Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakujeme na pololetní prověrku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakujeme na pololetní prověrku"— Transkript prezentace:

1 Opakujeme na pololetní prověrku

2 1. Slovní druhy Celkem 10 podstatná jména přídavná jména zájmena číslovky slovesa příslovce předložky spojky částice citoslovce Určujeme podle souvislosti ve větě (slovním spojení), slova stejně vypadají, ale jsou jinými slovními druhy.

3 Příklad Pavel zdraví Věru. (sloveso)
Zdraví žáci plavali, nemocní nemohli. (příd.jm.) Važte si svého zdraví. (podstatné jméno)

4 2. Mluvnické kategorie U jmen: (podstatných, přídavných, zájmen a číslovek ) rod (životnost), číslo, pád U sloves: osoba, číslo, způsob, čas čas jen u způsobu oznamovacího Mluvnické kategorie vyjadřují mluvnický význam slova

5 3. Druhy podstatných jmen
Všechna podstatná jména dělíme na: a) konkrétní (stůl) b) abstraktní (láska) Konkrétní : a) obecná (žák) b) vlastní (Ivan) Některá podstatná jména jsou: a) pomnožná (nůžky) b) hromadná (žactvo) c) látková (sůl)

6 4. Velká písmena v názvech
Osoby –Vlastní jména Zvířata –Vlastní jména Věci – zeměpisné názvy obecné X Vlastní (moře Jaderské) jednoslovné X víceslovné X začínající předložkou Národy (X rasy, jazyky) + Obyvatelé (Němec, běloch, čeština, Brňan) Spolky, Podniky, Umělecká díla, Knihy, Časopisy (Sokol, Foxconn, Prodaná nevěsta, Broučci, Týden) Svátky (jednoslovné X víceslovné)

7 5. Vzory podstatných jmen
Mužský rod životný pán, muž, předseda, soudce neživotný hrad, stroj Ženský rod žena, růže, píseň, kost Střední rod město, moře, kuře, stavení (vypiš z věty podstatná jména a urči jejich vzor)

8 6. Skloňování a tvary podstatných jmen
Vytvoření určeného tvaru (napiš slovo kolena v 6.p.č.mn obě ruce v 7.p. č.mn.) apod. Určení tvaru → pád, číslo, rod, vzor (urči tvar podstatného jména o letci, bez obuvi, k vejci)

9 Správně na kolenou i kolenech oběma rukama
o letci = 6.p., č.j., rod mužský životný, vzor muž bez obuvi = 2.p., č.j., r.ž., vzor kost k vejci = 3.p, č.j, r.stř., vzor moře

10 7. Druhy a vzory přídavných jmen
tvrdá mladý měkká jarní přivlastňovací otcův, matčin druh vzor (Vypiš přídavná jména a urči jejich druh a vzor)

11 8. Tvoření tvarů přídavných jmen
Přípona -ný, -ěný, -ní, -í (temný, olověný denní, jelení) -ský → - ští (pražský, pražští) Změny hlásek při odvozování c → č (hornický – horničtí) k → c (vodák – vodácký) g → ž ( Kongo – konžský) h → ž ( Praha – pražský) ch → š (černoch – černošský) nikdy nemá české slovo dvě s za sebou (tuniský- tuniští)

12 Utvoř přídavná jména den krocan jedn.č. mn.č. Krkonoše slaboch Afrika
zedník Francouz

13 Správně den denní krocan krocaní jedn.č. mn.č.
Krkonoše krkonošský krkonošští slaboch slabošský slabošští Afrika africký afričtí zedník zednický zedničtí Francouz francouzský francouzští

14 9. Pravopis přídavných jmen
Podle vzoru mladý (slyším d→ý, ď →í) Podle vzoru jarní → všude í Přivlastňovací – podle toho, jak si ukážu na podstatné jméno, které k němu patří Spolehni se na Pavlovy bratry. (ty) Přišli k nám Jindrovi kamarádi. (ti) přivlastňovací od vlastního jména – Velké písmeno tvrdé od vlastního jména – malé písmeno Čech – Čechův= přivlastňovací x český = tvrdé

15 Odůvodnění pravopisu obranný – obrana + -ný ranní – ráno + -ní
rané – sklízí se brzy skleněný – sklo + -ěný přídavná jména od názvů zvířat mají vždy jen jedno n ( vraní, klokaní, beraní...)

16 10. Stupňování přídavných jmen
Zesilujeme nebo zeslabujeme význam přídavného jména 2. stupeň se tvoří od 1. stupně příponou –ší koncovkou –í 3. stupeň se tvoří od 2. stupně předponou nej- krátký – kratší – nejkratší měkký – měkčí – nejměkčí dobrý – lepší – nejlepší, zlý – horší - nejhorší

17 11. Odůvodnění tvarů temnější – temný střídmější – střídmý
nejjasnější hvězda – nejvíce jasná nejasnější případ – méně jasný nejjistější příprava – nejistější člověk


Stáhnout ppt "Opakujeme na pololetní prověrku"

Podobné prezentace


Reklamy Google