNÝ DOMEK, KLOKANÍ MLÁDĚ, VELKÁ VÝKONNOST, SLONÍ KLY, HOVOŘÍ PLYNNĚ, SKLENĚNÁ MÍSA, HOLENNÍ KOST, HRDINNÝ ČIN, VIOLKA VONNÁ, DENNĚ MU DOMLOUVÁ, PROTIZÁKONNÁ ČINNOST, VRANÍ KONĚ, NUTNÁ POVINNOST, TULENÍ MLÁDĚ, DŘEVĚNÁ TRUHLA

11 ŘEŠENÍ POHOSTINNÍ DOMORODCI, VARHANNÍ KONCERT, OKENNÍ RÁM,
KROCANÍ HUDROVÁNÍ, ONA JE VINNA, NESTRANNÝ ROZHODČÍ, SLUNNÝ DEN, OLOVĚNÉ BROKY, RANÉ BRAMBORY, PSANÉ DOPISY, JESKYNNÍ MALBY, PRKENNÁ PODLAHA, ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK, RANNÍ ROSA, CENÍK ZBOŽÍ,


Stáhnout ppt "Zdvojené souhlásky Mgr. Lenka Venclová 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google