Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II. WORKSHOP projektu POSTA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II. WORKSHOP projektu POSTA"— Transkript prezentace:

1 II. WORKSHOP projektu POSTA
Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ II. WORKSHOP projektu POSTA 9: :00 hod. DFJP TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Zastoupení krajů ČR při EU (služební cesta zahraniční - Brussel)
Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Zastoupení krajů ČR při EU (služební cesta zahraniční - Brussel) Ing. Bohuslav Dohnal výkonný ředitel Technologická platforma ,,Interoperabilita železniční infrastruktury“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

3 Služební cesta zahraniční – Zastoupení krajů ČR při EU
Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Služební cesta zahraniční – Zastoupení krajů ČR při EU – Jednání se společností Bohemia Planners – Information Days – Informatin Days – Pracovní schůzka – BohemiaPlanners, Czech Trade, Czech Invest – Příprava na jednání s Ing. Schuttem, generálním sekretářem ETP (ERRAC) – Schůzka Bohemia Planners , Výsvětlení webových stránek 7.RP + dokumenty z Informačních dnů EK, Komsultace na ETP (ERRAC), Konsultace s manažerem projektu ,,ERTMS“ Emanuelem Buseynem – Schůzka s Janem Němcem – dopravní atašé na ,,Stálém zastoupení ČR při EU“, porada na Bohemia Planners – Pracovní porada s Ing. Schuttem (ERRAC), porada na Bohemia Planners – Zpracování konceptu realizačních záměrů z jednotlivých aktivit k dalšímu vytvoření odborné a evropské sítě TP v oblasti VaV – Pracovní porada na Bohemia Planners TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

4 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners – PhDr. Vendula Raymová – seznámení s organizací a obsahem Informačních dnů EK – oblast Doprava a předání potřebných materiálů. Schůzka se zástupci organizace CZELO – Mgr. Vlková a Ing. Vosečková – projednání (informace) Evropského informačního systému OPEN AIR. – Jednání se společností Bohemia Planners TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

5 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Zveřejněné sdělení a doporučení k otevřenému přístupu tisková zpráva v č.j. v aj. Memo (podkladový dokument) – Jednání se společností Bohemia Planners TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

6 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Sdělení EK (Communication) Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research  Doporučení EK (Recommendation) on access to and preservation of scientific information – Jednání se společností Bohemia Planners TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

7 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ další informace zde: Odkaz na český kontakt pro OpenAIRE: OpenAire CZ site: – Jednání se společností Bohemia Planners TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

8 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Seznámení s odborným obsahem projektu 6.výzvy 7.RP, který se chce TP zúčastnit – přednesl Ing. Čech z TP. Informaci o projektu vytvoření regionu Sever – Jih, předala PhDr. Raymová. Dále projednala obsah a organizaci celého průběhu zahraniční služební cesty. – Jednání se společností Bohemia Planners TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

9 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Účast na Informačním dnu – Udržitelná pozemní doprava – 6.výzva 7.RP. průběh podle programu DG RTD 1.část – objasnění témat výzvy 2.část – seminář dotazů a odpovědí ve skupinách projektů č 3.část – burza aktivit – nabídka a poptávka uchazečů, členů konsorcií. Výstupy z jednání jsou zveřejněny na web stránkách  a na Výsledky a závěry: - předány kontakty TP některým uchazečům o projekty (viz nástěnka) - získán kontakt na Univerzitu v Malmo (Švédsko) – Information Days 1/2 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

10 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Účast na 1. části Informačního dne – Letecká doprava vč. Aeronautiky průběh podle programu, výstupy z jednání jsou zveřejněny na web stránkách Informační schůzka s poradcem frakce Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu – Ing. Petr Duchoň prohlídka prostor EP a informace o jeho činnosti diskuse o koncepci Jednotné evropské železniční sítě a její prosazování velmi zajímavá diskuze o strategických úvahách železničního spojení Západ – Východ, schůzky se zúčastnil za TP Ing. Čech (SŽDC) Výsledky a závěry: - projednání konceptu Závěrečné zprávy Ing. Čecha a T. Dohnala, vč. závěrů pro realizaci výstupů této aktivity. Information Days 2/2 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

11 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Information Days 2/2 Prezentace přednášejících a program Informačních dnů: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

12 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ – Pracovní schůzka se společností Bohemia Planners Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners: - příprava a překlad obsahu schůzky s Ing.Schuttem, ERRAC - informace o novém programovacím období Konzultace se zástupkyní organizace CZECH TRADE a CZECH INVEST v Belgii – pí. Jana Falathová - představení TP a její úlohy - možnosti CZECH TRADE jsou v informacích o seminářích k projektům zahraniční rozvojové spolupráce ( - možnost prezentace TP v Antwerpách v září 2012 - potřebují zaslat publikační materiály o TP v angličtině Výsledky a závěry: - vytvořit anglickou částs web stránek TP - aktualizovat prospekt TP TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

13 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Konzultace s Ing.Michalem Klímou, pracovníkem DG RTD EK - vedoucí semináře na ID – skupina č.1 - vysvětlil charakteristiku jednotlivých projektů úroveň jedna nebo dva celková dotace plus 50% spoluúčast velké projekty (ERTMS a Infrastruktura) budou vyhodnoceny pouze v objemu jednoho projektu hlukový projekt - zahrnout také tunely, metro a tramvaj objasnil pojetí programu Horizont 2020 zvýšení dotace o 60% pro dopravu ročně 200mi.eur zjednodušené financování možnost čerpání 100% u všech projektů, z toho 20% NN dva typy projektů: vědecké a demonstrační TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

14 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Výsledky a závěry: - má zájem o naši Studii proveditelnosti (poslat em) - účastní se vědeckých konferencí TP s příslušným zaměřením na VaV Informační schůzka s VV ČR v Belgii – pan Ivo Šrámek - byla představena TP - naše činnost je pro něj velmi zajímavá – propojení podnikatelské sféry z VaV - potvrzena možná prezentace TP v září v Antverpách - v relevantních případech se můžeme obrátit se žádostí o spolupráci - prezentace TP v září Antverpy - umožní navázání kontaktů s universitami TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

15 23.7.2012 Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners
Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners - informace o programu Erasmus - přehledný výklad o zásadách vytváření konsorcií projektů v 7.RP - zásady spoluúčasti – podle druhů činností v projektu (viz pomůcka TC AV ČR- složení ovlivňuje potřebná odbornost, ale i politická rovnováha – sleduje se rozvojová pomoc, silnější připravuje slabšího apod.) - výhledové doby se v projektech dávají do 10 let - vysvětlení web stránek 7.RP a přeposlány tyto dokumenty s Info dnů EK - seznam a obsah prezentací - seznam uchazečů o účast v projektech - formuláře pro hledání partnerů - metodika přípravy prezentace zájemce - k projektům se vydávají Manuály pro jejich přípravu a zpracování Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

16 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ - popsán vyhodnocovací proces projektů Výsledky a závěry: - možnost dotací MPSV na nově vytvořená pracovní místa – záměr – prezentace projektu Region Sever – Jih (obdržíme materiály na konferenci) - zaregistrovat se do webu 7.RP - využít stránky CER Konzultace na ERRAC (ETP) s Ing.Schuttem - byla projednána účast TP ve 4 tématech 7.RP, které jsou v zájmu UIC je možné přihlásit další členy TP do konsorcií – tito se, ale podílí na finanční spoluúčasti - Ing.Schutt zašle potřebné formuláře a komentář k jednotlivým projektům TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

17 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ - projednán další rozvoj spolupráce TP s ERRAC - TP vstoupí do ERRAC jako řádný člen - ERRAC zprostředkuje pracovní kontakt s Universitou Dublin, Severní Irsko a universitami ve Švédsku - pracovní schůzka v Praze se uskuteční 23.8. - projekt ROADMAPS bude pokračovat v Horizontu 2020 Konzultace pokračovala s manažerem projektu ERTMS – Emmanuelem Busseynem - do bude upřesněn projekt - po té zašlou členům konsorcia informaci a nechají si potvrdit zájem těm pak zašlou záměr a informační materiály (TP obdrží kopii) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

18 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Výsledky a závěry: - zaslány info y o 6.výzvě 7.RP - zaslány formuláře - zaslány údaje o WPs ROADMAPS - odesláno rovněž Prof. Jírovi, Ing. Malinovi a Ing. Vašátkovi návrh plánu aktivit spolupráce na - připravit obsah schůzky v Praze TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

19 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ – Informační schůzky s Janem Němcem – dopravní attaché na Stálém zastoupení ČR při EU Informační schůzky s Janem Němcem – dopravní atašé na Stálém zastoupení ČR při EU - byla představena TP - proběhlo seznámení s působností dopravního atašé, je možné konzultovat otázky spojené s plánováním investičních prostředků do Evropské železniční sítě - v dokumentaci jsou v příloze mapy, které znamenají neměnnost daných tras - byl schválen 3. železniční balíček – sleduje otevření Evropské železniční sítě pro konkurenci Výsledky a závěry: - viz souvislosti ze spolupráce s MD ČR a SŽDC (Ing. Čech) - pracovní porada ve společnosti Bohemia EU Planners - překlady a příprava stanoviska k informacím ERRAC k zájmových projektům TP 6.výzvě 7.RP TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

20 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/  Pracovní schůzka na ERRAC s Ing.Schuttem - odsouhlasen obsah textu „Spolupráce s ETP“ a návrh plánu aktivit spolupráce do dokumentu Studie proveditelnosti TP Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners - projednání a zpracování Zprávy o průběhu a výsledcích zahraniční služební cesty    – Pracovní porada s Ing. Schuttem (ERRAC), porada na Bohemia Planners TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

21 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Zpracování konceptu realizačních záměrů z jednotlivých aktivit k dalšímu vytváření odborných a evropské sítě TP v oblasti VaV: řešitelská konsorcia projektů 6. Výzvy 7.Rámcového programu kontakty se zástupci DG RaD a zastupitelství ČR v EU a v Belgii ERRAC Bohemia Planners doporučení a prezentace TP v Přehledných Informačních dnů EK 18. – Výsledky a závěry: - dokument předložit do PV SR a záměry zpracovat do SP a IAP TP – Zpracování konceptu realizačních záměrů z jednotlivých aktivit k dalšímu vytváření odborných a evropské sítě TP v oblasti VaV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

22 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Pracovní porada na EU Bohemia Planners zpracování závěrečné zprávy (viz tento dokument) ze zahraniční cesty Výsledky a záměry: - výsledky realizovat podle návrhů této zprávy - dokument přiložit do projektu POSTA - výsledky prezentovat na workshopu UPa v listopadu 2012 – Pracovní porada na EU Bohemia Planners TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

23 Děkuji Vám za pozornost!
Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Děkuji Vám za pozornost! Ing. Bohuslav Dohnal výkonný ředitel Technologická platforma ,,Interoperabilita železniční infrastruktury“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Stáhnout ppt "II. WORKSHOP projektu POSTA"

Podobné prezentace


Reklamy Google