Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poporodní kontrola dojnic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poporodní kontrola dojnic"— Transkript prezentace:

1 Poporodní kontrola dojnic
MVDr.Gabriela Zelinková

2 Proč? Pro bezproblémovou laktaci
Kontrola bachorových funkcí cíl: včasné odhalení bachorových a metabolických dysbalancí Kontrola stavu mléčné žlázy (SB, NK testy) cíl: včasné odhalení infikovaných dojnic pro vyřazení nebo efektivní léčbu Kontrola průběhu puerperia cíl: včasné odhalení poruch puerperia – prevence metritid 4. Kontrola stavu končetin cíl: včasné odhalení onemocnění končetin

3 Bachorové dysfunkce Bachorové dysfunkce: Bachorové kontrakce
► aktivní účast na přežvykování ► mechanické rozmělňování krmiva, pufrování slinami a promíchávání aktivně fermentovaného krmiva. ► rychlý rozvoj sekundárních metabolických dysbalancí Bachorové dysfunkce: Primární: z poruch bachorové fermentace - jednoduchá bachorová dysfunkce, acidóza - alkalóza - hniloba bachorového obsahu, dislokace slezu, bachorová tympanie Sekundární: indigesce a inapetence v důsledku orgánových onemocnění a metabolických dysbalancí ( poruchy acidobazické rovnováhy, ketóza, hypokalcémie), špatná kvalita krmiv (zmrzlé krmivo).

4 Kontrola bachorových funkcí Sledování přežvykování
Na úrovni stáda: žravost – prostor u žlabu! přežvykuje min. 75% dojnic 1-2 hod. po nakrmení Na úrovni dojnice: hodnocení intenzity přežvykování - min.60 přežvýknutí na cyklus hodnocení bachorové náplně

5 Kontrola bachorových funkcí Sledování naplněnosti bachoru
Náplň bachoru vypovídá o příjmu krmiva intenzitě bachorové fermentace pasáži potravy Provedení: Stoupneme si za dojnici vlevo zezadu a sledujeme náplň bachoru

6 Kontrola bachorových funkcí Sledování naplněnosti bachoru
Skóre 1 Hluboce vpadlá levá hladová jáma větší než na šířku dlaně. Kůže pod příčnými výběžky bederních obratlů ustupující. Kožní řasa z kyčelního hrbolu vede kolmo dolů. V bočním pohledu má hladová jáma kosočtvercový tvar Skóre 2 Kožní řasa z kyčelního hrbolu směřuje dopředu a vytváří s žeberním obloukem trojuhelníkový tvar. Kůže pod příčnými výběžky bederních obratlů je vpadlá. Hladová jáma je max. na šířku dlaně.

7 Kontrola bachorových funkcí Sledování naplněnosti bachoru
Skóre 3 Kožní řasa z kyčelního hrbolu je neznatelná, hladová jáma je znatelná. Kůže pod příčnými výběžky bederních obratlů postupuje dolů a pak vystupuje ven. Skóre 4 Kůže z příčných výběžků bederních obratlů vystupuje směrem ven. Hladová jáma je neznatelná.

8 Kontrola bachorových funkcí Sledování naplněnosti bachoru
Skóre 5 Kůže naplá, bez rozlišení hladové jámy a žeber.

9 Skóre trusu - test botou
Sledování procesu trávení Cíl: detekce poruch trávení Gumákou šlápneme do čerstvého trusu. Sledujeme zaplňování důlku, když botu sejmeme, sledujeme případný otisk boty a přítomnost nestrávených částic.

10 Skóre trusu Sledování procesu trávení
Skóre 1 Trus je vodnatý, vzhledu hrachové polévky Skóre 2 Trus má konzistenci řídkého jogurtu, vzhledově se už podobá trusu. Při dopadu na tvrdou podložku se rozstřikuje do široka.

11 Skóre trusu Sledování procesu trávení Skóre 4
Trus má konzistenci hustého, více nebo méně homogenního jogurtu. Na podlaze vytváří již formovaný kruh. Při dopadu vydává měkký zvuk. Test botou: Otisk boty v trusu nezůstává a trus se na botu nelepí Skóre 4 Trus je hustý, při dopadu zvuk téměř neslyšitelný. Po dopadu zaujme kruhový tvar a při dopadu dalších porcí se tyto kupí nahoru Test botou: otisk zůstává

12 Skóre trusu Sledování procesu trávení Skóre 5
Trus je formovaný a připomíná koňské „kobyláky“ Test botou: Otisk boty v trusu je výrazný Df.dg: dehydratace, ketóza

13 Skóre trusu skupina skóre Otelené 2-2,5 Rozdoj 2,5-3 Další laktace
Sledování procesu trávení skupina skóre Otelené 2-2,5 Rozdoj 2,5-3 Další laktace 3-3,5 Konec laktace 3-4 Příprava na porod 2,5-3,5

14 Skóre trusu – test rukou
Sledování procesu trávení Zmáčkneme v dlani porci trusu a sledujeme homogenitu obsah vody přítomnost nestrávených částic

15 Skóre trusu – test rukou u všech skupin žádoucí skóre 1-2 (pouze u dojnic na konci laktace lze akceptovat skóre 3) Skóre 1 Trus krémovité substance, homogenní, měkký Skóre 2 Trus charakteru krémovité emulze, homogenní, obsahuje pouze malé množství drobných částic vlákniny

16 Trus nehomogenní, nestrávené částice viditelné, po zmáčknutí vytéká voda a v dlani zůstává nestránená, formovaná vláknina. Nežádoucí!!! Skóre 3 Skóre 4 Skóre 5

17 Sledování procesu trávení
Vložte 1-2 hrsti trusu na síto a propláchněte pod vodou

18 Sledování procesu trávení
Nestrávená zrna (≥ 5) Nedostatek vlákniny Nedostatek volného proteinu v bachoru Acidóza Dlouhé částice (≥ 1 cm) Nedostatek proteinu Nedostatek minerálů: P, Na, Co

19 Subakutní bachorová acidóza (Subacute Rumen Acidosis - SARA)
Vysoce aktuální problém v chovech skotu Patogeneze Vysoký podíl koncentrovaných krmiv v krmné dávce a neodpovídající zastoupení strukturální vlákniny ► pomnožení kyselinotvorných baktérií na úkor celulolytických (snížené trávení vlákniny)► nadměrná tvorba laktátu ►pokles pH bachorového obsahu a zvýšení osmolality ► odčerpávání bazí a vody do trávícího aparátu ► dehydratace, metabolická acidóza Období nízkého pH bachorového obsahu - minimálně na 3 hodiny denně pod pH 5,6 ► klinická diagnostika SARA – problematická, jednorázový odběr bachorové tekutiny mimo období poklesu pH není průkazný (permanentní pH sondy)

20 Subakutní bachorová acidóza (Subacute Rumen Acidosis - SARA)
Klinická diagnostika snížený příjem krmiva, snížená frekvence bachorových kontrakcí a přežvykování Krátkodobý nárust produkce!!!! Později pokles produkce průjem?! Laminitidy, coronitidy (zpoždění v řádu týdnů!), vředy  poklesem pH moče pod 6,5 deprese tuku pod 3,2%, poměr tuk/bílkovina v mléce < 1,0 pokles obsahu ( < 220tis.) a aktivity!!!! nálevníků v bachorové tekutině video

21 Negativní energetická bilance (Negative Energetic Balance - NEBA)
Patogeneze: 1. U vysokoprodukčních dojnic v rané laktaci prudkého nástupu laktogeneze + neadekvátní příjem strukturální vlákniny ► zvýšené odbourávání tukových rezerv organizmu na nenasycené mastné kyseliny. Metabolizace NEFA v játrech je problematická, dochází k hypoxii jater a hromadění ketolátek v krvi. 2. Kvalita objemných krmiv - siláž se zvýšeným obsahem kyseliny máselné. 3. Sekundárně jako následek bachorové dysfunkce nebo při dislokaci slezu.

22 Negativní energetická bilance (Negative Energetic Balance - NEB)
Ketóza (acetonémie) Diagnostika na úrovni stáda pokles produkce zvýšený výskyt dislokací slezu zhoršené reprodukční ukazatele zhoršená imunitní kondice dojnic zvýšená incidence mastitid a endometrid zkrácená živostnost dojnic.

23 Negativní energetická bilance (Negative Energetic Balance - NEB)
Diagnostika na individuální úrovni snížená žravost ztráta hmotnosti ( s maximem 3-6 týdnů po porodu!!!) snížení hodnot hřbetního tuku pokles produkce a změny ve složení mléka - tuk/bílkovina > 1,4 přítomnost ketolátek v moči a mléce (nízká senzitivita) zvýšené hladiny metabolitů v krvi dojnic: BHB (betahydroxybuthyrát) >0,8mmol/l (Abbott ketonmetr) NEMK (neesterifikované mastné kyseliny) > 0,6 mmol/l nervové příznaky („těkavé oko“, letargie, excitace, ulehnutí) tuhý trus

24 Kontrola průběhu puerperia
Při frekventnějším výskytu výtoků ve skupině otelené/rozdoj preventivní aplikace Cyclix inj. D0 a D10-14

25 Audit stáda Kontrola zdraví končetin lokomoční skóre 1 3 5


Stáhnout ppt "Poporodní kontrola dojnic"

Podobné prezentace


Reklamy Google