Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT."— Transkript prezentace:

1 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL (SIZI) lf§fls§fl§sdf 1.-15.11.2011 Ing. Pavel Kubát Ing. Ivan Grisa 1.-15.11.2011 Ing. Pavel Kubát Ing. Ivan Grisa

2 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL (SIZI) lf§fls§fl§sdf •V rámci aktivit Národní Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury •zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury •V rámci aktivit Národní Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury •zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury

3 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL (SIZI) lf§fls§fl§sdf Cíle pobytu: •seznámení s provozem evropských institucí ( Evropský parlament, Evropská komise, Výbor regionů….) •účast na relevantních akcích vztažených –k železniční (i jiné) dopravě –k evropským projektům a programům týkajících se výzkumu, vývoje a inovací •navázaní kontaktů a získávání vazeb se zahraničními institucemi ze sféry vzdělávací a výzkumné Cíle pobytu: •seznámení s provozem evropských institucí ( Evropský parlament, Evropská komise, Výbor regionů….) •účast na relevantních akcích vztažených –k železniční (i jiné) dopravě –k evropským projektům a programům týkajících se výzkumu, vývoje a inovací •navázaní kontaktů a získávání vazeb se zahraničními institucemi ze sféry vzdělávací a výzkumné

4 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL (SIZI) lf§fls§fl§sdf Akce / jednání (výběr) - 1 •Kancelář UIC v Bruselu (Denis Schut vedoucí agendy výzkumu a vývoje) •přestavení aktivit bruselské kanceláře UIC základní činnost shromažďování priorit od členů UIC v oblasti výzkumu a vývoje, jejich zpracování a výběr témat vhodných k předložení pro financování Evropskou komisí (vybírá se cca 10 priorit s různým stupněm důležitosti) Akce / jednání (výběr) - 1 •Kancelář UIC v Bruselu (Denis Schut vedoucí agendy výzkumu a vývoje) •přestavení aktivit bruselské kanceláře UIC základní činnost shromažďování priorit od členů UIC v oblasti výzkumu a vývoje, jejich zpracování a výběr témat vhodných k předložení pro financování Evropskou komisí (vybírá se cca 10 priorit s různým stupněm důležitosti)

5 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL (SIZI) lf§fls§fl§sdf Akce / jednání (výběr) – 2 •European Commission Directorate-General for Research and Innovation Directorate for Transport, Surface Transport Unit (Michal Klíma pracovník oddělení výzkumných programů) •Bílá kniha dopravy •FP7 rámcový program (výzkum a inovace) Principy spolupráce, Podmínky účasti Metodika vypisování tendrů a hodnocení nabídek, Platformy (pro zapojení se), Vyhodnocování nabídek (projektů) •VÝHLED 8. rámcový program (FP) (Horizont 2020) •NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DNY v resortních ministerstvech) pořádají národní kontaktní pracovníci Akce / jednání (výběr) – 2 •European Commission Directorate-General for Research and Innovation Directorate for Transport, Surface Transport Unit (Michal Klíma pracovník oddělení výzkumných programů) •Bílá kniha dopravy •FP7 rámcový program (výzkum a inovace) Principy spolupráce, Podmínky účasti Metodika vypisování tendrů a hodnocení nabídek, Platformy (pro zapojení se), Vyhodnocování nabídek (projektů) •VÝHLED 8. rámcový program (FP) (Horizont 2020) •NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DNY v resortních ministerstvech) pořádají národní kontaktní pracovníci

6 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL (SIZI) lf§fls§fl§sdf Akce / jednání (výběr) – 3 •Stálé zastoupení ČR při EU (Jan Němec dopravní atašé –specialista na silniční dopravu) •funkce stálého zastoupení v oblasti dopravy (Technická zemědělství, doprava atd./), Politická (obrana apod) •CEF „Connecting Europe facility – finanční nástroj (administrovaný DG Move) – návrh pravidel (př. Pro tvrdou infrastrukturu max. 20 % spolufinancování, pokud bude splňovat požadavky lze navýšit (např. technologie, „přeshraniční spolupráce“, úzká hrdla z evropského hlediska •Strategický technologický plán a jeho vazba na "Bílé knihy" a plán TEN-T Akce / jednání (výběr) – 3 •Stálé zastoupení ČR při EU (Jan Němec dopravní atašé –specialista na silniční dopravu) •funkce stálého zastoupení v oblasti dopravy (Technická zemědělství, doprava atd./), Politická (obrana apod) •CEF „Connecting Europe facility – finanční nástroj (administrovaný DG Move) – návrh pravidel (př. Pro tvrdou infrastrukturu max. 20 % spolufinancování, pokud bude splňovat požadavky lze navýšit (např. technologie, „přeshraniční spolupráce“, úzká hrdla z evropského hlediska •Strategický technologický plán a jeho vazba na "Bílé knihy" a plán TEN-T

7 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL (SIZI) lf§fls§fl§sdf Akce / jednání (výběr) – 4 •seminář k Programu TEN - T ( pořádaný Výborem regionů v rámci polského předsednictví EU ) - v rámci panelové diskuze diskutovány (za účasti náměstka ředitele CER Libora Lochmana) pozn. od ledna 2012 již CER vede •finanční možnosti naplňování priorit Programu TEN - T (převaha investic do železniční dopravy cca 80%) v dalším finančním období do r. 2020 •rozdílnost ohledů nových a starých členských zemí na strukturu výdajů (zástupci "nových zemí" vidí jako svou prioritu dobudování silniční sítě, "staré země" pak převážně "ekologizaci" dopravy s důrazem na sofistikované technologie a logistiku) •problematika konkurence v rámci dopravních oborů a i mezi dopravními obory Akce / jednání (výběr) – 4 •seminář k Programu TEN - T ( pořádaný Výborem regionů v rámci polského předsednictví EU ) - v rámci panelové diskuze diskutovány (za účasti náměstka ředitele CER Libora Lochmana) pozn. od ledna 2012 již CER vede •finanční možnosti naplňování priorit Programu TEN - T (převaha investic do železniční dopravy cca 80%) v dalším finančním období do r. 2020 •rozdílnost ohledů nových a starých členských zemí na strukturu výdajů (zástupci "nových zemí" vidí jako svou prioritu dobudování silniční sítě, "staré země" pak převážně "ekologizaci" dopravy s důrazem na sofistikované technologie a logistiku) •problematika konkurence v rámci dopravních oborů a i mezi dopravními obory

8 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL (SIZI) lf§fls§fl§sdf Shrnutí a doporučení •pokračovat v organizování stáží tohoto typu a při jejich přípravě věnovat pozornost –výběru stážistů (z hlediska NTP SIZI doporučujeme účast pracovníků, kteří budou administrovat projekty nebo organizovat spolupráci v rámci výzkumných projektů nebo se účastnit tvorby předkládání projektů) •stáže zaměřit na získání přehledu v mechanismech organizování, provádění a vyhodnocování výzkumné činnosti organizované ze zdrojů EK - především s ohledem na program Horizont 2020 •z hlediska NTP doporučujeme rovněž (znovu) jednání (zaměřená na aktuální vývoj) s pracovníky –EK DG Research, Innovation and Science –zastoupení UIC v Brusselu –CER (sdružení evropských železnic a správců infrastruktury) •Jednání by měla směřovat ke zjištění možnosti NTP SIZI či jejích členů vstupovat do konsorcií, která budou podávat nabídky na řešení výzkumných úkolů, obsažených ve výzvách DG Research, případně dalších unijních orgánů. Případné zapojení do řešení výzkumných úkolů je dlouhodobý proces, vyžadující trvalou účast pracovníků, specializovaných na organizaci obdobných úloh Shrnutí a doporučení •pokračovat v organizování stáží tohoto typu a při jejich přípravě věnovat pozornost –výběru stážistů (z hlediska NTP SIZI doporučujeme účast pracovníků, kteří budou administrovat projekty nebo organizovat spolupráci v rámci výzkumných projektů nebo se účastnit tvorby předkládání projektů) •stáže zaměřit na získání přehledu v mechanismech organizování, provádění a vyhodnocování výzkumné činnosti organizované ze zdrojů EK - především s ohledem na program Horizont 2020 •z hlediska NTP doporučujeme rovněž (znovu) jednání (zaměřená na aktuální vývoj) s pracovníky –EK DG Research, Innovation and Science –zastoupení UIC v Brusselu –CER (sdružení evropských železnic a správců infrastruktury) •Jednání by měla směřovat ke zjištění možnosti NTP SIZI či jejích členů vstupovat do konsorcií, která budou podávat nabídky na řešení výzkumných úkolů, obsažených ve výzvách DG Research, případně dalších unijních orgánů. Případné zapojení do řešení výzkumných úkolů je dlouhodobý proces, vyžadující trvalou účast pracovníků, specializovaných na organizaci obdobných úloh

9 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL lf§fls§fl§sdf Poděkování za podporu •Bohemia EU Planners Ldt. – paní Vendula Raymová •Czello Poděkování za podporu •Bohemia EU Planners Ldt. – paní Vendula Raymová •Czello

10 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní pobyt BRUSEL lf§fls§fl§sdf ODKAZY •http://www.sizi.cz/http://www.sizi.cz/ •http://www.czelo.cz/http://www.czelo.cz/ •http://www.uic.org/http://www.uic.org/ •http://www.cer.be/http://www.cer.be/ •http://www.bohemiaeuplanners.eu/http://www.bohemiaeuplanners.eu/ •http://www.sudop.cz/http://www.sudop.cz/ ODKAZY •http://www.sizi.cz/http://www.sizi.cz/ •http://www.czelo.cz/http://www.czelo.cz/ •http://www.uic.org/http://www.uic.org/ •http://www.cer.be/http://www.cer.be/ •http://www.bohemiaeuplanners.eu/http://www.bohemiaeuplanners.eu/ •http://www.sudop.cz/http://www.sudop.cz/


Stáhnout ppt "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT."

Podobné prezentace


Reklamy Google