Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006"— Transkript prezentace:

1 Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006
Střední odborné učiliště technické Chomutov Program SolidWorks Vytvoření 3D modelu jednoduché součásti Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006

2 Spustíme program SolidWorks a volbou Soubor – Nový nebo pomocí ikony vybereme Díl (označíme a potvrdíme tlačítkem OK). Po spuštění vybereme nabídku Skica a dále z panelu nástrojů funkci Přímka 3. Dále program požaduje označení roviny ve které budeme pracovat. Zvolte přední rovinu klepnutím na nápis „Přední rovina“. Pro daný výběr má kurzor podobu tužky. Pokračuj

3 5. V tomto režimu zobrazení bude nakreslen základní tvar modelovaného tělesa. Při skicování není důležité kreslit přesné rozměry, ty budou následně upraveny). Budoucí tvar Pokračuj

4 4. Nyní je pracovní plocha připravena ke skicování
4. Nyní je pracovní plocha připravena ke skicování. Kreslit začněte v počátku souřadného systému , klepnutím levým tlačítkem myši a tažením směrem doprava (uchopovací modrá čárkovaná čára automaticky napovídá vodorovný směr). V místě změny směru čáry klepněte levým tlačítkem myši a posunujte kurzor novým směrem (viz obr.). Vedle kurzoru se zobrazuje délka kreslené čáry. Nakreslený tvar potvrdíme tlačítkem v pravém rohu. Pokračuj

5 6. Nyní upravíme rozměry skici podle zadání úlohy následujícím postupem. V panelu skicovacích nástrojů klepněte na tlačítko Inteligentní kóta. Na grafické ploše bude mít kurzor následující vzhled Při umístění kurzoru nad některou úsečku skici dojde k její zvýraznění změnou barvy na červenou. Úsečku vyberete klepnutím levým tlačítkem (dojde ke změně barvy na zelenou), současně se pod kurzorem zobrazí budoucí kóta. Posunutím kurzoru do vhodné polohy a klepnutím levým tlačítkem umístíme kótu příslušné úsečky na grafickou plochu. Poklepáním levým tlačítkem na vybranou kótu se zobrazí dialogové okno Upravit. Rozměr kóty upravíme a potvrdíme tlačítkem Pokračuj

6 7. Uvedeným postupem změňte rozměry skici dle následujícího obrázku:
Pokračuj

7 8. Dále provedeme úpravu 2D skici na 3D objekt přidáním třetího rozměru. Použijeme funkci Přidání vysunutím Tento třírozměrný objekt bude dále upraven do konečné podoby pomocí dalších příkazů. Poznámka: Na grafické ploše se skica natočí (zelené čáry) do polohy trimetrického zobrazení a současně se zobrazí návrh na vysunutí do hloubky 10 mm (vyznačeno žlutě). Tato hodnota je přednastavena přímo v SolidWorksu v manažéru vlastností (viz levá část monitoru). Upravíme rozměr vysunutí na 45 mm. Pokračuj

8 9. Tímto postupem jsme připravili polotovar 3D objektu pro další dokončovací operace odebrání vysunutím. Na grafické ploše by měl být zobrazen 3D model (viz obrázek). Pokračuj

9 10. Při dalších krocích budeme postupovat podobnými kroky jako při přidávání vysunutím tak, že bude nakreslena skica odebírané části na vybrané ploše objektu, dále bude provedena úprava rozměrů skici a následně bude provedeno odebrání vysunutím. 1 2 Nejdříve provedeme odebrání ve směru a v  druhém kroku ve směru 2 (viz obrázek) Pokračuj

10 Optimálního zobrazení dosáhnete klepnutím na tlačítko Zoom na všechno
11. Klepneme na tlačítko Standardní pohledy , tím se v nástrojové liště rozvine menu standardních pohledů a zde vybereme tlačítko Přední. 3D objekt se natočí do čelní polohy (viz obrázek). Optimálního zobrazení dosáhnete klepnutím na tlačítko Zoom na všechno (viz obr. vpravo) Pokračuj

11 12. Nyní nakreslíme skicu odebírané části
12. Nyní nakreslíme skicu odebírané části. Klepneme na tlačítko Odebrání vysunutím kurzor se změní na symbol plochy klepnutím vybereme čelní plochu, na kterou bude nakreslena skica odebírané části. Vybraná plocha se zbarví zeleně. Pro názornost lze natočit objekt do vhodné polohy klepnutím na tlačítko Otočit pohled umístěného na nástrojové liště v  horní části monitoru. Kurzor změní tvar a přidržením levého tlačítka lze s objektem otáčet. Pokračuj

12 13. Naskicujte přibližný tvar odebírané části na vybrané ploše a následně proveďte úpravu rozměru obdobně jako při kreslení skici základního tvaru. Klepněte na tlačítko Přímka a skicování začněte klepnutím na levém okraji objektu (viz šipka na obr. vpravo). Skica odebírané části musí mít uzavřený tvar (viz obrázek vpravo dole). Pomocí tlačítka Inteligentní kóta upravte rozměry skici odebírané části podle zadání: Pokračuj

13 14. Režim skicování ukončete klepnutím na tlačítko Ukončit skicu
14. Režim skicování ukončete klepnutím na tlačítko Ukončit skicu Na 3D objektu se žlutě vyznačí předpokládaná část, která bude odebrána. Je však nutné upravit hloubku odebrání v manažéru vlastností na požadovanou hodnotu 40 mm. Odebrání potvrďte Pro názornost je vhodné si opět natočit model pomocí nabídky Otočit pohled do vhodné polohy. 40 mm Pokračuj

14 15. Na grafické ploše se zobrazí výsledek odebrání ve směru 1.
Posledním krokem bude odebrání vysunutím ve směru 2. Pokračuj

15 16. V Nabídce Standardní pohledy vybereme pohled Levý
16. V Nabídce Standardní pohledy vybereme pohled Levý Model se natočí do polohy vhodné pro skicování. Klepneme na tlačítko Odebrat vysunutím , pak klepneme na plochu kde bude nakreslena skica pro odebrání, ta se zbarví zeleně). Pokračuj

16 Upravte skicu podle zadání nástrojem Inteligentní kóta
13. Klepněte na tlačítko Obdélník na liště nástrojů a klepněte levým tlačítkem myši na pravý horní roh vybrané plochy. Tažením myší směrem vlevo dolů a opětovným klepnutím levým tlačítkem myši nakreslete přibližný tvar odebrání. Upravte skicu podle zadání nástrojem Inteligentní kóta na požadované rozměry. Pokračuj

17 18. Režim skicování ukončete klepnutím na tlačítko Ukončit skicu
18. Režim skicování ukončete klepnutím na tlačítko Ukončit skicu Po natočení modelu do názorné polohy a zvolením v manažeru vlastností Skrz vše bude na modelu žlutě zvýrazněna odebíraná část. Odebrání potvrďte klepnutím na zatržítko na grafické ploše se zobrazí konečná podoba 3D modelu: Pokračuj

18 19. Tímto jste zvládli základní principy práce v prostředí SolidWorks, to znamená skicování, přidání vysunutím a odebrání vysunutím. Vytvořený soubor si uložte do Vámi zvolené složky. Konec lekce


Stáhnout ppt "Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google