Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc Poranění hlavy Učební text

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc Poranění hlavy Učební text"— Transkript prezentace:

1 První pomoc Poranění hlavy Učební text

2 Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální)
První pomoc Hlava Část obličejová Část lebeční Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální) Zlomeniny lebky - dělení dle různých hledisek Komunikace zavřené , otevřené Lokalizace klenba lební, base(spodina) lební Linie lomu lineární, impresivní Poranění mozku: difúzní - komoce, kontuze fokální – komprese: hematom subdurální epidurální Skalpace – poranění měkkých tkání Poranění obličeje

3 První pomoc Zlomeniny lebky
Příčiny: náraz při pádu, úderu, autonehodě, sportu Příznaky: zlomenina base lební: z nosu/ucha vytéká tmavá krev, nažloutlý mozkomíšní mok, bezvědomí, brýlový hematom (s odstupem), mohou být i příznaky poranění mozku Zlomeniny klenby lební: deformita, vpáčení, otok, rána, bolest, event. příznaky poranění mozku PP Kontrola životních funkcí – nejsou-li zachovány, zahájíme resuscitaci Při sekreci z ucha – sterilní krytí se savým vypodložením, fixace Při vědomí do polohy na bok, krvácející strana k podložce V bezvědomí – Rautekova zotavovací poloha, krvácející strana k podložce Protišoková opatření Volat ZZS - Sledovat postiženého do příjezdu

4 Difúzní poranění mozku Komoce – otřes mozku
První pomoc Difúzní poranění mozku Komoce – otřes mozku funkční porucha bez organického postižení Příznaky: krátké bezvědomí (minuty) retrográdní amnézie nauzea, zvracení závratě bolesti hlavy u dětí spavost bezvědomí různého trvání – za hraniční se považuje 60 min

5 Difúzní poranění mozku Kontuze – zhmoždění mozku
První pomoc Difúzní poranění mozku Kontuze – zhmoždění mozku strukturální změny mozkové tkáně příznaky podle rozsahu a lokalizace poranění Příznaky: Bezvědomí Amnézie po návratu vědomí Dezorientace – místem, časem, prostorem Sopor či kóma

6 Fokální postižení mozku Komprese – stlačení mozku Epidurální hematom
První pomoc Fokální postižení mozku Komprese – stlačení mozku krvácení – útlak mozkové tkáně Epidurální hematom tepenné, mezi kost a tvrdou plenu mozkovou – rychlý útlak čas!! Průběh: krátké bezvědomí  interval bez větších potíží (v trvání minut, hodin, max.1den)  pak se objevují bolesti hlavy, nausea, zvracení, bradykardie, nestejná velikost zornic, křeče končetin či hemiparéza  opět bezvědomí , poruchy životních funkcí

7 2. Subdurální hematom Fokální postižení mozku
První pomoc Fokální postižení mozku Komprese – stlačení mozku krvácení – útlak mozkové tkáně 2. Subdurální hematom žilní krvácení mezi tvrdou plenu a arachnoideu Akutní: porucha vědomí hned po úrazu či postupně zhoršování Chronický: v průběhu delšího času při opakovaném krvácení z malých cévek

8 Úrazový otok mozku Skalpace bolest První pomoc
komplikace nitrolebečních poranění nejčastěji při zhmoždění zvýšený nitrolební tlak – až smrt i při malém primárním poranění Skalpace Poranění měkkých tkání, stržení vlasaté části různého rozsahu Příznaky: intenzivní krvácení bolest

9 Příznaky úrazu hlavy - obecně
První pomoc Příznaky úrazu hlavy - obecně Porucha vědomí, dezorientace Bolest hlavy Závrať Nevolnost Zvracení Krvácení Krvácení z ucha, nosu, úst, výtok nažloutlé tekutiny Chrápání S odstupem brýlový hematom

10 Poranění očí – viz dále (snímek 14)
První pomoc Poranění obličeje samostatně/bývá sdruženo s mozkolebečním poraněním Poranění měkkých tkání; Poranění skeletu Předchozí v kombinaci Poranění skeletu: nos – měkké struktury/kost zlomeniny dolní čelist zuby Příznaky : bolest, otok krvácení tvarová deformace další dle lokalizace PP: při samostatném poranění lokální ošetření rány, odborné ošetření Poranění očí – viz dále (snímek 14)

11 První pomoc při poranění hlavy
!!! Obecně - nepodceňovat , vždy sledovat stav Postižený při vědomí Uložení do vodorovné polohy na zádech, s mírně podloženou hlavou Ošetření poranění hlavy (sterilní krytí) a případných dalších poranění Protišoková opatření Nepodávat pití, jídlo Kontrola stavu průběžně Přivolání ZZS/transport k lékaři v lehčích případech

12 První pomoc při poranění hlavy Postižený v bezvědomí
životní funkce zachovány uložíme postiženého do  zotavovací (Rautekovy) polohy Ošetření případných poranění Protišoková opatření Kontrola životních funkcí průběžně (než dorazí ZZS) Přivolání ZZS Zástava životních funkcí  zahájíme KPCR Pokud je podezření na současné poranění páteře, pak zohlednit při manipulaci s postiženým, viz.dále!

13 Zotavovací (Rautekova) poloha
První pomoc Zotavovací (Rautekova) poloha na boku hlava v záklonu hřbet horní ruky pod tváří (udržení záklonu hlavy) dolní ruka uložena před tělem, ohnuta v lokti, před hlavou horní noha(DK) je ohnutá v kyčli a koleni (zábrana přetočení na břicho) dolní (blíže k podložce) noha (DK) je natažená

14 Riziko ztráty zraku při prodlení
První pomoc První pomoc při poranění oka Riziko ztráty zraku při prodlení Příčiny: mechanické vlivy, chemikálie, popálení, záření, el.proud, .. Příznaky akutního očního postižení obecně: Bolest, stažení očních víček Neklid Pálení, řezání v oku, světloplachost, slzení Viditelná rána, prosakování čiré tekutiny/krve Porucha vidění První pomoc při poranění oka – obecné zásady Oči se nemají mnout Je-li potřeba – výplach oka Případné zaklíněné předměty neodstraňujeme Sterilní krytí oka, event. dle typu poranění obou Transport k odbornému ošetření

15 První pomoc

16 Poranění páteře a míchy
První pomoc První pomoc Poranění páteře a míchy Učební text

17 Páteř První pomoc 33 – 34 obratlů Krční C1 – C7 Hrudní Th1 – Th12
Bederní L1 – L5 Kost křížová – pět srostlých obratlů Kostrční obratle 4 – 5 Příčiny poranění : Pády, dopravní nehody, sport, … Nebezpečí – poranění míchy  trvalé následky Mícha – v páteřním kanálu k L1 - L2 dále „cauda equina“ - svazek nervových vláken

18 Zranění páteře, podezření na zranění páteře
První pomoc Zranění páteře, podezření na zranění páteře stav se může zhoršit nesprávnou manipulací, proto při pochybnostech  postupujeme jako by byla páteř zraněna !! !! Nehýbat se zraněným do příjezdu odborné pomoci ponechat v poloze, ve které postižený nalezen !! Výjimka: - ohrožení života (požár, nebezpečí výbuchu) – zajištění životních funkcí - zajištění: průchodnosti DC dýchání, krevního oběhu

19 Zranění páteře Příčiny: Příznaky:
První pomoc Zranění páteře Příčiny: pády, dopravní nehody, skoky do vody, sporty Příznaky: bolest, event.zduření, krevní výron neurologické příznaky: - neschopnost ovládat končetiny - změny citlivosti jedno- či oboustranně Cíl PP: zamezit dalšímu poškození páteře - míchy

20 !! Pochybnost o poranění páteře - podezření na úraz páteře 
První pomoc První pomoc při poranění páteře !! Pochybnost o poranění páteře - podezření na úraz páteře  postup vždy jako by byla páteř zraněna !! Cíl: prevence zhoršení či postižení míchy Přednost má zajištění základních životních funkcí → KPCR + situace akutního ohrožení života (požár,…) → šetrný odsun Jinak zraněným nehýbat ! je-li zraněný při vědomí ponechat v poloze, ve které byl nalezen podržet/zafixovat hlavu, zafixovat polohu Případná poranění ošetřit ve stávající poloze, šetrně Volat ZZS, vyčkat - sledovat životní funkce protišoková opatření při zohlednění předcházejícího

21 2. je-li zraněný v bezvědomí
První pomoc První pomoc při poranění páteře (pokračování) 2. je-li zraněný v bezvědomí Kontrola životních funkcí nejsou-li zachovány  zahájíme KPCR jsou-li zachovány pak  zajistit volné dýchací cesty: nezaklánět hlavu jedna osoba: přidrží hlavu druhá osoba: jednou rukou uchopí dolní čelist a povytáhne ji dopředu jazyk se automaticky posune dopředu s čelistí, vyčistit ústa/vyjmout cizí těleso Podezření na poranění C úseku – stabilizovat hlavu

22 První pomoc zraněný v bezvědomí
První pomoc při poranění páteře (pokračování) zraněný v bezvědomí Při nezbytnosti manipulace - alespoň 3 – 4 zachránci Improvizovaný krční límec – udržet hlavu v rovině s páteří Jeden zachránce klečí u hlavy postiženého, hlavu drží v ose Druhý klečí za zády – jištění hrudní páteře Třetí klečí u pánve – jistí bederní páteř, event.nohy Čtvrtý – nohy Pro otočení postiženého: Jednu horní končetinu upažíme okolo hlavy (bude u podložky) Dolní končetiny musí být umístěny v ose páteře Pomalu synchronně přetáčet na záda Je třeba si uvědomit: pokud nemá postižený s poraněním páteře zachovány životní funkce, musíme resuscitovat (tedy musí být dán do polohy pro provádění resuscitace), jinak zcela určitě zemře.

23 První pomoc Epilepsie Záchvatovité onemocnění
Záchvaty tonicko-klonických křečí s poruchou vědomí /křeče tonické: ztuhlost, „zatnutí“ svalu; klonické: svalové záškuby, opakovaně/ Velký epileptický záchvat Příznaky: náhle bezvědomí tonické křeče – stočení očních bulbů HK semiflexe v loktech DK v extensi po 30 s klonické křeče – záškuby celého těla křeč žvýkacích svalů (pokousání) mohou povolit svěrače močového měchýře Malý epileptický záchvat: ztráta kontaktu, bez křečí, automatizmy

24 První pomoc Epilepsie PP: aura – postiženého položit – zabránit pádu
uvolnit těsný oděv, chránit hlavu před úrazem postiženého sledovat nerozevírat čelisti nebránit křečím – nechat záchvat proběhnout po záchvatu stabilizovaná poloha po záchvatu ospalost, únava, amnézie protišoková opatření, volat ZZS/odborné ošetření Status epilepticus – záchvat nad 30 minut či intermitentně, mezi záchvaty v bezvědomí život ohrožující stav – riziko zástavy dechu a oběhu, aspirace neprodleně ZZS vždy volat

25 Použitá literatura BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, ISBN KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II. Praha: Grada, ISBN SRNSKÝ,P. První pomoc u dětí. Praha:Grada,2007, ISBN


Stáhnout ppt "První pomoc Poranění hlavy Učební text"

Podobné prezentace


Reklamy Google